تعداد 2 مورد یافت شد

زمینه های شکل گیری انقلاب فرهنگی

جناب آقای دکتر احمدی در ابتدا درنظر بگیریم این انقلاب هم در حوزه حقوق، هم در حوزه اقتصاد و تعلیم و تربیت و هم در حوزه نظام سیاسی است. اما ما ... سیاسی شده بود ولی برای بقای این انقلاب سیاسی باید در حوزه اقتصاد و حوزه آموزش هم تغییراتی ایجاد می‌شد که این انقلاب ... در مقابل انقلابی که سیاسی است یا انقلاب اجتماعی یا انقلاب اقتصادی؛ در این معنا اصولاً انقلاب ایران انقلاب فرهنگی است. ... مارکسیستی هم فرهنگ تابع نحوه معیشت و شغل‌ و نحوه مناسبات اقتصادی است لذا گفتند یک سری از کارها و یک سری از مشاغل و ... یک نوع دانش مبارزه و ایدئولوژی بوده است آن موقع در مورد اقتصاد اسلامی کتابی نداشتیم و تنها کتابی که داشتیم کتاب ...

انقلاب فرهنگى: جنبشى براى ایجاد تحول در نظام دانشگاهى

در بهار سال 1359، جنبشى اصلاحى ما را الى‏الابد محتاج خارجیها بکند، عقیده و فرهنگمان و اقتصادمان را دنباله‏رو اقتصاد آنها بکند. نگرانى دیگر ما این ... خارجیها بکند، عقیده و فرهنگمان و اقتصادمان را دنباله‏رو اقتصاد آنها بکند. نگرانى دیگر ما این است که پول وقتى که صرف ... شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند... ما از حصر اقتصادى نمى‏ترسیم. ما از دخالت نظامى نمى‏ترسیم. آن چیزى که ... اقشار جامعه فعال بودند؛ 3ـ کوشش در حل مسائل اجتماعى و اقتصادى کشور، با استفاده از نیروى فکرى دانشگاهها به صورت ... فضایى براى شناسایى نیازها و مشکلات جامعه بویژه در ابعاد اقتصادى و صنعتى بوده و بدین طریق تلاش کرد تا انگیزه و روح ...