15خرداد سرآغاز تحولی بزرگ در زندگی احمد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : انصاری، حمید

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

15خرداد سرآغاز تحولی بزرگ در زندگی احمد

□ 15 خرداد سرآغاز تحولی بزرگ در زندگی احمد

‏ ‏

19

‏ ‏‏ ‏

‏قیام تاریخی پانزده خرداد سال 42 که در پی دستگیری‏‎ ‎‏امام خمینی در سحرگاه پانزده خرداد اتفاق افتاد، نقطه عطف‏‎ ‎‏مبارزات مردم ایران و سرفصل انقلاب اسلامی، و سرآغاز‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 19

‏هجرت و تحولی بزرگ در زندگانی «احمد» قهرمان‏‎ ‎‏فصل‌های آینده نهضت امام خمینی بود.‏

20‏شاهد فریادهای حق‌طلبانه امام بودن و سرآسیمگی و‏‎ ‎

‏ددمنشی رژیم شاه را دیدن و دستگیری پدر بزرگوار را هنگام‏‎ ‎‏نماز شب مشاهده کردن، و در پی آن، فریادهای «یا مرگ یا‏‎ ‎‏خمینی» زنان و مردان پیشتاز نهضت را شنیدن و با آنان‏‎ ‎‏همصدا گشتن و غروب فضای غم گرفتۀ قم انقلابی و در و‏‎ ‎‏دیوارهای خون رنگ آن را در شامگاه پانزده خرداد نظاره‏‎ ‎‏کردن، و حوادث تلخ و شیرین ماههای پس از قیام را به‏‎ ‎‏ارزیابی نشستن، که در یک سوی آن حماسه پیشتازان نهضت‏‎ ‎‏بود و در سوی دیگرش: سکوت و بی‌تفاوتیِ راحت‌طلبان، و‏‎ ‎‏نفاق و دوروئی مقام‌خواهانِ دنیاطلب؛ مشاهده این حوادث‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 20

‏تجربه‌هائی سنگین و گرانقدر بودند که احمد را برای‏‎ ‎‏انتخاب نهائی و دشوارش در تعیین مسیر آینده زندگی‏‎ ‎‏خویش مددکار می‌شدند. ‏

21‏در غیاب پدر بزرگوار که دوران حبس و حصر را در تهران‏‎ ‎‏می‌گذرانید، حاج آقا مصطفی فرزند دیگر امام خمینی که در‏‎ ‎‏آن زمان خود از چهره‌های فرهیخته وادی علم و جهاد در‏‎ ‎‏حوزه علمیه قم بود، سامان‌دهی امور بیت و دفتر امام را در قم‏‎ ‎‏بر عهده داشت و این موقعیت در آن ایام، خود فرصتی پدید‏‎ ‎‎ ‎‏آورد تا احمد در حساس‌ترین مرحله زندگی به خویشتنِ‏‎ ‎‏خویش بپردازد. کارگزاران رژیم شاه غرق در خیالبافی‌ها بر‏‎ ‎‏این تصور بودند که کشتار بیرحمانه مردم در 15 خرداد، و به‏‎ ‎‏زندان و تبعید فرستادن یاران خمینی و سرکوبی همه جانبه‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 21

‏قیام، کار نهضت را یکسره ساخته و صدای آن برای همیشه‏‎ ‎‏خاموش گردیده است. نخستین سخنرانی امام بعد از آزادی‏‎ ‎‏(فروردین 1343) بافته‌های رژیم را درهم ریخت.‏‎ ‎‏روشنگریها و انتشار بیانیه‌های انقلابی و پیگیری اهداف‏‎ ‎‏مبارزه ادامه یافت تا آنکه در روز چهارم آبان 1343 رهبر کبیر‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی مستقیماً نهضت الهی خویش را در مصاف با‏‎ ‎‏عامل اصلی خیانتها یعنی هیأت حاکمه آمریکا، رودررو قرار‏‎ ‎‏داد.‏

‏نطق کوبنده امام و اعلامیه تاریخی او علیه احیای‏‎ ‎‏کاپیتولاسیون، ضربه‌ای مهلک بود که تنها با تبعید امام به‏‎ ‎‏خارج از مرزهای وطن و قطع تمامی ارتباط‌‌های او با ایران و‏‎ ‎‏حوزه‌های علمیه بود که شاه را خیالبافانه به ادامه دخالتهای‏‎ ‎‏آمریکا و تداوم سلطنت خیانت‌پیشه‌اش امیدوار می‌ساخت.‏

‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 22