اراده ملتها

غیرممکنها با ارادۀ ملتها، اراده ای که تبع ارادۀ خداست، اراده ای که‏‎ ‎‏برای خداست، غیرممکنها ممکن می شود و محالها واقع...

عناوین مطالب تخته سفید

برداشت غلط از مدرنیزه کردن کشور

برداشت غلط از مدرنیزه کردن کشور

تمام ارزش ها را با پول سنجیدن‏‎ ‎‏مفهومی غیر از مدرنیزه کردن کشور دارد.

ما هرچه داریم از این ملت است

ما هرچه داریم از این ملت است

این‏‎ ‎‏پابرهنه ها و این زاغه نشین ها و این دانشگاهی های محروم و این مردم کوچه و بازار با هم‏‎ ‎‏جمع شدند و برای خدا قیام کردند و نهضت کردند و ما را به این آزادی رساندند.

استقلال حقیقی

استقلال حقیقی

اگر بخواهیم استقلال حقیقی به دست آوریم،‏ ‏باید سعی کنیم تمامی اشکال نفوذ امریکا چه اقتصادی و چه نظامی، چه سیاسی و‏‎ ‎‏فرهنگی را از بین ببریم

همیشه امیدوار باشیم

همیشه امیدوار باشیم

یأس از جنود شیطان است؛ امید از جنود خداست.

مردم دنیا یک عائله

مردم دنیا یک عائله

امروز شما گمان نکنید که اگر در یک گوشۀ عالم یک قضیه واقع‏‎ ‎‏بشود، سایر ممالک دیگر مطلع نمی شوند. امروز دنیا یک عائله شده است.

الگویی برای مستضعفان

الگویی برای مستضعفان

ایران با دست خالی و با قدرت ایمان و با وحدت کلمۀ تمسک به‏‎ ‎‏اسلام، در مقابل قدرت های بزرگ ایستاد و قدرت های بزرگ را شکست داد.

گناه بزرگ

گناه بزرگ

ما مبتلا به دسیسه های همۀ قدرت های جهانیم

مظلومین به پا خیزند

مظلومین به پا خیزند

ما باید این مطلب را به مردم دنیا بفهمانیم که ...

بالاترین فضیلت حضرت فاطمه

بالاترین فضیلت حضرت فاطمه

حتی دربارۀ ائمه هم من ندیده ام که‏‎ ‎‏وارد شده باشد این طور که جبرئیل بر آنها نازل شده باشد، فقط این است که برای‏‎ ‎‏حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ ست.

خانۀ کوچک فاطمه

خانۀ کوچک فاطمه

این‏‎ ‎‏خانۀ کوچک فاطمه ـ سلام الله علیها ـ و این افرادی که در آن خانه تربیت شدند که به‏‎ ‎‏حسب عدد، چهار ـ پنج نفر بودند و به حسب واقع، تمام قدرت حق تعالی را تجلی دادند،‏‎ ‎‏خدمتهایی کردند که ما را و شما را و همۀ بشر را به اعجاب درآورده است

برترین عطیه به فاطمه

برترین عطیه به فاطمه

در حدیث است که اگر چیزی افضل از آن بود، رسول خدا‏‎ ‎‏صلی اللّه علیه و آله آن را به فاطمه علیهاالسلام عطا می فرمود.‏‎ ‎

موجود ملکوتی

موجود ملکوتی

او موجود ملکوتی است که در‏‎ ‎‏عالم به صورت انسان ظاهر شده است؛

مراعات اقشار ضعیف

مراعات اقشار ضعیف

ترس از اسلام باید داشته باشید؛ باید‏‎ ‎‏مراعات بکنید اشخاص ضعیف را.

شاه دوستی یعنی

شاه دوستی یعنی

«شاه دوستی» یعنی کوبیدن روحانیت و‏‎ ‎‏اضمحلال آثار رسالت.‏

فرار شاه

فرار شاه

‏‏فرار محمدرضا پهلوی را که طلیعۀ پیروزی ملت و سرلوحۀ سعادت و دست یافتن به‏‎ ‎‏آزادی و استقلال است به شما ملت فداکار تبریک عرض می کنم

تدوین تاریخ انقلاب

تدوین تاریخ انقلاب

با تشکر از زحمات جنابعالی در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و تلاش قابل تقدیرتان‏‎ ‎‏در تدوین تاریخ انقلاب اسلامی، امیدوارم بتوانید با دقت، تاریخ حماسه آفرین و‏‎ ‎‏پر حادثۀ انقلاب اسلامی بی نظیر مردم قهرمان ایران را بدان گونه که هست ثبت نمایید.‏

با مردم به محبت رفتار کنید

با مردم به محبت رفتار کنید

اگر با مردم با دوستی رفتار‏‎ ‎‏کنید، دلتان آرام است.

حقوق ملت در برابر زمامدار

حقوق ملت در برابر زمامدار

هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین،‏‎ ‎‏زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند.

صفحه 1 از 64 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >