سکوت

آنچه از جنود عقل است، و در شرع و عقل مورد تحسین است،‏‎ ‎‏سکوت از هذیان و هذر است و البته ...

عناوین مطالب تخته سفید

قدردانی از متخصصان

قدردانی از متخصصان

بر دولتها و دست اندرکاران است چه در نسل حاضر‏‎ ‎‏و چه در نسلهای آینده که از متخصصین خود قدردانی کنند و آنان را...

دولت موقت

دولت موقت

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان‏...

حب دنیا

حب دنیا

بدان که انسان چون ولیده همین عالم طبیعت است و مادر او همین دنیاست و اولاد این آب و خاک است...

خادم ملت

خادم ملت

من خادم شما هستم، من خادم ملت شما هستم...

غیبت

غیبت

شما عالم دیگری هم دارید؛ معاد و قیامتی نیز برای شما هست...

تشکر از ملت

تشکر از ملت

من‏‎ ‎‏نمی توانم از عهدۀ این خسارات که بر ملت ما وارد شده است برآیم...

در خدمت انسان

در خدمت انسان

ثروت و قدرت‏‎ ‎‏مادی و تسخیر فضا احتیاج به ایمان و اعتقاد و اخلاق اسلامی دارد تا تکمیل و متعادل‏‎ ‎‏شود و در خدمت انسان قرار گیرد؛ نه اینکه بلای جان انسان بشود..

ارتش مستقل

ارتش مستقل

ما می خواهیم که این ارتش ما یک ارتش مستقلی باشد...

افتخار خاندان وحی

افتخار خاندان وحی

زنی که افتخار خاندان وحی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ و چون‏‎ ‎‏خورشیدی بر تارک اسلام عزیز می درخشد...

فعل خداوند

فعل خداوند

‏برای کسی که در علم الهی و حکمت، که بالاتر از علوم طبیعی است، قدمی راسخ ‏‎ ‎‏دارد جای شک نیست که موجودات همگی بدون زمان و مکان از فعل خداوند به ‏‎ ‎‏وجود می آیند

پیروزی نهایی

پیروزی نهایی

از اینکه ایادی اجانب، فرودگاههای‏‎ ‎‏سراسر ایران را به روی من بسته اند...

تقوا کرامت انسان

تقوا کرامت انسان

اسلامِ بزرگ تمام تبعیضها را محکوم نموده...

درود بر ملت

درود بر ملت

سلام و درود بر ملت بزرگ هوشمند ایران که با همۀ اختناق و فشار، از اسلام عدلپرور‏‎ ‎‏و مظلومان و مقتولان در راه دیانت دفاع نمودند...

اروپای امروز

اروپای امروز

آلات و ادوات و اختراعات محیِّر العقولی که خداوند نصیب اروپای امروز کرده،‏‎ ‎‏اگر به طور عقل و در تحت پرچم دین الهی اداره می شد، عالم یکپارچه نورانیّت‏‎ ‎‏و معدلت می شد...

افشای ماهیت رفراندم شاه

افشای ماهیت رفراندم شاه

اساساً رفراندم یا تصویب ملی در قبال اسلام‏‎ ‎‏ارزشی ندارد...

دوری از نفاق

دوری از نفاق

این‏‎ ‎‏اختلافها، نفاقها را از قلب خود دور کنید

میزان اعمال

میزان اعمال

بترس از آنکه اعمالی را که به خیال خودت عمل صالح است، از قبیل نماز و روزه و حج و غیر آن، خود این ها اسباب گرفتاری و ذلتت شوند در آن عالم...

صفحه 5 از 40 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >