اراده ملتها

غیرممکنها با ارادۀ ملتها، اراده ای که تبع ارادۀ خداست، اراده ای که‏‎ ‎‏برای خداست، غیرممکنها ممکن می شود و محالها واقع...

عناوین مطالب تخته سفید

لسان شعر

لسان شعر

لسان شعر بالاترین لسان است.

وظیفه نویسندگان و شعرا

وظیفه نویسندگان و شعرا

ما مدیون نسلهای آینده هستیم که ممکن بود با نوشته های شما، با نوشته های‏‎ ‎‏نویسندگان عزیز و با اشعار آنها، بیدار بشوند و مطلع بشوند

هنر اسلام

هنر اسلام

اسلام این طور مردم را متحول کرده است‏‎ ‎‏که ترس را از دلها برده است

حیات حقیقی

حیات حقیقی

ما گمان می کنیم که حیاتِ در اینجا چیزی است و نبودن در‏‎ ‎‏اینجا نقصی است،

امکان غلبه بر مشکلات

امکان غلبه بر مشکلات

با اتکا‏‎ ‎‏به قدرت ازلی و با کمک همه می توان بر هر مشکلی غلبه کرد، ان شاءالله تعالی. ‏

وظیفه ارشادی روحانیت

وظیفه ارشادی روحانیت

این مطلب را بارها گفته ام که روحانیون باید وضعی ارشادی داشته باشند

ذلت سرسپردگی به هوای نفس

ذلت سرسپردگی به هوای نفس

آنها که اسیر هواهای پست نفسانی و‏‎ ‎‏حیوانی بوده و هستند برای حفظ یا رسیدن به آن تن به هر ذلت و خواری می دهند...

تاسف از نزاع بین مسلمانان

تاسف از نزاع بین مسلمانان

‎‏تأسف ما از مخالفت و دشمنی بعض دولتهای منطقه است

جنایت مقدسین نهروان

جنایت مقدسین نهروان

اگر آن حیله ای که معاویه و عمروعاص به کار‏‎ ‎‏برده بودند، آنهایی که از طبقه مقدسین باصطلاح بودند مانع نشده بودند از این که‏‎ ‎‏حضرت امیر بشکند آن حیله را و آن حیله شکسته می شد، سرنوشت اسلام غیر از این بود‏‎ ‎‏که حالا هست

در صدقه اسراف نیست

در صدقه اسراف نیست

حضرت امام حسن مجتبی، سلام الله علیه، سه مرتبه قسمت کرد اموال خود را با فقرا به طور تصنیف، حتی اگر دارای دو جفت نعلین بود یا دو ثوب بود، تنصیف فرمود.

تعلیم و تربیت ضرورت همیشگی

تعلیم و تربیت ضرورت همیشگی

همه محتاج به تعلیم و تربیت علمی هستیم. هیچ وقت نیست که انسان از این‏‎ ‎‏مستغنی بشود.

حاکمیت تعلیمات اسلام

حاکمیت تعلیمات اسلام

ما باید دنبال تعلیمات اسلام باشیم. کشور ما که به اسم اسلام وبه اسم قرآن کریم وبا‏‎ ‎‏اسم «الله اکبر» این جمهوری اسلامی را مستقر کرد.

مهمترین عامل انحطاط مسلمین

مهمترین عامل انحطاط مسلمین

اگر عمیقاً توجه کنید پی خواهید برد که مهمترین عامل انحطاط مسلمین دوری و بیخبری از تعالیم واقعی و حیاتبخش اسلام است؛

عمل به تکلیف الهی

عمل به تکلیف الهی

آنچه مهم است‏‎ ‎‏آن است که انسان با هر منطقی که بتواند خدمت کند

سینما آموزنده و تربیت کننده

سینما آموزنده و تربیت کننده

سینما یک چیزی است که آموزنده است؛

با کدام سینما مخالفیم؟

با کدام سینما مخالفیم؟

نه با سینما اصلش باشیم. ما چی مخالفیم؟ چه کار‏‎ ‎‏داریم ما با سینما؟ اگر اخلاقی باشد، اگر آزادی باشد، اگر برای تربیت جوانهای ما باشد،‏‎ ‎‏خوب این هم یک راه تربیت است. این هم مثل یک معلم خانه، مثل مدرسه می ماند،‏‎ ‎‏لکن ایران وضعش وضع نمونه است.

منافقین محکوم به شکست

منافقین محکوم به شکست

اگر با به شهادت رسیدن مولای متقیان‏‎ ‎‏اسلام محو و مسلمانان نابود شدند، شهادت امثال فرزند عزیزش شهید مدنی هم آرزوی‏‎ ‎‏منافقان را برآورده خواهد کرد.

صفحه 1 از 87 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >