تعداد 356 مورد یافت شد

التنبیه الثانی فی تصحیح ترتّب الثواب علی الطهارات الثلاث مع کونها مقدّمات

‏‏التنبیه الثانی فی تصحی ‏‏: إنّ الوضوء والغسل‏‎ ‎‏مطلوبان نفسیان‏‎[2]‎‏ ‏‏، کاستحباب الظهر فی نفسه‏‏ ‏‏، وقد ورد‏‏ ‏‎:‎‎ ‎‏«إنّ الوضوء ... 1 : 227 . [ المقرّر حفظه الله ] )) قلت : ربّما یناقش استحباب الغسل نفسیاً بحیث یصحّ الغسل التجدیدی کما یصحّ ...

التنبیه الثانی‏: الإشکال فی الطهارات الثلاث و دفعه

‏‏التنبیه الثانی : الإشک .‏ ‏‏وما ربّما یتوهّم مـن امتناع اجتماع الوجـوب الغیری والاستحباب النفسی‏‎ ‎‏فی موضوع واحـد ، بل یجب الحکم بتبدّل ... النفسی‏‎ ‎‏فی موضوع واحـد ، بل یجب الحکم بتبدّل الاستحباب بالوجوب مـع اندکاک‏‎ ‎‏الملاک الاستحبابی فی الملاک ... یجب الحکم بتبدّل الاستحباب بالوجوب مـع اندکاک‏‎ ‎‏الملاک الاستحبابی فی الملاک الوجوبی ـ نظیر اندکاک السواد الضعیف فی ... أنّه ظرف‏‎ ‎‏السقوط لا العروض .‏ ‏‏فحینئذٍ فموضوع الأمر الاستحبابی ـ علی فرض صحّته ـ هو نفس‏‎ ‎‏الغسلات ، کما أنّ ... للأمر الغیری هو الوضوء الذی تعلّق به الأمر العبادی‏‎ ‎‏الاستحبابی . بل التحقیق ـ علی ما سیأتی ـ أنّ الأمر الغیری علی ...

زمان و مکان و تأثیر آن در موارد ذکوی

زمان و مکان‎ ‎و تأ بدین جهت، شماری از فقها مواردی را ـ و جوباً و یا استحباباً ـ به متعلقات‎ ‎زکات افزوده اند. یونس بن عبدالرحمن ... به گونه ای که برای توجیه آن راههایی چون حمل‎ ‎بر تقیه یا استحباب را پیش کشیده اند؛ صاحب «مُقنَعَه» و «تهذیب» و... از ... شیخ الطائفه در تهذیب آورده است: «انها محمولة علی الندب و الاستحباب‎ ‎دون الفرض و الایجاب و انما قلنا ذلک لئلا تتناقض ... الاخبار».‎[35]‎ واقعیّت این است که اگر مراد صرفاً، استحباب باشد، این امر بر اشخاصی‎ ‎همچون صحابه امام، مخفی نمی ... اما روایات مربوطه تماماً دارای اطلاقند و آبی از‎ ‎قرینه استحباب. صاحب «حدائق»(ره) در همین ارتباط می گوید: ...

زمان و مکان و تأثیر آن در مواد زکوی

زمان و مکان‎ ‎و تأ بدین جهت، شماری از فقها مواردی را ـ و جوباً و یا استحباباً ـ به متعلقات‎ ‎زکات افزوده اند. یونس بن عبدالرحمن ... به گونه ای که برای توجیه آن راههایی چون حمل‎ ‎بر تقیه یا استحباب را پیش کشیده اند؛ صاحب «مُقنَعَه» و «تهذیب» و... از ... شیخ الطائفه در تهذیب آورده است: «انها محمولة علی الندب و الاستحباب‎ ‎دون الفرض و الایجاب و انما قلنا ذلک لئلا تتناقض ... الاخبار».‎[35]‎ واقعیّت این است که اگر مراد صرفاً، استحباب باشد، این امر بر اشخاصی‎ ‎همچون صحابه امام، مخفی نمی ... اما روایات مربوطه تماماً دارای اطلاقند و آبی از‎ ‎قرینه استحباب. صاحب «حدائق»(ره) در همین ارتباط می گوید: ...

استقلال در مالکیت

استقلال در مالکیت از روایتها آمده که باید از شوهر اذن بگیرد، اصحاب، آن را بر استحباب حمل کرده اند.» [5] در این میان چند روایت دلالت دارد ... امری بالاتفاق لازم نیست... برخی از اصحاب این حدیث را بر استحباب حمل کرده و برخی دیگر احتمال تقیه در آن داده اند.» ... قانونی نیست که زن را از تصرف در اموال خود باز دارد و شاید استحباب اذن گرفتن تشویق به نوعی همدلی و هماهنگی در زندگی است ...

تحقیق و ترجمه رساله تقیه امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏ ‏‏از مطالعه پی قابل تحسین است به‌عنوان نمونه ‌ایشان بعضی روایات را حمل بر استحباب کرده‌ گروهی دیگر را صادره بر اساس حکم اولیه دانسته ...

بررسی تعدد زوجات با تکیه بر آراء امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏ ‏‏تعدد زوجات ا مجدد نه واجب است و نه مستحب، یعنی حکم تعدد زوجات وجوب و استحباب ندارد بلکه امری مباح است که جلوگیری از این امر مباح ...

غایات وضو

‏‏غایات وضو‏ ‏‏غایت وضو چیزی است که واجب شدن یا استحباب وضو به خاطر آن است، به لحاظ‏‎ ‎‏این که وضو یا شرط ...

چیزهایی که زکات در آن واجب و یا مستحب است

‏‏چیزهایی که زکات در آن و‏‎ ‎‏بادنجان و خیار و خربزه و مانند آن (که مستحب نیست). و استحباب زکات در حبوبات و‏‎ ‎‏همچنین در مال التجاره و اسب های ...

آیت اللّه محمدحسن قدیری

بسیاری از مجتهدین، می فرمودند بیش از یک‎ ‎مرتبه شستن استحباب ندارد و افضل وضوها وضوی پیغمبر است که با یک‎ ‎مشت آب ...

صفحه 9 از 36 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >