سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. 4)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. 4)

اسنادی که در این مجموعه تقدیم خوانندگان محترم می ‏شود اسنادی است که ساواک در فاصله سالهای 1335 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در پرونده انفرادی امام خمینی(س) گردآوری نموده است. مطالعه این اسناد ضمن اینکه می‏ تواند بیانگر بخشی از فعالیتها، موضعگیریها و مبارزات حضرت امام علیه سیاستهای ضد اسلامی ـ ملی رژیم پهلوی باشد، نشان‏دهندۀ عمق دشمنی رژیم علیه روحانیت و مرجعیت و بویژه امام خمینی است.

این اسناد بدون هیچ گونه دخل و تصرف و تحلیل و توضیح در دسترس خوانندگان و محققان محترم قرار می‏ گیرد. در این جلد به موضوع ماجرای کاپیتولاسیون و تبعید امام خمینی (س) پرداخته شده است.

سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. 4)