تعداد 3 مورد یافت شد

برگزاری مجالس ختم

پس از خاکسپاری جنازه حاج آقا مصطفی مجالس ختم ...

رویدادهای پس از شهادت حاج آقا مصطفی

برای مرحوم حاج آقا مصطفی علاوه بر نجف اشرف در ...

رحلت حاج آقا مصطفی

روز بعد از فوت مرحوم حاج آقا مصطفی به خدمت امام ...