کتاب حج
احکام حج
تصدی امور حج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تصدی امور حج

تصدی امور حج

[سؤال 5558]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2842

‏4. افرادی که از طرف ادارۀ اوقاف به نام حمله دار معین شده اند و به آن ها دستور‏‎ ‎‏داده اند چند نفر را برای آشپزی و طبابت و خدمت تعیین کنند. چنانچه دیگران افرادی‏‎ ‎‏را به آن ها تحمیل کنند و آن ها را مجبور کنند که فلانی را برای خدمه بودن اسمش را‏‎ ‎‏بنویس چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، تحمیل جایز نیست و باید مراعات مقررات دولت اسلامی بشود.

[سؤال 5559]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1159

‏3. حمله دارانی که در سال های قبل متصدی امور حج بودند و اخیراً به حکم اجبار‏‎ ‎‏اوقاف آن ها را تحت شرایطی قرار داده آیا سفر حج برای این گونه مباشرین چگونه‏‎ ‎‏است و افرادی را که حمله داران با اجازه سازمان اوقاف به اختیار خود انتخاب می کنند‏‎ ‎‏ـ از روحانی و کارگر ـ حکمش چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر سازمان در امور مربوطه به تکلیف دخالتی ندارد و نیز از آن ها ترویج باطل را نخواهد مانع ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 35