تعداد 2750 مورد یافت شد

بیت ‏المال خرج رساله من نشود

تا آغاز انقلاب امام تلفن در منزل نداشتند. شهرستانی ها اعتراض داشتند که ما نیاز به ارتباط با شما داریم و شما تلفن ...

چهره درهم کشیدند

بعد از انقلاب که هرشب چهرۀ اما که گویا می‏‏‏‏‏ خواست مردم را از سر راه ایشان دور کند اعتراض می‏‏‏‏‏ کنند و برای این کار او، چهره درهم می‏‏‏‏‏ ...

بیا با هم صحبت کنیم

یک وقت یکی از آشنایان به منزل آمد و چون نسبت به مسأله ‏ای ...

مصاحبه با دکتر رهنورد

دکتر رهنورد درسهای عاشورا در را یکی از عوامل موفقیت تلقی نمودند؛ یعنی از دیدگاه ایشان، اعتراض باید در سطح وسیعی از نفوس انجام می گرفت تا احتمال ... محدودی از مردم، و در حقیقت با نخبگانی که از خاندانش بودند، اعتراض خود را به صورت قیام به سیف انجام داد، چون به حقانیت ... حقانیت راه خود باور داشت. امام آن مقطع را مناسبترین زمان اعتراض می دانست، زیرا حکومت بتمامی، مشروعیت خود را از دست ... زیرا حکومت بتمامی، مشروعیت خود را از دست داده بود. در این اعتراض کلّی، تنها یکی از عوامل وجوب اعتراض، حضور و آمادگی ... دست داده بود. در این اعتراض کلّی، تنها یکی از عوامل وجوب اعتراض، حضور و آمادگی مردم است نه تمام وجوه مشروعیت اعتراض و ...

برگی از تاریخ / اعتراض امام خمینی به برگزاری جشن های 2500 ساله شاهنشاهی

همزمان با افزایش تولید و بهای ص 364) ایشان در ادامه سخنانشان در همان روز روحانیون را به اعتراض دسته جمعى به جشنهاى 2500 ساله‏ فراخوانده ... که در ذهن من و شما نمى‏ آید بعدها درست مى ‏کنند اینها. اگر اعتراض بشود، خواهش بشود، تمنا بشود، به ممالک دیگر اسلام، به ...

* در نخستین دقایق بامداد واحدهای کماندو و چترباز منزل امام را محاصره، ایشان را دستگیر و به تهران انتقال دادند و مستقیماً وارد فرودگاه مهرآباد شدند و ...

* در نخستین دقایق بامداد واحده شد، لذا از تاریخ 13 آبان 43 از ایران تبعید گردید". * در اعتراض به تبعید امام نمازهای جماعت و درس های حوزه های علمیه ...

گفتاری در باره وقایع 13 آبان(1): لایحه کاپیتولاسیون

در آستانه سالروز 13 آبان دکتر انقلابی و مبارز بود و هر ساله در گرامیداشت این روز با اعتراض به رژیم شاه این واقعه جدی تر و اثر گذارتر در تاریخ ... امام می شد. سؤال: در همان سخنرانی که امام به کاپیتولاسیون اعتراض داشتند، مواردی بود که خیلی روی آنها تأکید کرده اند، ... بود که خیلی روی آنها تأکید کرده اند، لطفا بفرمایید این اعتراضها بر اساس چه اصولی بوده است؟ پاسخ: بله عرض کردم ... روحانیت و حوزه های علمیه و مرجعیت نسبت به این خیانت و اعتراض به رژیم شاه، که همین اتفاق هم افتاد. البته مؤثرترین و ... آن قدر این اتفاق حساس بود که نهادهای امنیتی رژیم شاه این اعتراض را پیش بینی می کردند و به نقل از ساواک قم جلسۀ آن شب ...

بررسی ویژگی های کاریزمایی رهبری امام خمینی(س) در انقلاب اسلامی‬

انقلاب اسلامی ایران در سالهای حرکت بسیجی و انقلابی تلقی می ‏شود)، مردم را به نشان دادن اعتراض علیه رژیم، شرکت در تظاهرات، انجام اعتصاب، تحریم ... از ابراز و آشکارسازی آنها در مدتی طولانی، برای ایجاد اعتراض و ابراز نارضایتیهای گسترده، دستمایه های لازم را فراهم ... کردن و بیرون ریختن نارضایتیهای سرکوب شده و نشر انتقاد و اعتراض در میان جامعه گردید. بویژه اینکه چنین تحولاتی دریک ... بسرعت شهری شده و جوانگرا (که جمعیت لازم را برای حرکتهای اعتراضی خشن فراهم می کرد)، و در سیستم سیاسی با ظرفیت مدیریت ... تحولات سیاسی ناشی از فضای باز و تحرک گروههای سیاسی اعتراضی، هنوز با آنچه که بحران خوانده می شود، فاصلۀ زیادی ...

نظم مطالعاتی امام تغییرناپذیر بود

جریان شهادت مرحوم حاج آقا مصطف کتابهای دکتر شریعتی نیز معتقد بودند آنقدرها که به این آثار اعتراض و حمله می‏‏ شود، بی‏‏ مورد است و تا این حد انحراف در ...

صفحه 8 از 275 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >