همایش اندشه های ارتباطی امام خمینی (س)
فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏فهرست‏‏ مطالب‏

‏ ‏

پیشگفتار

امام خمینی(س)؛ اسوۀ مردم‌داری آرمانی

شیوه‌های ارتباطی امام خمینی(س) با مردم

اهداف و عملکرد رسانه‌ها در نگاه امام خمینی(س)

وسایل ارتباطی جمعی و دیدگاه امام خمینی(س)

مقدمه

معنا و مفهوم ارتباط

رسانه‌های گروهی

زمینه‌های مختلف رسانه‌ها

رسالت وسائل ارتباط جمعی

سفارشات امام خمینی(س) درباره رسانه‌ها

امام خمینی(س)؛ ‌سخنگوی ضمیر مردم

الف) مقدمه‌ای عمومی برای همه نوشته‌هایم در مورد امام خمینی(س)

ب) انواع ارتباط در منظومه اندیشه‌ای امام خمینی(س)


همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 5

اندیشه‌های تبلیغاتی و ارتباطی امام خمینی(س)

1ـ شبکه سنتی

2ـ شبکه نوین

ارتباطات و توسعه در اندیشه‌های امام خمینی(س)

چکیده

مقدمه

مباحث نظری توسعه

محورهای اساسی توسعه در اندیشه امام خمینی

مردم و افکار عمومی در اندیشه‌ امام خمینی(س)

چکیده

کلید واژه‌ها

مقدمه

مفهوم مردم

روزنامه‌نگاری توسعه در اندیشه و نگاه امام خمینی(س)

روزنامه‌نگاری توسعه چیست؟

روزنامه‌نگاری توسعه در ایران

دیدگاه‌های امام خمینی(س)

امام خمینی و روزنامه‌نگاری توسعه

صدا و سیما در نگاه امام خمینی(س)

 لایه‌های شخصیت امام خمینی

نقش و اهمیت پایگاه‌ها و رسانه‌های سنتی در دیدگاه امام خمینی(س)

مقدمه

تفاوت جایگاه و نقش


همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 6

رسانه سنتی چیست؟

اهمیت مراکز ارتباطات سنتی

مزایای ارتباطات اجتماعی از طریق نهادهای مذهبی

فراگیر بودن و مشارکت مردمی

پاسخگویی به نیازهای مخاطب

اهمیت و ارزش مناسبت‌ها و سنت‌ها

نبردی طولانی

همنشینان مساجد

خطر روحانی‌نماها

ارتباط‌گران مساجد و مراکز مذهبی

مخاطبان یا قدرت نهادهای مذهبی

استقلال نهاد رسانه از قوای سه‌گانه از دیدگاه امام خمینی(س)

1ـ منظور از نهاد رسانه در این فرضیه چیست؟

2ـ فرضیۀ مورد بحث ما چه می‌گوید؟

3ـ دلائل فقهی فرضیۀ مذکور

بررسی دیدگاه‌های امام خمینی‌(س) با محوریت ...  

پیشگفتار

مقدمه

اهداف تحقیق

تکنیک روش بررسی

وظیفۀ اصلی و رسالت رسانه‌های جمعی

صاحبان و مسئولان وسایل ارتباط جمعی

‏ ‏

همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 7

‏ ‏

‎ ‎

همایش بررسی اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (س)اندیشه های ارتباطی امام خمینی (س)صفحه 8