تعداد 181 مورد یافت شد

امام خمینی(س) بزرگترین احیاگر تفکر دینی

باید توجه داشت که دو واژۀ احیاگر و مصلح از نظر مفهومی با یکدیگر مترادف نیستند. احیاگری به اصلاحات در حوزۀ اندیشۀ دینی نظر دارد ولی مصلح به ... مصلح به اصلاحگری در قلمرو سیاست و اجتماع. ولی فقیه در عین احیاگری، یک مصلح اجتماعی است. اما احیاگر فکر دینی ممکن است ... خود دارای امتیاز و مقام ارجمندی است با حقیقت اصلاحگری و احیاگری تفاوت بینی دارد زیرا خدمتگذار تفکر دینی کسی است که ... با آثار و اندیشه های حضرت امام(س) به خوبی آشنایی ندارند در احیاگری های او تردید کنند و صرفاً آن بزرگ را بخاطر درک ... در آیینۀ احیاگران، شخصیت امام در پرتو ویژگی های احیاگران و احیاگری های امام در آیینۀ آثار. 1 . امام در آیینۀ ...

مصاحبه با حجت الاسلام محمد صادق لاریجانی

‏‏مصاحبه با حجةالاسلام لاریجانی‏ ‏‏ فلسفۀ احیاگری دینی چیست، و چرا اصولاً دینداری و تفکر دینی به احیاء ... است؟‏ ‏‏󠆿‏‏ دست کم دو عامل در ضرورت احیاگری دین دخالت دارند؛ و این بدان جهت است که عوامل متعددی ... و در رأس آنان معصومین(ع) در مرتبۀ اول قرار دارند؛ چه آنکه احیاگری دین در شأن آنان است. ‏ ‏‏‎[[page ... مسئله تحریف و بدعت و انحراف در دین ارتباط دارد و نیاز به احیاگری را بیش از پیش مورد تأکید قرار می‌دهد. ... که آراء یک نفر حالت تقدس پیدا می‌کند که در مواردی، احیاگری دربارۀ آن ضرورت می‌یابد. بر این اساس باید ...

مبانی معرفتی و شیوه های احیاگری دین نزد امام خمینی

مبانی معرفتی و شیوه های احیاگری دین نزد امام خمینی شریعتمدار جزائری خلاصه ... حیات امری آشکار است. با توجه به آیات قرآن وسنت معصومان احیاگری اسلام در تمام ابعادی زندگی در جهان ریشه دوانیده است ... ابعادی زندگی در جهان ریشه دوانیده است و عملی ساختن این احیاگری و گسترش آن بر مردم فرض و واجب است. بنیانگذار دین ... لما یحییکم[2] ای مؤمنان هرگاه خدا و رسول شما را دعوت به احیاگری نمایند اجابت کنید در زوایای زندگی مردم عملی ... انسانها پاسخگو می باشد. مقدمه: دعوت کننده به مایۀ حیات و احیاگری در آغاز خداست و سپس پیایمر او که در قرآن کریم بیان ...

احیاء تفکر ظلم ستیزی و عدالتخواهی اسلام در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(س)

احیاء تفکر ظلم ستیزی و عدالتخو را در دوران معاصر برافراشت. او با احساس ضرورت امر احیاگری ابتدا به شناخت جوانب متعدد مسئله و علل و عوامل آن ... و جامعۀ اسلامی است. در این مقاله به برخی از نمونه های احیاگری آن حضرت که هم فی نفسه حیاتبخش هستند و هم ارتباط تام ... رهبری است پیکارگر و احیاگر، رهبری که در نهایت توانست آرزوی احیاگری خود را به ثمر برساند و حکومتی جبار را سرنگون سازد و ... اندیشۀ احیاء دین و احیاء تفکر و اندیشۀ دینی است. و این احیاگری را در تمام ابعاد دین تحقق بخشیده است و شروع حرکت ... با چنین خطراتی است. اما از آنجایی که بررسی تمام ابعاد احیاگری دین در اندیشۀ حضرت امام(س) کاری بس گسترده و نیازمند ...

موانع و مشکلات احیای دین و تفکّر دینی از منظر امام خمینی(س)

معنا و مفهوم احیاگری احیاء به معنای زنده کردن است. از مجموع آیات و ... بلکه چنین گزینشی موجب انحراف و تباهی آن می‌گردد. احیاگری نیز از این مقوله مستثنی نیست. احیاء دین، وظیفه ... کند که اگر چنین نکرد، لعنت خدا بر او باد. در قرون اخیر، احیاگری دینی توسط افرادی از قبیل سید جمال‌الدین ... عمق آنها را نسل‌های آینده بهتر درک خواهند کرد. شیوه احیاگری امام خمینی(س) امام خمینی (س) برای ترویج و گسترش و ... جانشینی فرهنگ بیگانه به جای فرهنگ دینی و نقطه انحراف از احیاگری ناب محمدی ـ صلّی الله علیه و آله ـ شد. امام خمینی ...

میزگرد «احیاء تفکر دینی در واقعیت اجتماعی»

‏‏ قادری:‏‏ ‏‏دو تعبیر اصلاح و احیاگری را باید با هم ذکر کرد، لذا باید در دو میدان بحث شود؛ ... با هم ذکر کرد، لذا باید در دو میدان بحث شود؛ هم در میدان احیاگری و هم در میدان اصلاح. ‏ ‏‏مسألة مهمی که ... سوّمی که طبیعتاً روش حضرت امام(س) است، راه احیاگری و اصلاح گری است. البته لغت «احیاء» مناسب ... دارد. ‏ ‏‏نقطه اصلی در اندیشة حضرت امام(س) و احیاگری ایشان در عصر جدید، مرتبط نمودن دین به دنیا، نه برای ... امر مهمّ، درصدد ایجاد «حیات طیّبه» بودند؛ یعنی احیاگری حضرت امام خمینی(س) در راستای تحقّق آیة ...

احیاء تفکر ظلم ستیزی و عدالتخواهی اسلام در اندیشۀ سیاسی امام خمینی (س)

‏‏احیاء تفکر ظلم ‎‏معاصر برافراشت. او با احساس ضرورت امر احیاگری ابتدا به شناخت جوانب متعدد مسئله و علل و عوامل ... ‎‏اسلامی است. در این مقاله به برخی از نمونه های احیاگری آن حضرت که هم فی نفسه حیاتبخش هستند و هم‏‎ ... احیاگر، رهبری‏‎ ‎‏که در نهایت توانست آرزوی احیاگری خود را به ثمر برساند و حکومتی جبار را ... و احیاء تفکر و اندیشۀ دینی‏‎ ‎‏است. و این احیاگری را در تمام ابعاد دین تحقق بخشیده است و شروع حرکت ... با چنین خطراتی است. اما از آنجایی که بررسی تمام ابعاد احیاگری‏‎ ‎‏دین در اندیشۀ حضرت امام(س) کاری ...

مبانی معرفتی و شیوه ‏‏های احیاگری دین نزد امام خمینی

‏‏مبانی معرفتی و شیوه های احیاگری دین نزد امام خمینی‏‏ ... است. ‏ ‏‏با توجه به آیات قرآن وسنت معصومان احیاگری اسلام در تمام ابعادی زندگی در جهان ریشه ... جهان ریشه دوانیده‏‎ ‎‏است و عملی ساختن این احیاگری و گسترش آن بر مردم فرض و واجب است. بنیانگذار دین ... ‏ ‏‏ای مؤمنان هرگاه خدا و رسول شما را دعوت به احیاگری نمایند اجابت کنید در زوایای زندگی مردم ... ‏ ‏‏دعوت کننده به مایۀ حیات و احیاگری در آغاز خداست و سپس پیایمر او که در قرآن‏‎ ...

مجموعۀ مقالات اولین کنگرۀ بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی(جلد اول)

احیای فکر دینی از منظر تحول گف امام خمینی (س) / سیدمحمدثقفی مبانی معرفتی و شیوه‌های احیاگری دین نزد امام خمینی (س) / شریعتمدار جزائری امام ... امام خمینی(س) و رابطه تئوکراسی و دموکراسی / منوچهر محمدی احیاگری امام بر مبنای نظریه وحدت از درون تضادها / ...

مجموعه مقالات دومین کنگرۀ بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی (جلد چهارم)

اندیشه‌های امام و اقلیتهای مذهبی / جهانگیر اوشیدری احیاگری و مبارزه با طاغوت / حمید بصیرت‌منش فراگرد ... الهی دولت / محمد سروش محلاتی تجددگرایی، سنت‌گرایی و احیاگری / ابوتراب طالبی بررسی تحول در ارزشها و ...

صفحه 1 از 19 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >