تعداد 4778 مورد یافت شد

امام، اخلاق و سیاست‏

امام، اخلاق و سیاست نام کتابی است درباره اخلاق و نسبت آن با سیاست ... اخلاق و سیاست نام کتابی است درباره اخلاق و نسبت آن با سیاست از دیدگاه امام خمینی. بخش اول کتاب ... دیدگاه امام خمینی. بخش اول کتاب مزبور نگاهی دارد به اصول اخلاق نظری امام و آموزه های اساسی ایشان در باب اخلاق؛ بخش ... به اصول اخلاق نظری امام و آموزه های اساسی ایشان در باب اخلاق؛ بخش دوم تأملی دارد بر رابطه اخلاق و سیاست؛ و بخش سوم ... های اساسی ایشان در باب اخلاق؛ بخش دوم تأملی دارد بر رابطه اخلاق و سیاست؛ و بخش سوم به سیاست اخلاقی و عناصر اخلاقی در ...

در منظر امام، اخلاق یک حقیقت واحد است

در منظر امام، اخلاق یک حقیقت واحد است □ سخنرانی حجت الاسلام سید حسن ... محورهای تشکیل شده کنگره را دیدم، دیدم یکی از محورها بحث اخلاق است، به ذهنم رسید که حول محور اخلاق چند کلامی را خدمت ... دیدم یکی از محورها بحث اخلاق است، به ذهنم رسید که حول محور اخلاق چند کلامی را خدمت سروران عزیزم داشته باشم، اگر چه در ... صورت تصدیع ما را به بزرگواری خودشان ان شاء الله می بخشند، اخلاق سیاسی، اخلاق اقتصادی و اخلاق فرهنگی که یکی از محورهای ... را به بزرگواری خودشان ان شاء الله می بخشند، اخلاق سیاسی، اخلاق اقتصادی و اخلاق فرهنگی که یکی از محورهای بحث این ...

جایگاه اخلاق از دیدگاه حضرت امام رحمه الله

جایگاه اخلاق از دیدگاه حضرت امام رحمه الله[1] آیة الله ابراهیم ... از موضوعات فراموش شدۀ امام که شدیداً مورد نیاز بوده و هست، اخلاق است که یک محور این کنگره می باشد. آقایان لابد توجه ... ما در جامعه و در اقشار مختلف و در حوزه ها کمبود یا ضعف اخلاق است. حوزه ها را خودمان می بینیم که چگونه است، و اخلاق ... ضعف اخلاق است. حوزه ها را خودمان می بینیم که چگونه است، و اخلاق از لحاظ علمی و عملی چقدر در آن ها تعقیب می شود. در ... چقدر در آن ها تعقیب می شود. در جامعه هم که به خوبی وضع اخلاق را می بینیم؛ هم از جهت عملی و هم از جهت علمی. البته ...

همایش مجازی اخلاق و معنویت در سیره و اندیشه امام خمینی(ره) برگزار می شود

دکتر علی داستانی بیرکی سرپرست تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) از برگزاری همایش مجازی اخلاق و معنویت در سیره و اندیشه امام خمینی(ره) خبر داد. به ... به ویژه نسل جوان نسبت به اندیشه های امام، همایش مجازی اخلاق و معنویت در سیره و اندیشه امام خمینی(ره) برگزار می ... برگزار می کند.انتخاب این موضوع به دلیل جایگاه والا و ویژه اخلاق و معنویت در سیره و اندیشه امام خمینی(ره) است. چرا که ... و معنویت در سیره و اندیشه امام خمینی(ره) است. چرا که امام اخلاق را سرمایه دو جهان می دانند و اشتغال به تهذیب نفس و ... را سرمایه دو جهان می دانند و اشتغال به تهذیب نفس و تصفیه اخلاق را از بزرگ ترین مهمات و اوجب واجبات عقلی مطرح می ...

امامِ اخلاق‏

دشواری و پیچیدگی مفهوم اخلاق، و به خصوص اخلاق اجتماعی از یک سو و جامعیت شخصیت حضرت ... و پیچیدگی مفهوم اخلاق، و به خصوص اخلاق اجتماعی از یک سو و جامعیت شخصیت حضرت امام و قله‏ های ... های رفیعی که آن بزرگ در وادی معنویت و سیر و سلوک عرفانی و اخلاقی طی کرده است و رازها و رمزها و زوایای ناشناخته و بعضاً ... دهد و اساساً حق آن است که در این باب، ارباب فضایل، و علم و اخلاق و بزرگانی که سالها از آبشخور مکتب تربیتی و اخلاقی امام ... و علم و اخلاق و بزرگانی که سالها از آبشخور مکتب تربیتی و اخلاقی امام سیراب شده ‏اند سخن بگویند. بدون تردید رفتارهای ...

تمدید مهلت ارسال مقاله به دومین همایش بین المللی قرآن در اندیشه و سیره امام خمینی

پرتال امام خمینی(س): مهلت ارسا بین المللی قرآن در اندیشه و سیره امام خمینی (س) با رویکرد اخلاق و اجتماع را برگزار می‌کنند. محورهای همایش ریز عناوین ... است: ۱- تأثیر قرآن بر منظومه فکری امام خمینی در عرصه‌های اخلاقی و اجتماعیروش‌های فهم قرآن و موانع آن در حوزه اخلاق و ... اخلاقی و اجتماعیروش‌های فهم قرآن و موانع آن در حوزه اخلاق و تربیتتأثیر قرآن بر اندیشه‌های فقهی امام خمینی ۲- ... حلقه اولیه یاران امام خمینی در استقرار حاکمیت دینی بر اساس اخلاق و تربیتجایگاه اخلاق در نظام اجتماعی اسلامنقش حکومت در ... خمینی در استقرار حاکمیت دینی بر اساس اخلاق و تربیتجایگاه اخلاق در نظام اجتماعی اسلامنقش حکومت در کرامت انساناخلاق ...

بنیان های اخلاق سیاسی از دیدگاه امام خمینی

رضا تابش (کارشناس ارشد علوم سیاسی ) چکیده: اخلاق و سیاست از مفاهیم عمده در حوزه فلسفه سیاسی است که از ... جمله اندیشمندان و عالمانی است که تأملاتی عمیق هم در زمینه اخلاق و هم در حوزه سیاست داشته است. از‌ این‌ رو، هدف اصلی در ... داشته است. از‌ این‌ رو، هدف اصلی در این مقاله بررسی ارتباط اخلاق و سیاست از منظر ایشان می‌باشد. مفروض اصلی مقاله حاضر ... اصلی مقاله حاضر این است که از دیدگاه امام خمینی (ره) میان اخلاق و سیاست رابطه تعاملی به معنای تأثیر و تأثر متقابل ... متقابل برقرار است. بر این اساس،می‌توان اذعان نمود که میان اخلاق و سیاست، رابطه تداول وجود دارد، به عبارت دیگر، اخلاق ...

سیاست، آینه اخلاق

از منظر امام خمینی رحمه الله سیاست، آینۀ اخلاق و رفتار و کردار معصومان علیهم السلام است و آنچه جهان ... خدعه و فریب نیست.[۳]امام با ارائه چنین تعریفی، تعریف ضد اخلاقی سیاست را ـ که به سیاست «ماکیاولی» [۴] شهرت یافته است ... جویی مردم و به محکمۀ عدل کشاندن متجاوزانِ به حریم های اخلاقی و انسانی است:اگر امروز قدرت نداریم که جلو این کارها ... سیاسی امام، بروز ناهنجاری های اجتماعی و رفتارهای غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیر اسلامی، زاییدۀ منکرات بزرگی چون ... امام تنها راه عملی شدن هنجارهای اسلامی و مبارزه با مفاسد اخلاقی در همۀ حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... را برپایی ...

بنیان های اخلاق سیاسی از دیدگاه امام خمینی

بنیان های اخلاق سیاسی از دیدگاه امام خمینی □رضا ... اخلاق سیاسی از دیدگاه امام خمینی □رضا تابش چکیده: اخلاق و سیاست از مفاهیم عمده در حوزه فلسفه سیاسی است که از ... جمله اندیشمندان و عالمانی است که تأملاتی عمیق هم در زمینه اخلاق و هم در حوزه سیاست داشته است. از این رو، هدف اصلی در ... داشته است. از این رو، هدف اصلی در این مقاله بررسی ارتباط اخلاق و سیاست از منظر ایشان می باشد. مفروض اصلی مقاله حاضر ... مفروض اصلی مقاله حاضر این است که از دیدگاه امام خمینی میان اخلاق و سیاست رابطه تعاملی به معنای تأثیر و تأثر متقابل ...

اخلاق و حقوق خانواده در اندیشۀ امام خمینی(س)

اخلاق و حقوق خانواده در اندیشۀ امام خمینی(س) □ سخنرانی ... فقیه است، فقاهت می کند، مجتهدی است توانا، در عین حال استاد اخلاق است. خوب توجه کنید، سؤال این است که: فکر می کنم در ... چگونه باید مطرح کرد. آیا می دانید که چه رابطه ای بین فقه و اخلاق وجود دارد؟ فقه چیست و اخلاق چیست؟ دو علم است. دو نهاد ... که چه رابطه ای بین فقه و اخلاق وجود دارد؟ فقه چیست و اخلاق چیست؟ دو علم است. دو نهاد است. چگونه اینها را از هم ... اینها را از هم جدا کنیم. استاد فقه چه درس می دهد که استاد اخلاق آن را درس نمی دهد؟ و بالعکس. به چه کسی می گویند فقیه ...

صفحه 1 از 478 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >