تعداد 1298 مورد یافت شد

دروغ محض است؛ امام نه حکم اعدام آن ها را داد و نه دستور مصادره اموال!/ دستور، محاکمه مجدد و برخورد «طبق موازین» با زندانیانی بود که پس از حمله ...

پرتال امام خمینی: آنچه که در پ گردد. آیت الله موسوی بجنوردی گفت: امام هیچ حرفی در مورد اعدام کردن یا نکردن این افراد نگفتند که بخواهند در مورد ... در رسانه های بیگانه که مدعی حکم امام برای مصادره اموال اعدامی ها شده بودند، گفت: حقیقت امر اینست که پس از پذیرش ... سابق شورای عالی قضایی تأکید کرد: امام هیچ حرفی در مورد اعدام کردن یا نکردن این افراد نگفتند که بخواهند در مورد ... که امام دستور دادند اینها مجدد بازجویی شوند و اگر قضات حکم اعدام دادند دیگر ربطی به امام پیدا نمی کند.وی با تکذیب ... از رسانه های بیگانه در مورد دستور امام برای مصادره اموال اعدامی ها افزود: این دروغ محض است و کسانی که این دروغ را ...

دروغ محض است؛ امام نه حکم اعدام آن ها را داد و نه دستور مصادره اموال!/ دستور، محاکمه مجدد و برخورد «طبق موازین» با زندانیانی بود که پس از حمله ...

آیت الله موسوی بجنوردی گفت: امام هیچ حرفی در مورد اعدام کردن یا نکردن این افراد نگفتند که بخواهند در مورد ... در رسانه های بیگانه که مدعی حکم امام برای مصادره اموال اعدامی ها شده بودند، گفت: حقیقت امر اینست که پس از پذیرش ... عضو سابق شورای عالی قضایی تأکید کرد: امام هیچ حرفی در مورد اعدام کردن یا نکردن این افراد نگفتند که بخواهند در مورد ... که امام دستور دادند اینها مجدد بازجویی شوند و اگر قضات حکم اعدام دادند دیگر ربطی به امام پیدا نمی کند.وی با تکذیب ... از رسانه های بیگانه در مورد دستور امام برای مصادره اموال اعدامی ها افزود: این دروغ محض است و کسانی که این دروغ را ...

امام مخالف اعدام مفسد فی الارض بود

پرتال امام خمینی(س): آنچه که د اختلافی میان هیأت عفو و آقای منتظری نبود* اصلا امام حکم اعدام برای مفسد فی الارض را قبول نداشت. استفتاء کردم آیا ... را قبول نداشت. استفتاء کردم آیا قاچاقچیان مواد مخدر مستحق اعدام هستند یا خیر؟ فرمودند: «چنان چه حمل اسلحه، شرارت و ... این بود* چون اصرار برخی از بزرگان این بود که برخی که مستحق اعدام هستند، اعدام شوند؛امام به فتوای آقای منتظری [اعدام ... اصرار برخی از بزرگان این بود که برخی که مستحق اعدام هستند، اعدام شوند؛امام به فتوای آقای منتظری [اعدام مفسد فی الارض] ... مستحق اعدام هستند، اعدام شوند؛امام به فتوای آقای منتظری [اعدام مفسد فی الارض] ارجاع می دادند؛ اما هیچ وقت یادم نمی ...

تنها مفسدین را اعدام کنید

اولین روزهای پس از انقلاب اسلا آوردند. برخی از دوستان معتقد بودند که تمامی آنان باید اعدام شوند و بر این خواسته خود پافشاری می‏‏‏‏ کردند. بالاخره ... از نظر شرع اسلام مفسد فی‏ الارض هستند و حکمشان مشخص است، اعدام کنید و تصمیم در مورد مابقی را به عهده دادگاه اسلامی ...

حکم ارتداد و اعدام سلمان رشدی

پس از جنگ عراق و ایران، رهبران 25 / 11 / 1367 در ضمن چند سطر کوتاه با صدور حکم ارتداد و اعدام سلمان رشدی و ناشرین مطلع از محتوای کفرآمیز این کتاب، ...

اعدام اعضای فداییان اسلام

محمد بخارایی، صفار هرندی، صادق امانی و مرتضی نیک نژاد اعدام شدند. (روزشمار تاریخ؛ 2 / ...

صدور حکم اعدام دادگاه نظامی

دادگاه نظامی عده ای را به اعدام و حبس ابد محکوم کرد. (روزشمار تاریخ؛ 2 / ...

اعدام پانزده نفر از پیشوایان مذهبی در محکمه نظامی

اسدالله علم در مصاحبه با خبرنگ از پیشوایان مذهبی تسلیم محکمه نظامی خواهند شد و ممکن است اعدام شوند. (روزشمار تاریخ؛2 / ...

سیدمهدی هاشمی به سه بار اعدام محکوم شد.

سیدمهدی هاشمی به سه بار اعدام محکوم ...

یک زن چریک ضد رژیم اعدام شد.

یک زن چریک ضد رژیم اعدام ...

صفحه 1 از 130 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >