تعداد 1 مورد یافت شد

برای روز عید نوروز چه اعمال عبادی و مستحباتی در فتاوای امام خمینی آمده است؟

توضیحات کارشناس: جمعه، فطر، ج 1 ص 276) نیز با تعبیر «و منها یوم النیروز» فتوا به استحباب روزه گرفتن در این روز داده‌اند. علاوه بر رساله‌های ... کرد. در جلد هشتم کتاب وسائل الشیعة باب خاصی با عنوان" باب استحباب صلاة یوم النیروز، و الغسل فیه، والصوم، و لبس انظف ... باب سه حدیث نقل شده است. نخستین حدیث به قرار ذیل و متضمن استحباب چهار رکعت نماز برای روز نوروز است. 10338- 1- ...