تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو
تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)

 

تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر سی و ششم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. پدیده انقلاب اسلامی و نهضت امام خمینی (س) مبدأ تحولات بنیادین در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ملت ایران و سر آغاز حرکتهای تحول زا در جوامع اسلامی به شمار می رود.

این اثر با نگاهی جدید به نظریه های انقلاب که با بسیاری از نظریات اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی جهان تفاوت دارد، به بررسی ویژگی های نگرش امام در خصوص انقلاب و تغییر و تحول اجتماعی پرداخته است تا از این رهگذر چراغی فرا روی دانش پژوهان اندیشه های جامعه شناختی آن حضرت قرار دهد. در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

برای مشاهده کتاب تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س) اینجا را کلیک کنید.