بخش چهارم: توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی
وحدت کلمه، اتحاد و همبستگی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

وحدت کلمه، اتحاد و همبستگی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت سازماندهی و هماهنگی در قیام  

‏همۀ شما یک مصیبت دارید، همه گرفتار یک مصیبت هستید. مصیبت‏‎ ‎‏مصیبت مشترک است. همه مصیبت زده هستیم. یک امری نیست که‏‎ ‎‏اختصاص به روحانیت داشته باشد، اختصاص به احزاب داشته باشد، یا‏‎ ‎‏اختصاص به دانشگاهی داشته باشد. این مطلبی نیست که اختصاص‏‎ ‎‏داشته باشد. اگر نفت را می برند، نفت همه را دارند می برند؛ اگر یک مشت‏‎ ‎‏آهنپاره بیخود وارد می کنند در مملکت، برای همه است این مصیبت؛ اگر‏‎ ‎‏مستشارهای امریکا را در اینجا می آورند، این مصیبت برای همه است؛‏‎ ‎‏برای یکی و دو تا نیست. اگر پایگاه برای امریکا درست می کنند، این برای‏‎ ‎‏همه است؛ اگر خیانت به ما می کنند، خیانت به ملت می کنند؛ خیانت به‏‎ ‎‏همه است.‏

‏     همه دست به دست بدهید. علی حده هر کس برای خودش یک‏‎ ‎‏سازی بزند، این غلط است؛ این شکست است. باید سازمان داده بشود به‏‎ ‎‏این قیام، به این نهضتی که الآن بالفعل موجود است. باید عقلای قوم،‏‎ ‎‏سران قوم، سازمان بدهند به این؛ یعنی روابط پیدا بشود بین همۀ‏‎ ‎‏جناحها. همۀ شهرستانها باید با هم روابط داشته باشند. باید مجالس در‏‎ ‎‏روز واحد ‏‏[‏‏باشد‏‏]‏‏. یکی از اقسام روابط که من سابق می خواستم در قم‏‎ ‎‏ایجاد بکنم و نگذاشتند ایجاد بشود ـ خداوند اصلاحشان کند ان شاءالله .‏‎ ‎‏من بنا بر این گذاشتم که در تمام ایران، یک روز تعطیل، یک روز اجتماع‏‎ ‎‏باشد؛ اجتماع اهل علم. یعنی فرض کنید روز شنبه یا شب شنبه تهران‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 221

‏یک اجتماع اهل علمی باشد، خراسان اجتماع اهل علمی باشد، فلان ده‏‎ ‎‏هم اجتماع اهل علمی باشد، فلان جا هم ‏‏[‏‏چنین‏‏]‏‏ باشد. این یک‏‎ ‎‏سازمانی بود، نگذاشتند؛ نفهمیدند.(334)‏

 23 / 2 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم یکپارچگی و اجتماع واقعی ملل مسلمان در مقابل قدرت امریکا

‏می بینید که شما در فلسطین یک عدۀ محدودی از این صهیونیستها، از‏‎ ‎‏این یهودیها، یک قِسم از این اسرائیل، یک عدۀ محدودی اینقدر ممالک‏‎ ‎‏عربی را بیش از صد میلیون جمعیت، طوری کرده است که بعضی شان‏‎ ‎‏تسلیم او شده اند، بعضی شان هم نمی توانند هیچ کاری بکنند. الآن‏‎ ‎‏چقدر سال است که اسرائیل آمده و غصب کرده است این اراضی‏‎ ‎‏فلسطینی ها را و این همه جمعیت عرب و ممالک عربی، اینقدر عُرضه‏‎ ‎‏نداشته اند که این فلسطین را رد بکنند. می گویند امریکا پشت سرش‏‎ ‎‏است. خیر، بی عرضه هستید! بی عرضه اند. نه این است که امریکا ـ اگر این‏‎ ‎‏قدرت، قدرت صد میلیونی عرب با هم مجتمع بشوند، امریکا هم‏‎ ‎‏نمی تواند کاری بکند، اروپا هم نمی تواند، هیچ جا نمی تواند کاری بکند؛‏‎ ‎‏لکن مجتمع نیستند. بله، آنها کاری که می کنند این است که اینها را‏‎ ‎‏نگذارند مجتمع بشوند. کاری که آنها می کنند این است که اگر یکوقت‏‎ ‎‏استشمام این را کردند که این دوَل عربی می خواهند با هم مجتمع‏‎ ‎‏بشوند، یک کاری بکنند بر هم بخورد این اجتماعشان؛ مثلاً رئیس مصر‏‎ ‎‏را ببرند به آنجا، رئیس جمهور مصر را ببرند به امریکا و با او قراردادی‏‎ ‎‏بکنند، چه بکنند و از یک راهی، او را یک راهی ببرند که دیگران آن راه را‏‎ ‎‏ندارند؛ آن یکی را ببرند یک راه دیگری که آنها آن راه را ندارند. این از‏‎ ‎‏کم فهمی ماهاست و از بی عرضگی ما مسلمین است که اینطور اسیر‏‎ ‎‏هستیم و همۀ ما در تحت سلطه هستیم، و همۀ منافعِ شرق را دارند‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 222

‏امریکا و شوروی و امثال اینها می برند؛ برای اینکه این قطرات در آنجایی‏‎ ‎‏هم که با هم مجتمعند اجتماع نیست.(335)‏

 9 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفرقه، عامل تمام بدبختیهای مسلمین 

‏برای همۀ مسلمین، پیام من این است که با دارا بودن تمام امکانات و با‏‎ ‎‏جمعیت عظیمی که مسلمین دارند و با ممالک کثیری که تحت سلطه و‏‎ ‎‏قدرت آنهاست، آنها با هم اتحاد کنند. اگر متحد شوند، هیچ یک از‏‎ ‎‏ابرقدرتها، قدرت اینکه به آنها تجاوز کنند ندارند. تمام بدبختیهای‏‎ ‎‏مسلمین برای این تفرقه ای است که بینشان هست.(336)‏

20 / 8 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ وحدت کلمه  

‏تاکنون آنقدر که عمل شده است و پیروزی بحمدالله حاصل شده است،‏‎ ‎‏رمز این پیروزی وحدت کلمه است. وحدت کلمۀ ایرانی ها ـ همۀ اقشار‏‎ ‎‏ایران ـ موجب شد که ابرقدرتها را به زانو درآورد؛ آن قدرت شیطانی را‏‎ ‎‏رَفض کرد. قدرتهای بزرگ شیطانی که پشت سر او بوده اند، همه را رَفض‏‎ ‎‏کرد، همه را کنار زد. این رمز وحدت کلمه است. این وحدت کلمه را باید‏‎ ‎‏حفظ کنید؛ و با حفظ وحدت کلمه تا آخر ان شاءالله خواهید رفت.(337)‏

‏ ‏

17 / 11 / 57  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجوب وحدت کلمه بر همه مسلمین

‏این تفرقه در بین مسلمین است که باعث شده است که اجانب بر ما تسلط‏‎ ‎‏پیدا بکنند. این تفرقۀ مسلمین است که از اول با دست اشخاص جاهل‏‎ ‎‏تحقق پیدا کرد، و الآن هم ما گرفتار هستیم. واجب است بر همۀ مسلمین‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 223

‏که با هم باشند. یک زمان حساسی است؛ مابین حیات و موت مردد‏‎ ‎‏هستیم. ما الآن مملکتمان یا باید تا ابد زیر یوغ استعمار و استبداد باشد،‏‎ ‎‏یا باید الآن از این یوغ خارج بشود. اگر وحدت کلمه را حفظ نکنید، تا آخر‏‎ ‎‏باید مبتلا باشید.(338)‏

 17 / 11 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفع اختلافات در دولتها 

‏دشمنان ما وقتی سلطه پیدا کردند، این مملکت پهناور را تکه تکه کردند‏‎ ‎‏و هر کدام را به دست یکی از عمال خودشان دادند و بین آنها مع الاسف‏‎ ‎‏تفرقه انداختند، و این موجب شد که مسلمین و اسلام ضعیف شد و‏‎ ‎‏مُستَعمِرین بر ما غلبه کردند. ما باید از این امور عبرت بگیریم، و دولتهای‏‎ ‎‏ما از این معانی و از این امر تاریخی عبرت بگیرند و اختلافات خودشان را‏‎ ‎‏رفع کنند.(339)‏

31 / 1 / 58  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همبستگی بزرگ اسلامی  

‏همبستگی بزرگ اسلامی که در راس تمام همبستگیها است، ملتهای‏‎ ‎‏اسلامی را باید آنچنان وحدت بخشد که هیچ دولت اجنبی خیال سلطه‏‎ ‎‏بر کشورهای اسلامی را به سر نپروراند.(340)‏

1358  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هر چه فریاد دارید سر امریکا بکشید

‏باید ما همۀ قوایمان را مجتمع کنیم برای نجات دادن یک کشوری. باید‏‎ ‎‏اگر مسائلی برایمان پیش بیاید، هر چه هم سخت باشد، تحمل کنیم...‏

‏     ... باز من تکرار می کنم که بدانید شما با یک قدرتی مواجه هستید که‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 224

‏اگر یک غفلت بشود مملکتتان از بین می رود. غفلت نباید بکنید. غفلت‏‎ ‎‏نکردن به این است که همۀ قوا، هر چه فریاد دارید سر ‏‏[‏‏امریکا‏‏]‏‏ بکشید.‏‎ ‎‏هر چه تظاهر دارید بر ضد آن بکنید. هر عملی دارید، عمل مثبت را، ‏‏[‏‏بر‏‎ ‎‏ضد‏‏]‏‏ آن کنید. قوای خودتان را مجهز کنید. و یک تعلیمات نظامی‏‎ ‎‏خودتان پیدا کنید. به دوستانتان تعلیم بدهید. به اشخاصی که ـ عرض‏‎ ‎‏می کنم ـ که همینطوری دارند راه می روند تعلیمات نظامی بدهید.(341)‏

‏ ‏

‏ ‏

4 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد ملل اسلامی

‏امید است ملل اسلامی با اتحاد و همکاری بیشتر بتوانند بر دشمنان‏‎ ‎‏داخلی و خارجی پیروز گشته و از تحت سلطۀ استعمارگران شرق و غرب‏‎ ‎‏خصوصاً امریکا نجات یابند.(342)‏

27 / 11 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد و یگانگی دولتها با ملتهای خویش

‏از خدای تعالی موفقیت همۀ ملل مستضعف جهان را در راه رسیدن به‏‎ ‎‏پیروزی و آزادی کامل از سلطه گران جهان بخصوص امریکای جهانخوار‏‎ ‎‏مسالت می نمایم و امید است دولتها در این راه مقدس به کمک و یاری‏‎ ‎‏ملتهای خویش بشتابند و با اتحاد و یگانگی ریشۀ استعمار را از‏‎ ‎‏کشورهای خویش قطع کنند.(343)‏

‏ ‏

15 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدرت معنوی مسلمانان

‏ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسلام ایمان دارید، بپا خیزید و در زیر‏‎ ‎‏پرچم توحید و در سایۀ تعلیمات اسلام، مجتمع شوید و دست خیانت‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 225

‏ابرقدرتان را از ممالک خود و خزاین سرشار آن کوتاه کنید، و مجد اسلام‏‎ ‎‏را اعاده کنید، و دست از اختلافات و هواهای نفسانی بردارید که شما‏‎ ‎‏دارای همه چیز هستید. بر فرهنگ اسلام تکیه زنید و با غرب و غربزدگی‏‎ ‎‏مبارزه نمایید و روی پای خودتان بایستید و بر روشنفکران غربزده و‏‎ ‎‏شرقزده بتازید و هویت خویش را دریابید و بدانید که روشنفکران‏‎ ‎‏اجیرشده بلایی بر سرملت و مملکتشان آورده اند که تا متحد نشوید و‏‎ ‎‏دقیقاً به اسلام راستین تکیه ننمایید، بر شما آن خواهد گذشت که تا‏‎ ‎‏کنون گذشته است. امروز زمانی است که ملتها چراغ راه روشنفکرانشان‏‎ ‎‏شوند و آن را از خود باختگی و زبونی در مقابل شرق و غرب نجات دهند‏‎ ‎‏که امروز روز حرکت ملتهاست و آنان هادی هدایت کنندگان‏‎ ‎‏تاکنوند.بدانید که قدرت معنوی شما بر همۀ قدرتها چیره خواهد شد و‏‎ ‎‏قریب یک میلیارد جمعیت شما با خزاین سرشار و ثروت بی پایان‏‎ ‎‏می تواند تمام قدرتها را در هم شکند. نصرت کنید خدا را تا نصرت دهد‏‎ ‎‏شما را. ای اقیانوس بزرگ مسلمانان، خروش برآورید و دشمنان انسانیت‏‎ ‎‏را در هم شکنید؛ که اگر به خدای بزرگ رو آوردید و تعلیمات آسمانی را‏‎ ‎‏وجهۀ خود قرار دهید، خدای تعالی و جنود عظیم او با شماست.(344)‏

‏ ‏

‏ ‏

21 / 6 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اختلاف، سمّ کشندۀ امت اسلامی

‏از گفتار و نوشته های اختلاف انگیز اجتناب نمایند که امروز اختلاف برای‏‎ ‎‏امت اسلامی، سم کشنده است. و باید بدانند که ایجاد اختلاف در محیط‏‎ ‎‏حاضر، جز تبعیت از نفس اماره و شیطان درونی و خدمت به ابرقدرتها‏‎ ‎‏خصوصاً امریکای جهانخوار، نیست. و از منکرات بزرگی است که شیطان‏‎ ‎‏به اسم اسلام، بر زبانها و قلمها جاری می کند.(345)‏

12 / 1 / 60  


کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 226

اختلاف، موجب سلطه اجانب

‏با سلطۀ خارجی همه چیز شما از بین خواهد رفت و این ایجاد اختلاف‏‎ ‎‏ـ خدای نخواسته ـ موجب سلطۀ خارجی خواهد شد. (346)‏

24 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

یاس قدرتهای بزرگ با حفظ اتحاد

‏ملت و ارتش ما قوی است و به خوبی مملکت را می توانند حفظ کنند. بر‏‎ ‎‏ما و همۀ متفکرین است که انسجام ملت را حفظ کنیم. امروز ملت با‏‎ ‎‏ارتش است و در هیچ کشوری اینگونه نیست. ارتش در جنوب و غرب‏‎ ‎‏می جنگد و پیرمرد و پیرزن ما در آن طرف مملکت با آنها همکاری‏‎ ‎‏می کنند. جز خدا کس دیگری نمی تواند این اتحاد را به وجود آورد. باید‏‎ ‎‏ارتش با محبت، مردم را جلب نماید. پشتیبانی ارتش و ملت از یکدیگر‏‎ ‎‏ایران را حفظ می نمایند و در این صورت است که قدرتهای بزرگ هم‏‎ ‎‏مایوس می گردند. و آن روزی دولتها از این یاس بیرون می روند که بین‏‎ ‎‏ملت، دولت و ارتش اختلاف بیندازند، و دولتها و سران هستند که با‏‎ ‎‏عملشان ملت را از خودشان جدا می کنند.‏

‏     باید اتحادتان را حفظ کنید تا کشورتان استقلال داشته باشد، تا‏‎ ‎‏شریف باشید. ما اگر سر سفره نان جوین داشته باشیم، بهتر است تا در‏‎ ‎‏[‏‏کاخهای‏‏]‏‏ بزرگ زندگی کنیم، ولی از آنجا دستمان به طرف دیگران دراز‏‎ ‎‏باشد. شرافت این را اقتضا می کند. شما از رژیم سابق نجات پیدا کردید و‏‎ ‎‏هم اکنون برای عظمت و شرافت خودتان می جنگید لذا، با هم‏‎ ‎‏بسازید.(347)‏

11 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خروج چپاولگرها از صحنه با اخوت و اتحاد مسلمین

‏این حملۀ همه جانبۀ تبلیغاتی و غیرتبلیغاتی برای این است که این‏

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 227

‏انسجام کوچک را دیده اند که دست آنها را از اینجا کوتاه کرده است. اگر‏‎ ‎‏این انسجام پیدا بشود و ان شاءالله ، پیدا می شود، اگر این انسجام پیدا‏‎ ‎‏بشود دست ابرقدرتها از همۀ ذخایر مسلمین کوتاه می شود و بلکه دست‏‎ ‎‏ابرقدرتها از تمام مستضعفین جهان کوتاه می شود. این وحدت کلمه ای‏‎ ‎‏که در ایران پیدا شده است و الآن از سایر بلاد هم به ما دارند متصل‏‎ ‎‏می شوند و دیگران هم دارند اخوت پیدا می کنند با ایرانیها، من امیدوارم‏‎ ‎‏که دولتها هم توجه کنند، بیدار بشوند، تحلیل کنند مسائل را، ببینند که‏‎ ‎‏آیا مسلمانها همه در کنار هم، هر کدام در کشور خودشان مستقل لکن به‏‎ ‎‏ما ... .‏

‏     ‏‏اینکه همه مسلمان هستند، در آرمانهای اسلامی با هم باشند، این‏‎ ‎‏خوب است یا هر کشوری با کشور دیگر مخالف؟ آنچه می تواند مشکلات‏‎ ‎‏همۀ کشورها را و مسلمین را از بین ببرد، آیا اخوّت بین مسلمین است که‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی به او سفارش فرموده است یا تفرقه بین مسلمین‏‎ ‎‏است؟ دولتها اگر با هم متحد و برادر باشند بهتر می توانند آن چپاولگرها‏‎ ‎‏را از صحنه خارج کنند یا حالا که با هم مختلف هستند و دامن به اختلاف‏‎ ‎‏می زنند؟(348)‏

20 / 10 / 60

*  *  *

‎ ‎

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 228