مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رئیسی، رضا

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

‎خواهرطاهره: خاطرات خانم مرضیه حدیدچی (دباغ)/ بازنویسی رضا رئیسی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1385.    147ص. ــ (یادها؛ 15) ISBN:  978 - 964 - 335 - 832 - 7                                                         فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.1. حدیدچی، مرضیه (دباغ)، 1318ـ . ـ ـ خاطرات. الف. مؤسسه تنظیم و نشر آثار          امام خمینی(س)، گروه تاریخ. مؤسسه چاپ و نشر عروج. ب. رئیسی، رضا، 1338ـ ؛ بازنویس. ج. عنوان.         9  ر  4  ح /  1670 DSR                                             092 0845/ 955           کتابخانه ملی ایران                                                34553 ـ 85 م‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

   کد/ م 2053

‏ ‏

ARMORU~1‎ ‎

‏ ‏

خواهر طاهره 

بازنویسی:  رضا رئیسی

ناشر: چاپ ونشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س))  

چاپ سوم:   1392 / 2000 نسخه

قیمت:   5000 تومان

‏ ‏

‏ ‏

                             0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                             0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

  مراکز پخش:     0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                             0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                             0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                              نشانی الکترونیکی:  ‎pub‎‎@imam-khomeini.ir‎

کتابخواهر طاهره خاطرات خانم مرضیه حدیدچی (دباغ)صفحه 4