تعداد 367 مورد یافت شد

سخنرانی در جمع اقشار مردم (15 خرداد، عملکرد دولت و رسالت علما)

سخنرانی زمان شدید حضار]، با افسردگیها. اینها علامت تمدن‎ ‎آقایان است و ارتجاع ما. افسوس که دست ما از عالم کوتاه است؛ افسوس که صدای ... می کنند، ما را مرتجع معرفی می کنند، علمای اسلام را به‎ ‎ارتجاع سیاه تعبیر می کنند. جراید خارج از ایران، آنهایی که با ... اند؛ خواسته های روحانیت‎ ‎عمل به قوانین اسلام است؛ این ارتجاع است؟ رسول اکرم مرتجع بود؟ قوانین آسمانی،‎ ‎قوانین ... اینقدر زجر می کشیم، دعوت به عمل‎ ‎کردن به قوانین آسمانی ارتجاع است؟ خدای تبارک و تعالی مرتجع است؟ جبرئیل امین،‎ ... قوانین‎ ‎وحی را به مردم ابلاغ می کنند؛ ابلاغ قوانین الهی ارتجاع است؟ اسلام، موافق آزادی واقعی شما ...

قبول قطعنامه نرمش شجاعانۀ امام بود

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ب مانع حق پذیری است و این چیزی است که در قرآن مذموم است، ارتجاع این است، معنایش می شود تعصب کور، معنایش می شود حق ... خود بازگردیم اینها نه تنها انقلابی نیستند که عین مظاهر ارتجاع و تعصب جاهلی هستند. انسان سالم این است که وقتی ...

* روحانیون ارومیه با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با گوشزد کردن مسئولیت خطیر علما و روحانیون در حفظ آبروی اسلام فرمودند: « ... آنقدر مسئولیت که ...

* روحانیون ارومیه با امام خمین بابل با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با توجه به تهمت ارتجاع که از سوی گروه‏های ضدانقلاب متوجه اسلام و روحانیت شده ... انبیا را هم اینها مرتجع می‏دانند. اینها قرآن را هم کتاب ارتجاعی می‏دانند... جوان‏های ما... از اینها سؤال کنند شما چه ...

انتصاب آقای هاشمی رفسنجانی به سمت جانشین فرماندهی کل قوا به فرمان امام

در روز 12 خرداد سال 67 به دنبا امریکای جهانخوار علیه اسلام و ایران و هماهنگی غرب و شرق و ارتجاع منطقه در مبارزه با انقلاب اسلامی و جلوگیری از پیروزی ...

صلابت حضرت امام

به یاد دارم روزی س امام شروع کردند و فرمودند: ما توقع نداشتیم شاه، روحانیت را ارتجاع سیاه‎ ‎بخواند و با شدت به حالت نیمه عصبانی زندگی ... با شدت به حالت نیمه عصبانی زندگی روحانیان را تشریح کرده و ارتجاع را‎ ‎معنی کردند، او که نمی توانست سخنی بگوید، پس از ... بود که امام فرمودند:‎ ‎به شاه بگویید، اشتباه کرده است، ارتجاع سرخ است، به شاه بگویید حداقل به همین‎ ‎قانون عمل کند. ...

روایت آیت الله یزدی از شیوه برخورد امام با مسائل

پرتال امام خمینی- ‏آیت اللّه شروع فرمودند که ما توقع نداشتیم ایشان ـ شاه ـ روحانیت را ارتجاع سیاه بخواند و با شدت به حالت نیمه عصبانی زندگی ... با شدت به حالت نیمه عصبانی زندگی روحانیون را تشریح کرده و ارتجاع را معنی کردند. او که نمی توانست سخنی بگوید، پس از ... نگفته بود که امام فرمودند به ایشان بگویید اشتباه کرده اند. ارتجاع سرخ است. به ایشان (شاه) بگویید حداقل به همین قانون ...

چرا بنیانگذار جمهوری اسلامی از 1338 تا 1342 موضعگیری سیاسی ویژه ای نداشته اند؟

امام خمینی به عنوان یک اسلام ش و حرکت سیاسی در زیر چرخ های سنگین ماشین تبلیغاتی استعمار و ارتجاع خرد و نابود می شد و شعار جدایی دین از سیاست افکار را ...

مجله نوجوان 207 صفحه 25

را فضیلت می‏شمارد و حجاب را کهنه­پرستی و ارتجاع سیاه می‏نامد. او امام‏خمینی را نیز عامل استعمار و ...

مواضع امام خمینی (ره) پس از قیام پانزده خرداد

با فرا رسیدن ماه محرم در خرداد خود، در واکنش به سخنان شاه که روحانیان را به کهنه پرستی و ارتجاع متهم کرده بود، مواضع تند و جدیدی اتخاذ کردند. با این ... دیکتاتورمآبانه و استبدادی شاه بر سرنوشت مردم ایران را عین ارتجاع معرفی کردند. در این موضع گیری، امام(ره) باز هم ...

شاه و اسرائیل، اساس گرفتاری های ملت ایران

بسم الله الرحمن الرحیم‏ ‏‏مخا صلاح مملکت را می خواهند. ما مرتجع‏‎ ‎‏هستیم؟ احکام اسلام، ارتجاع است؟ آن هم «ارتجاع سیاه» است؟ تو انقلاب سیاه،‏‎ ... ما مرتجع‏‎ ‎‏هستیم؟ احکام اسلام، ارتجاع است؟ آن هم «ارتجاع سیاه» است؟ تو انقلاب سیاه،‏‎ ‎‏انقلاب سفید درست ...

صفحه 3 از 37 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >