تعداد 4020 مورد یافت شد

رابطۀ اخلاق و سیاست از دیدگاه امام خمینی

‏‏ ‏ ‏& ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏رابطۀ اخلاق و سیاست از دیدگاه امام خمینی‏ ‏‏ ... ‏ ‏‏مقدمه‏ ‏‏در سنت فکری یونان، اخلاق و سیاست هر دو از یک آبشخور می نوشند و از یک‏‎ ... زاده می شوند‏‎[1]‎‏ اساساً در این فرهنگ اخلاق، دین و سیاست‏‎ ‎‏در هم تنیده است و همه ... برای‏‎ ‎‏تأمین این خیر، به اخلاق و سیاست نیازمندیم. این دو دانش، می کوشند راه و چاه را ... شناسند. تنها تفاوت آن دو در این است‏‎ ‎‏که اخلاق متوجه فرد است و سیاست، مخاطبش جمع است. در این رویکرد ...

رابطۀ اخلاق و سیاست از دیدگاه امام خمینی

رابطۀ اخلاق و سیاست از دیدگاه امام خمینی سیدحسن ... امام خمینی سیدحسن اسلامی مقدمه در سنت فکری یونان، اخلاق و سیاست هر دو از یک آبشخور می نوشند و از یک مادر؛ یعنی ... مادر؛ یعنی حکمت عملی زاده می شوند[1] اساساً در این فرهنگ اخلاق، دین و سیاست در هم تنیده است و همه چیز در جهتِ تحقق یک ... دارند و در پیِ خیری واحد هستند.[2] برای تأمین این خیر، به اخلاق و سیاست نیازمندیم. این دو دانش، می کوشند راه و چاه را ... را از ناصحیح باز شناسند. تنها تفاوت آن دو در این است که اخلاق متوجه فرد است و سیاست، مخاطبش جمع است. در این رویکرد ...

جایگاه اخلاق از دیدگاه حضرت امام رحمه الله

جایگاه اخلاق از دیدگاه حضرت امام رحمه الله[1] آیة الله ابراهیم ... از موضوعات فراموش شدۀ امام که شدیداً مورد نیاز بوده و هست، اخلاق است که یک محور این کنگره می باشد. آقایان لابد توجه ... ما در جامعه و در اقشار مختلف و در حوزه ها کمبود یا ضعف اخلاق است. حوزه ها را خودمان می بینیم که چگونه است، و اخلاق ... ضعف اخلاق است. حوزه ها را خودمان می بینیم که چگونه است، و اخلاق از لحاظ علمی و عملی چقدر در آن ها تعقیب می شود. در ... چقدر در آن ها تعقیب می شود. در جامعه هم که به خوبی وضع اخلاق را می بینیم؛ هم از جهت عملی و هم از جهت علمی. البته ...

رابطه اخلاق و دین از دیدگاه امام خمینی رحمه الله

رابطه اخلاق و دین از دیدگاه امام خمینی رحمه الله دکتر محمد ... محمد محمدرضایی مقدمه ما در این مقال، برآنیم که رابطۀ اخلاق و دین را از منظر حضرت امام خمینی مورد بحث و بررسی قرار ... از موضوعات اساسی که در حوزۀ دین پژوهی مطرح است، رابطه اخلاق و دین می باشد. همه ما در زندگی به یک سلسله اصول اخلاقی ... اخلاق و دین می باشد. همه ما در زندگی به یک سلسله اصول اخلاقی اذعان کرده و پای بندی خود را به آن ها نشان می دهیم، ... کلی، این نظریات را می توان در چند عنوان کلی گنجاند. 1. اخلاق، به نوعی، دین را تأیید می کند. 2. اخلاق، به نوعی، ...

بنیان های اخلاق سیاسی از دیدگاه امام خمینی

بنیان های اخلاق سیاسی از دیدگاه امام خمینی □رضا ... اخلاق سیاسی از دیدگاه امام خمینی □رضا تابش چکیده: اخلاق و سیاست از مفاهیم عمده در حوزه فلسفه سیاسی است که از ... جمله اندیشمندان و عالمانی است که تأملاتی عمیق هم در زمینه اخلاق و هم در حوزه سیاست داشته است. از این رو، هدف اصلی در ... داشته است. از این رو، هدف اصلی در این مقاله بررسی ارتباط اخلاق و سیاست از منظر ایشان می باشد. مفروض اصلی مقاله حاضر ... مفروض اصلی مقاله حاضر این است که از دیدگاه امام خمینی میان اخلاق و سیاست رابطه تعاملی به معنای تأثیر و تأثر متقابل ...

میزگرد جایگاه عرفان و اخلاق در حوزه و دانشگاه

میزگرد جایگاه عرفان و اخلاق در حوزه و دانشگاه[1] آقای خالق پور: بسم الله ... بنیان گذار جمهوری اسلامی، مرجع عالی قدر، مفسر قرآن، معلم اخلاق و عرفان، و با سلام و درود به تمامی شهدای حوزه و ... تا کنون و با درود و سلام به روح پاک تمام بزرگان علم و اخلاق و ادب و همچنین عرض خیر مقدم خدمت سروران مکرّم، ... اندیشمندان عزیز و گران قدر. موضوع میزگرد ما بررسی جایگاه اخلاق و عرفان در حوزه و دانشگاه است. رسالت مهمی که حوزه به ... است. رسالت مهمی که حوزه به دوش دارد، عبارت است از تربیت و اخلاق، که رسالت انبیا است و خیلی بجا است که به یاد امام، این ...

مصاحبه با حجة الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی

مصاحبه با حجة الاسلام و المسلم را پذیرفتید، متشکریم. در این جلسه قصد داریم که ارتباط حوزۀ اخلاق و حکومت را روشن تر کنیم و چنانچه حضرت امام رحمه الله ... دهیم. لطفاً به اختصار در کلیات مسأله، به ویژه در ارتباط با اخلاق و حکومت و نسبت بین این دو و دیدگاه حضرت امام رحمه الله ... می توانیم درمورد سیرۀ سیاسی حضرت امام رحمه الله و مسأله اخلاق و عدالت روشن تر بحث کنیم. در این بحث، چهار مؤلفه حائز ... در سؤالات کتبی خود از هر چهار مؤلفه نام بردید؛ اول، مسأله اخلاق؛ دوم، مسأله مصلحت؛ سوم، مسأله سیاست و چهارم، مسأله ... به نحوی به سیاست بر می گردد، و عرفان نیز به نوعی به مسأله اخلاق بر می گردد. در این میان، خیلی از اصول و مؤلفه های دیگر ...

مصاحبه با آیة الله محمد یزدی

مصاحبه با آیة الله محمد یزدی عالی که در این گفت و گو شرکت فرمودید، ما چیزی تحت عنوان اخلاق و عدالت در یک طرف داریم که عدالت به نحو ویژه ای به ... در یک طرف داریم که عدالت به نحو ویژه ای به بعضی از مباحث اخلاقی بر می گردد و در طرف دیگر هم، عنوان مصلحت و سیاست است ... تعارض پیدا می کنند. حال شما در رابطه با تعارض هایی که بین اخلاق و مصلحت یا اخلاق و سیاست مطرح می شود، چه نظری دارید؟ ... حال شما در رابطه با تعارض هایی که بین اخلاق و مصلحت یا اخلاق و سیاست مطرح می شود، چه نظری دارید؟ به ویژه این که ... حضرت امام رحمه الله به سیاست ورزی و حکومت داری خود نیز رنگ اخلاقی داده اند. البته گاهی در تعارض هایی که بین اخلاق و ...

هویّت شناسی مکتب اخلاقی امام خمینی رحمه الله در رویکرد تاریخی

هویّت شناسی مکتب اخلاقی امام خمینی رحمه الله در رویکرد تاریخی حجة الاسلام و ... الاسلام و المسلمین عباس ایزد پناه مقدمه در قلمرو اخلاق و علوم اخلاقی چهار مقولۀ مهم مطرح است که هر گونه بررسی ... و المسلمین عباس ایزد پناه مقدمه در قلمرو اخلاق و علوم اخلاقی چهار مقولۀ مهم مطرح است که هر گونه بررسی و تأمل ... و تأمل پیرامون آن، به یکی از آن مقوله ها باز می گردد: اخلاق، علم اخلاق، فلسفۀ اخلاق و فلسفۀ فلسفۀ ... پیرامون آن، به یکی از آن مقوله ها باز می گردد: اخلاق، علم اخلاق، فلسفۀ اخلاق و فلسفۀ فلسفۀ اخلاق. «اخلاق» ...

اخلاق در قرآن از دیدگاه امام خمینی رحمة الله

اخلاق در قرآن از دیدگاه امام ... اخلاق در لغت و اصطلاح اخلاق جمع خُلق و خُلُق ... اخلاق در لغت و اصطلاح اخلاق جمع خُلق و خُلُق است.‎[1]‎ و از مباحث ... معرفی کرده است. انسان بدون دستیابی به ‎ ‎اخلاق شایسته، مقام خلیفة الله را درک نخواهد کرد. انسان منهای ... شایسته، مقام خلیفة الله را درک نخواهد کرد. انسان منهای اخلاق، چون حیوان ‎ ‎خطرناکی است که میان ظلم و ...

صفحه 1 از 402 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >