فصل پنجم: روابط با کشورهای جهان اسلام
افغانستان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

افغانستان

همدردی با ملتها

‏من در هر جا که باشم علاقه به آقایان، برادران همان جوری است که‏‎ ‎‏اینجا باشم. اشخاصی که در اینجا باقی هستند ـ آقایان افغانی ها ...‏‎ ‎‏هندی ها، عراقی ها ـ هر جا هستند ما همان طور که در اینجا بودیم با آنها‏‎ ‎‏رابطه داشتیم، آنجا داریم.(303)‏

2 / 10 / 50

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ادامه مبارزه با شاه‎ ‎از افغانستان

سوال: ‏[‏‏روزنامه های فرانسوی خبر داده اند شما در آیندۀ نزدیک، محل‏‎ ‎‏اجباری خویش را در نزدیکی پاریس ترک کرده و مبارزه علیه شاه را از‏‎ ‎‏افغانستان ادامه خواهید داد. با این تعویض محل، چه چیز را در نظر‏‎ ‎‏دارید؟‏‏]‏

جواب: ‏فعلاً دربارۀ ترک فرانسه تصمیمی نگرفته ام.(304)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

روابط دوستانه با‎ ‎افغانستان

‏افغانستان کشوری است که در همسایگی ما واقع است و مسلمان است.‏‎ ‎‏ما با ملت افغانستان روابط دوستانه داریم. آنان برادران ما هستند.(305)‏

18 / 10 / 57

*  *  *


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 162

دخالت شوروی در‎ ‎افغانستان

‏در هر مملکتی که می بینید، با دخالت همین امریکا و با دخالت همین‏‎ ‎‏شوروی آدمکشی هست. افغانستان الآن آدمکشی است به دخالت‏‎ ‎‏شوروی، در بسیاری از جاها. لبنان هم آدمکشی است به دخالت‏‎ ‎‏امریکا.(306)‏

21 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حل مساله‎ ‎افغانستان

‏ما میل داریم ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ افغانستان، که یک مملکت اسلامی است، مسائل‏‎ ‎‏اسلامی حل شود. دخالت شوروی در آنجا در ایران هم اثر خواهد‏‎ ‎‏گذاشت؛ و ما از شوروی می خواهیم در افغانستان دخالت نکند.(307)‏

22 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فشار کمونیستها به‎ ‎مردم افغانستان

‏[‏‏امام با تاکید بر اسلامی بودن جنبش مردم افغانستان و رد اظهارات‏‎ ‎‏سفیر شوروی مبنی بر وجود جنبش ضد انقلابی در آن کشور، فرمودند:‏‏]‏

‎     ‎‏معلوم می شود که شما از اوضاع افغانستان خیلی اطلاع ندارید. من به‏‎ ‎‏طور کلی بگویم کسانی که در ایران و افغانستان اعمالی به اسم کمونیست‏‎ ‎‏انجام می دهند به نفع شوروی نیست. گرچه اعتقاد من این است که‏‎ ‎‏کمونیستهایی که در ایران هستند روابطشان با امریکا بیشتر است. در‏‎ ‎‏افغانستان حکومت فعلی فشار زیادی به نام کمونیست به مردم وارد‏‎ ‎‏می آورد؛ و به اطلاع ما رسیده که حدود پنجاه هزار نفر از مردم در‏‎ ‎‏افغانستان کشته شده اند؛ و علمای اسلام را در آنجا دستگیر کرده اند. اگر‏‎ ‎‏«تره کی»‏‎[1]‎‏ همچنان به راه خود ادامه دهد، سرنوشتش سرنوشت‏‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 163

‏محمدرضا خواهد بود.(308)‏

22 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایران، عبرت‎ ‎افغانستان

‏ملت افغانستان از ایران عبرت بگیرد، و این فاسدها را ـ که مردم را به خون‏‎ ‎‏و خاک می کِشند ـ به سر جای خودشان بنشانند. ارتش افغانستان به‏‎ ‎‏ملت بپیوندد. حکم اسلام است. ادارات دولتی افغانستان همان طوری‏‎ ‎‏که ادارات ما به ملت پیوستند به ملت بپیوندند؛ ژاندارمری آنجا به ملت‏‎ ‎‏بپیوندد و این فاسد را بیرون کند.(309)‏

26 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

گرفتاری افغانستان

‏شما الآن افغانستان را ملاحظه کنید، ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ افغانستان الآن چند ماه است‏‎ ‎‏گرفتارند مردم ـ خداوند ان شاءالله که نجاتشان بدهد ـ برای این است که‏‎ ‎‏طرفشان، که عبارت از این مرد فاسق است، می کوبد آنها را با طیاره و با‏‎ ‎‏توپ و تانک.(310)‏

13 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کودتا در افغانستان

‏شما همین کودتایی که در افغانستان در این چند روز واقع شد، یک‏‎ ‎‏شخص که اعلام کرده است من کمونیست هستم، و از سران کمونیست‏‎ ‎‏بوده است، با نظامی کشور شوروی این کودتا را کرده است. و آن هم الآن‏‎ ‎‏معلوم نیست که بتوانند به آخر برسانند. ملت افغانستان هم یک ملتی‏‎ ‎‏است که به پاخاسته، لکن کودتاهایی که در آنجا ‏‏[‏‏پیاپی‏‏]‏‏ پیدا شده است،‏‎ ‎‏یکی بعد از دیگری، یک کودتای نظامی بوده است و به وسیلۀ خارجیها‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 164

‏بوده است. سایر کودتاها هم اینطور بودند.(311)‏

11 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

افغانستان در قبضۀ‎ ‎قدرتها

‏الآن شما می بینید که در افغانستان، که ما الآن فعلاً مورد ابتلایمان است،‏‎ ‎‏کودتاها می شود. لکن کودتاهایی است که یک قدرتمندی به وسیلۀ‏‎ ‎‏قدرتمند بزرگتری می آید روی کار. بعد او می رود یک قدرتمند دیگر‏‎ ‎‏می آید توی کار. و ملت هیچ، ابداً رضایت از این امور ندارد. ملتها کار‏‎ ‎‏ندارند به این امور. الآن ملت افغانستان با این انقلابی که در، اغتشاشی که‏‎ ‎‏در افغانستان اتفاق افتاده و اینکه از طرف شوروی تقویت می شود و اصل‏‎ ‎‏کودتا، کودتای شوروی است، نه کودتای آن شخص. قبل از سر کار آمدن‏‎ ‎‏آن شخص، آن قوای شوروی وارد شد به افغانستان و وارد شد و حکومت‏‎ ‎‏را از بین برد، نه اینکه حکومت خواست او بیاید. به رغم حکومت، آنها‏‎ ‎‏آمدند و افغانستان را گرفتند و قبضه کردند و حکومتش یک حکومت‏‎ ‎‏فاسدی بود، آن حکومت فاسد را بردند. یک حکومت فاسدتری را به‏‎ ‎‏جای آن گذاشتند. و الآن هم افغانستان در قبضۀ آنهاست برخلاف ملت و‏‎ ‎‏همۀ اشخاصی که متفکرند، و همۀ دولتهایی که وابسته به خود شوروی‏‎ ‎‏نیستند این امر را محکوم کردند.‏

‏     و سفیر شوروی همان چند ساعت بعد از این کاری که کرده بودند‏‎ ‎‏شب آمده بود اینجا، و مانده بود اینجا، تا وقتی که من همین وقتها ـ مثلاً ‏‎ ‎‏ملاقاتش کردم. آن گفت: من یک پیامی آوردم و پیامش را ذکر کرد، و‏‎ ‎‏همین مطالب بود که اشخاص خارجی آمده بودند و در افغانستان‏‎ ‎‏مشغول به ـ مثلاً ـ اخلال بودند و مخالف با ملت بودند، و دولت افغانستان‏‎ ‎‏از شوروی خواست که بیاید این کار را بکند و آن هم بنا دارد بیاید، در‏‎ ‎‏صورتی که آمده بودند و از بین هم برده بودند آن را. من از او پرسیدم که‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 165

‏آن خارجی که شما می گویید کی هست؟ کدام خارجیها آمدند؟ البته با‏‎ ‎‏تمجمج گفت: مثلاً پاکستان. بعد من بهش قصه ای را گفتم که اساس‏‎ ‎‏مسائل ما هم همان قصه است. گفتم اگر شما خیال کنید که با سرنیزه‏‎ ‎‏بتوانید یک ملتی را خاضع کنید و استقرار هم پیدا بشود این اشتباه‏‎ ‎‏است. سرنیزه می تواند یک مردمی را سرکوب کند، بکشد، چه بکند، لکن‏‎ ‎‏نمی تواند مستقر باشد. ملت اگر یک چیزی خواستند، نمی شود به خلاف‏‎ ‎‏میل ملت همیشه یک کاری را انجام داد، و اگر حکومت رژیمش دو رژیم‏‎ ‎‏باشد، ملت مسلم باشد، حکومت کمونیست باشد، این نخواهد درست‏‎ ‎‏شد و شما همچو امیدی نداشته باشید. با بودن یک ملتی به حال نظام‏‎ ‎‏اسلامی، و آمدن یک حکومتی برای این ملت به نظام دیگری مثل‏‎ ‎‏کمونیست این می شود، اول شماها بریزید و بکشید ـ و چنانچه دارند‏‎ ‎‏همین کار را می کنند ـ و مردم را سرکوب کنید، لکن این استقرار‏‎ ‎‏نمی تواند پیدا کند.(312)‏

14 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

محکومیت‎ ‎اشغالگران

‏ما بار دیگر پشتیبانی بیدریغ خود را از برادران مسلمان و مظلوم افغانی‏‎ ‎‏اعلام می داریم و اشغال اشغالگران را شدیداً محکوم می نماییم. ما‏‎ ‎‏مسلمانیم و شرق و غرب برایمان مطرح نیست. ما از مظلوم دفاع‏‎ ‎‏می کنیم و بر ظالم می تازیم. این یک وظیفۀ اسلامی است.(313)‏

15 / 11 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مبارزه با‎ ‎تجاوزگران

‏ما از ملت مسلمان و دلیر افغانستان کاملاً پشتیبانی می کنیم؛ ملتی که‏‎ ‎‏علیه تجاوزگران به مبارزه برخاسته اند، بدانند که خدا با آنان است، هر چه‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 166

‏بیشتر صفوف خودشان را فشرده تر کنند و با ایمان راسخ بجنگند تا‏‎ ‎‏پیروز شوند، و بدانند که پیروزی نزدیک است.(314)‏

22 / 11 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

محکومیت اشغال‎ ‎افغانستان

‏من بار دیگر اشغال سَبُعانۀ افغانستان را توسط چپاولگران و اشغالگران‏‎ ‎‏شرق متجاوز شدیداً محکوم می نمایم، و امیدوارم هر چه زودتر مردم‏‎ ‎‏مسلمان و اصیل افغانستان به پیروزی و استقلال حقیقی برسند؛ و از‏‎ ‎‏دست این به اصطلاح طرفداران طبقۀ کارگر نجات پیدا کنند.(315)‏

1 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اشتباه شوروی در‎ ‎افغانستان

‏من آن روزی که سفیر شوروی آمد پیش من، گفت که دولت افغانستان‏‎ ‎‏خواسته است که شوروی، نظامی به آنجا بفرستد، به او گفتم که این‏‎ ‎‏اشتباهی است که شوروی می کند. البته دولت شوروی می تواند‏‎ ‎‏افغانستان را قبضه کند، ولی نمی تواند در آنجا مستقر شود. اگر شما‏‎ ‎‏خیال کردید بتوانید افغانستان را بگیرید و آن را آرام کنید این خیالی‏‎ ‎‏باطل است. ملت افغانستان مسلم است. ایستاده اند در مقابل حکومت‏‎ ‎‏افغانستان . شما هم اگر بروید و هر قدرت دیگری هم برود، آنجا را‏‎ ‎‏می گیرد، اما نمی تواند آنجا را آرام کند، و بالاخره شکست می خورد.(316)‏

10 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شکست شوروی

‏اینها نفهمیدند که شوروی با همۀ قدرتی که دارد و با همۀ ابزاری که‏‎ ‎‏دارد و با همۀ سلاحهای مدرنی که دارد، در افغانستان پوزه اش به‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 167

‏خاک مالیده شده.(317)‏

20 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم اطلاع از‎ ‎اوضاع افغانستان

‏اگر از افغانستان اطلاع ندارید، علمای افغانستان و بسیاری از محترمین‏‎ ‎‏افغانستان اینجا هستند، در ایران هستند؛ از آنها سوال کنید که به‏‎ ‎‏افغانستان چه می گذرد. ای مسلمین! به داد اسلام برسید.(318)‏

21 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشیمانی شوروی

‏یک کشور نظامی بشود؛ نظامی ـ الهی. یک همچو کشوری که اینطور‏‎ ‎‏شد، دیگر کسی به آن طمع نمی کند؛ برای اینکه می داند ضررش بیشتر‏‎ ‎‏از نفعش است.‏

‏     توجه کنید شما به افغانستان، در صورتی که کمونیستهایش، دولتش‏‎ ‎‏ـ نمی دانم مخالف بودند با مردم. همین عده مردمی که مال ملت بودند و‏‎ ‎‏مال اسلام بودند، همه طریقه اسلامی داشتند؛ همینها تاکنون بعد از‏‎ ‎‏بیشتر از یک سال مقاومت کردند و شوروی را پشیمان کردند از این کاری‏‎ ‎‏که کرده است. و یکی از کسانی که از ارتشیهای شوروی بود و فرار کرده‏‎ ‎‏بود، می گفت: تاکنون سی هزار جمعیت ارتشی شوروی در افغانستان‏‎ ‎‏کشته شده است. اینها می بینند نمی شود در یک کشوری که ملتش یک‏‎ ‎‏چیزی را می خواهند، نمی شود خلافش کرد. حالا آنجا دولتشان هم‏‎ ‎‏موافق با آنها بود و حزب ـ نمی دانم ـ زهر مارشان هم موافق با آنها‏‎ ‎‏بود.(319)‏

28 / 9 / 61

*  *  *


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 168

اشغال افغانستان

‏آیا درست است که شوروی مسلمانان افغانستان را زیر شدیدترین فشارها‏‎ ‎‏قرار دهد و کشور اسلامی افغانستان را اشغال کند و شما ساکت باشید؟‏‏(320)‏

15 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فساد شوروی در‎ ‎افغانستان

‏ ‏

‏شما در سالی دارید در این سفر مبارک می روید که قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏در منطقه مشغول به فساد هستند و تاخت و تاز. از آن طرف شوروی در‏‎ ‎‏افغانستان و هرجا که بتواند دست درازی می کند و ملت مظلوم‏‎ ‎‏افغانستان را آنطور سرکوب می کند، و بحمدالله ملت افغانستان هم‏‎ ‎‏مقابلۀ مردانه ای در مقابل آن قدرت بزرگ کرده اند.(321)‏

25 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هجوم‎ ‎ناجوانمردانه

‏افغانستان هجوم ناجوانمردانۀ شوروی، آن قدرت اسطوره ای و ارتش‏‎ ‎‏قدرتمند حکومت غاصب و حزب خائن، را با قدرت ایمان و اتکال به‏‎ ‎‏خدای بزرگ و اعتماد به خویش درهم کوبید؛ به طوری که باید گفت‏‎ ‎‏شوروی با پریشانی و پشیمانی از هجوم ظالمانۀ خود به سر می برد؛ و در‏‎ ‎‏حیرت است که چگونه از افغانستان بدون آبروریزی جا خالی کند.(322)‏

12 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فاجعه در افغانستان

‏این افغانستان دست شوروی، هر روز فاجعه درست می کند. البته ملت‏‎ ‎‏افغانستان هم همچو در مقابلش ایستاده اند که شاید او را پشیمان کرده‏‎ ‎‏باشند‏‏.(323)‏

15 / 6 / 62


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 169

تنگ کردن مجال‎ ‎بر شوروی

‏شوروی فهمید که در افغانستان ‏‏[‏‏نمی تواند کاری بکند.‏‏]‏‏ با اینکه ‏‏[‏‏در‏‏]‏‎ ‎‏کشور افغانستان، آنهایی که سر کار هستند با شوروی هستند و‏‎ ‎‏کمونیست در آنجا هست، مع ذلک، این عده ای که مسلمان هستند در‏‎ ‎‏آنجا و اهل اسلام هستند همچو مجال را بر شوروی تنگ کرده اند که الآن‏‎ ‎‏نمی داند چه جوری از این غائله بیرون برود.(324)‏

18 / 1 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

گردن ننهادن به‎ ‎سلطۀ بیگانگان

‏من متاسفم که شوروی به تذکر و هشدار من در مورد افغانستان عمل‏‎ ‎‏ننمود و به این کشور اسلامی حمله کرد. بارها گفته ام و اکنون نیز تذکر‏‎ ‎‏می دهم که ملت افغانستان را به حال خود رها کنید، مردم افغانستان‏‎ ‎‏سرنوشت خودشان را تعیین نموده و استقلال واقعی خود را تضمین‏‎ ‎‏می کنند و به ولایت کرملین یا قیمومت امریکا احتیاجی ندارند و مسلم‏‎ ‎‏بعد از خروج نظامیان بیگانه از کشورشان، به سلطۀ دیگری گردن‏‎ ‎‏نمی نهند و پای امریکا را اگر قصد دخالت و تجاوز در کشورشان کرده‏‎ ‎‏باشد، می شکنند.(325)‏

6

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 170

  • )) نورمحمد تره کی (1913 ـ 1979 م .) بنیانگذار حزب دموکراتیک خلق افغانستان که در 27 آوریل 1978 علیه محمد داود کودتا کرد و قدرت را به دست گرفت و پس از یک سال و چهار ماه در کودتایی دیگر به دست حفیظ الله امین به قتل رسید.