اراده ملتها

غیرممکنها با ارادۀ ملتها، اراده ای که تبع ارادۀ خداست، اراده ای که‏‎ ‎‏برای خداست، غیرممکنها ممکن می شود و محالها واقع...

عناوین مطالب تخته سفید

رمز پیروزی

رمز پیروزی

رمز پیروزی توجه به خدا بود.

ادعیه و مناجات های سید الساجدین

ادعیه و مناجات های سید الساجدین

ادعیه و مناجات های سید الساجدین و زین العابدین، علیه السلام، را ملاحظه کن و دقت نما ببین در مقام عبودیت چه معامله می کند.

زنده نگه داشتن کربلا

زنده نگه داشتن کربلا

کربلا را زنده نگه دارید، و نام مبارک‏‎ ‎‏حضرت سیدالشهدا را زنده نگه دارید...

استقامت در مورد توطئه ها

استقامت در مورد توطئه ها

باید به حسب فرهنگ الهی اسلامی، در مقابل این توطئه های‏‎ ‎‏دامنه دار استقامت کرد

عالم برجسته

عالم برجسته

من آقای صانعی را مثل یک فرزند‏‎ ‎‏بزرگ کرده ام. این آقای صانعی وقتی که سالهای طولانی در مباحثاتی که ما داشتیم‏‎ ‎‏تشریف می آوردند...

محرم ماه پیروزی

محرم ماه پیروزی

ماهی که قدرت حق، باطل را تا ابد محکوم و داغ باطل بر جبهۀ‏‎ ‎‏ستمکاران و حکومتهای شیطانی زد...

‏‏تقویت اجتماعات و حضور در مساجد‏

‏‏تقویت اجتماعات و حضور در مساجد‏

اجتماعات مساجد را زیاد کنید، مردم را دعوت کنید به مساجد، بفهمانید به آنها‏‎ ‎‏که نکتۀ گریه چیست.

خون سید الشهدا(ع)

خون سید الشهدا(ع)

این خون سیدالشهداست که خونهای همۀ ملتهای اسلامی را به جوش می آورد...

‏‏انتقاد سالم و راهنمایی دولت توسط مجلس‏

‏‏انتقاد سالم و راهنمایی دولت توسط مجلس‏

انتقاد سالم و‏‎ ‎‏راهنمایی دولت در همه کارهایی که می خواهد انجام بدهد، اینها از اموری است که لازم‏‎ ‎‏است.

گزارش عملکردها

گزارش عملکردها

این‏‎ ‎‏قاعده اش بود از اوّلی که دولت تأسیس می شود هرکاری که انجام می دهند برای مردم‏‎ ‎‏ذکر کنند که مردم بفهمند که چه کرده است دولت ...

‏‏قیام سیدالشهداء هم برای تشکیل حکومت بود‏

‏‏قیام سیدالشهداء هم برای تشکیل حکومت بود‏

شما قوه تان بیشتر از قوای سیدالشهداء است. قوایی نداشت در مقابل‏‎ ‎‏آن قوه ‏‏[‏‏ولی‏‏]‏‏ پاشد قیام کرد، مخالفت کرد، چه کرد، تا کشته شد.

فدایی اسلام

فدایی اسلام

امام حسین با عدۀ کم همه چیزش را فدای اسلام کرد.مقابل یک امپراتوری بزرگ‏‎ ‎‏ایستاد و «نه» گفت...

‏‏خطر به زیر سؤال رفتن مکتب‏

‏‏خطر به زیر سؤال رفتن مکتب‏

سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ با همۀ اصحاب و عشیره اش قتل عام شدند، لکن مکتبشان را‏‎ ‎‏جلو بردند؛ شکست در مکتب نبود پیشروی بود؛ یعنی بنی امیه را تا ابد شکست داد قتل‏‎ ‎‏سیدالشهدا.

‏‏زنده نگهداشتن محرّم و ذکر مصائب اهل بیت (ع)‏

‏‏زنده نگهداشتن محرّم و ذکر مصائب اهل بیت (ع)‏

محرّم و صفر است که اسلام را نگه داشته است.

روز جهانی مسجد

روز جهانی مسجد

مسجد در اسلام و در‏‎ ‎‏صدر اسلام همیشه مرکز جنبش و حرکتهای اسلامی بوده

راه اطاعت حق تعالی

راه اطاعت حق تعالی

کسی که چشم و گوش و دیگر‏‎ ‎‏اعضای خود را در راه اطاعت حق تعالی صرف نکند،در عالم‏‎ ‎‏قبر و قیامت بی گوش و چشم باشد.

محرم ماه قیام

محرم ماه قیام

‏‏محرّم ماهی است که عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل قیام کرده و به اثبات‏‎ ‎‏رسانده است که در طول تاریخ، همیشه حق بر باطل پیروز شده است.

روز پزشک

روز پزشک

از جمله شغلهای بسیار مقدس شغل پزشکی است...

صفحه 4 از 56 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >