تعداد 6 مورد یافت شد

آیا «دست بوسی» سنتی ناپسند است؟

اخیرا یکی از شاگردان آیت‌الله الشرعیه، ج2، ص 18] 5- عالمان اهل سنت نیز به جواز، بلکه استحباب آن نظر داده‌اند از جمله صاحب البحر المحیط در تفسیر ... ص 327] به جواز دست بوسی، و صاحب فیض القدیر [ج6، ص15] به استحباب آن برای علم و شرف قائل شده‌اند. درمجموع از روایات، ...

امام: با جهاد سازندگی ایران را بسازید

حضرت امام خمینی در 26 تیرماه 1 مکه معظمه، براى مدینه منوره مى‏خواهند بروند لکن به طور استحباب مى‏خواهند بروند، من مى‏خواهم از آنها هم تقاضا کنم که ...

جهاد سازندگی

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهم مکه معظمه، برای مدینه منوره می خواهند بروند لکن به طور استحباب می خواهند بروند، من می خواهم از آنها هم تقاضا کنم که ...

شنا، سوارکاری و کوهنوردی ورزشهای مورد علاقه امام خمینی(س)

در آثار امام خمینی(س) 95 بار و عضو بود و تیراندازی را آموخته بود. البته ممکن است به علت استحباب یادگیری تیراندازی قبل از 12 سالگی او را با این ورزش ...

انقلاب فقهی امام خمینی(س)

به گزارش پرتال امام خمینی به ن علیه فرموده‌اند چاه آب نجس نمی‌شود و تمام روایات را حمل بر استحباب کرده‌اند و نتیجه اینکه اجماع قدما بر نجاست چاه آب تا ... تمام این دستورات پس از آن غیر واجب الاطاعت البته با توجیه استحبابی بودن مسئله، درست است که مرحوم علّامه به روایاتی از ...

انقلاب فقهی امام خمینی(س)

پرتال امام خمینی(س)- با تکیه ـ فرموده اند چاه آب نجس نمی شود، و تمام روایات را حمل بر استحباب کرده اند و نتیجه اینکه اجماع قدما بر نجاست چاه آب تا ... این دستورات پس از قرآن غیر واجب الاطاعه، البته با توجیه استحبابی بودن مسأله درست است که مرحوم علامه به روایاتی از ...