تعداد 20 مورد یافت شد

نظر صریح امام خمینی(س) در باره رابطه ایران و آمریکا چیست؟

امام خمینی(س) در طول نهضت، حدود 2290 بار از واژه امریکا استفاده کرده اند. اولین بار به زمانی باز می گردد که ... لزوم تکثر در علم تفصیلی» مثالی از نار (آتش) اروپا و نار امریکا و نار جهنم ذکر کردند که شاید دلیل انتخاب چنین مثالی ... که شاید دلیل انتخاب چنین مثالی دو بمب اتمی بود که توسط امریکا، هیروشیما و ناکازاکی را به جهنم تبدیل کرد. دو بار ... را به جهنم تبدیل کرد. دو بار دیگر نیز در بحث های فلسفی از امریکا نام بردند که موضوع آن پیوستگی حرکت می باشد که از ... از امریکا نام بردند که موضوع آن پیوستگی حرکت می باشد که از امریکا به عنوان محلی دور نام برده اند. ولی در بقیه موارد هر ...

دیدگاه امام خمینی درباره مذاکره با آمریکا چه بود؟

دیدگاه امام خمینی درباره مذاکر جملات زیر راه ارتباط را مشروط به شروطی باز گذاشتند: با امریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد، مگر این که آدم بشود و از ظلم ... امام خمینی (ره) در رویارویی با انحرافات فکری و تهدیدات امریکا و صهیونیسم - مقاله برای نسل سوم: ناگفته هایی از ...

آیا آمریکایی ها توانستند ارتباط مستقیم یا غیر مستقیمی با بنیانگذار جمهوری اسلامی پیش از انقلاب بر قرار سازند؟

امام خمینی(س) بسیار از آمریکا روز یعنی 7 بهمن ماه 57 آقای «کرکروفت» استاد دانشگاه روتکرز امریکا نیز با امام(س) گفتگوی مفصلی داشت که در صحیفه امام جلد ...

آیا دیدگاه امام در باره آمریکا، در طول زمان مبارزه تا پیروزی و بعد از آن تغییری دارد؟

ابتدا باید بدانیم دیدگاه امام یا تحول آن را پیگیر باشیم. امام خمینی(س) حدود 4000 بار از امریکا نام برده اند که حجم قابل توجهی برای تحقیق پیرامون این ... وصف امام در اواخر عمر فرمودند: «تا آخر ایستاده‏ایم و با امریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد، مگر این که آدم بشود و از ظلم ...

چرا حضرت امام خمینی در خصوص درگذشت دکتر شریعتی هیچ پیامی ندادند؟

از مجموعه گفتار دکتر شریعتی و اللَّه تعالى‏پس از اهداى سلام، تلگرافهاى زیادى از اروپا و امریکا از طرف اتحادیه انجمنهاى اسلامى دانشجویان در اروپا و ... اسلامى دانشجویان در اروپا و انجمنهاى اسلامى دانشجویان در امریکا از بخشهاى مختلف و از سایر برادران محترم مقیم خارج از ...

آیا نقل قول «اینها آدم نمی شوند» از امام خمینی است ؟

چنین مطلبی از طرف حضرت امام نقل نشده است و در منابع موجود از ...

چرا با وجود آن که پیامبر در دوران خود حتی با کفار نیز مذاکره و ارتباط داشتند امام خمینی به این اندازه از ارتباط با برخی از کشورهای دنیا اجتناب کردند؟ ...

سئوال کننده گرامی از جنابعالی جاسوسی توسط دانشجویان، ارتباط قطع شد. لذا فرمودند: «با امریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد، مگر این که آدم بشود و از ظلم ...

دلیل سکوت امام در باره اقدام «سیاهکل» چه بود؟

یادآوری: بعد از سرکوب مردم در حماسه سال 42 عده ای از جوانان ...

صفحه 1 از 2 1 | 2