تعداد 7 مورد یافت شد

- آزادی در دیدگاه امام خمینی چه تفسیری دارد؟

- آزادی در دیدگاه امام خمینی چه تفسیری دارد؟ - حضرت ... چه تفسیری دارد؟ - حضرت امام(س) ضمن انتقاد از آزادی به شکل غربی آن که نوعی بی بند وباری بدون قید و شرط و ... با اخلاق و سنت های انسانی و بر خلاف شرع و عقل بوده است، آزادی را در چهارچوب تعالیم اسلام، مصالح جامعه و قوانین مبتنی ... عمومی مطلوب دانسته اند و معتقدنـد کـه قـوانین اسـلامـی آزادی سـالم و منطقی را برای همة انسانها تضمین نموده است. ... تضمین نموده است. بدین جهت امام خمینی ضمن به رسمیت شناختن آزادیهای فردی و سیاسی، اندیشه و بیان، احزاب و اجتماعات، ...

امام آزادی را چگونه تبیین نموده اند؟

‏‏حضرت امام آزادی را نعمت و برکتی الهی می ‌داند که خداوند متعال به ... می ‌داند که خداوند متعال به انسان‌ ها بخشیده است و لذا آزادی اعطا کردن از طرف انسان‌ ها نیست چرا که همه انسان ‌ها ... پس از نطق رادیویی شاه که خطاب به ملت ایران گفت من به شما آزادی می‌ دهم، امام موضع گرفتند و فرمودند مگر آزادی اعطا ... من به شما آزادی می‌ دهم، امام موضع گرفتند و فرمودند مگر آزادی اعطا کردنی است که شما به مردم بدهید. ( صحیفه امام، ... ( صحیفه امام، جلد‏ 3، صفحه: 407-404) ‏‏امام خمینی برای آزادی محدودیت قائل است و آزادی مطلق را رد می‌نماید. ...

منظور از انسان های آزاداندیش چه کسانی هستند؟

‏‏منظور از انسان های آزاداندیش چه کسانی ...

شاخص ترین توصیه های حضرت امام به جوانان در قالب چه محورهایی است؟

‏‏جوان با ظرفیت و توانای امام،جلد۲۱ صص:۴۱۲-۴۱۱‏) ‏‎ ‎ ‏‏۲- حفظ اسقلال، آزادی و ارزش های انسانی‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏و از جوانان، دختران و ... ‏ ‏‏و از جوانان، دختران و پسران، می خواهم که استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی را، و لو با تحمل زحمت و رنج، فدای ...

چگونه می توان فضای مجازی با وضع موجود و شرایط فعلی را با توجه به توصیه هایی که در وصیت نامه امام آمده کنترل نمود؟‏

‏شاید بهتر باشد سؤال را منفی مانند سانسور، تحت نظر بودن، محدود کردن حوزه انتخاب و آزادی می باشد که ایشان در مورد سیاست های کنترلی نظام گذشته و ... کاملاً منفی به خود گرفته و آن زمانی است که خانواده ‌ها آزادی های معمول و مشروع فرزندان خود را محدود نمایند؛ یا نظام ... «هدایت یا کنترل؟» قابل بررسی است؛ زیرا به نظر می رسد اگر آزادی بشر یکی از آرمان ها و اهداف نهضت انبیاء و صلحا باشد، ... واکسن بسیاری از بیماری های کشنده و خطرناک کشف شده، نباید آزادی افراد را از حضور در مجامع به بهانه آنکه ممکن است به ...

چرا فرضیه مهم امر به معروف و نهی از منکر که اساس مبارزه امام با اشتباهات شاه بوده است اکنون مهجور است؟

‏‏‏ ‏‏ ‏‏چنانچه در سوال برای خروج این دو وظیفه از مهجوریت، باید اجازه داد که آزادی بیان و انتقاد سازنده نه مخرب در قالب هایی ساختاریافته ...

علت اینکه حضرت امام نژاد آریا و عرب را برتر از آمریکا و اسرائیل دانسته و به آن اشاره کرده چیست؟ مگر ما معتقد به نژاد هستیم؟

‏‏ ‏ ‏‎ ‎ ‏‏جواب: امام کردن احکام اسلام است کمک کند؛ خود باید به این امر حیاتی که آزادی و استقلال را تحقق ‏‏ ‏‏می بخشد قیام کنید. و علمای ...