تعداد 8 مورد یافت شد

من بر این بوسه افتخار مى‏کنم

نامه ‏اى که از حضرت امام به دست بچه‏ها مى‏رسید تا مدتها باعث ...

عکس امام

در کنار شط اسیر شدم. یک افسر عراقی که با لباس فرم پلنگی، ...

امام شما یک شخص معمولى نبود

یادم هست در اردوگاه هجده، روزى بچه‏ ها به درخواست توهین به ...

تناسب بین امام و طرفدار او

مقاومتهاى اسرا در برابر دشمن تا حدود بسیار زیادى مرهون ...

ابوالفضل علمدار، خمینی را نگهدار

از حرم امام حسین(ع) به حرم حضرت ابوالفضل(س) رفتیم. فاصلۀ بین ...

کلام امام را بدون تأمل نمى‏گذاشتیم

دوستان آزاده براى حرف هاى امام ارزش و موقعیت خاصى قائل ...

افشای سند‏‎ ‎‏بردگی ملت ایران

‏‏کاپیتولاسیون‏‏ یا قضاوت سپاری، سپردن حق رسیدگی قضایی ...