تعداد 15 مورد یافت شد

آتش عشق

کیست کآشفته‌ی‌ آن زلف چلیپا نشود؟!دیده‌ای‌ نیست که بیند تو ...

عشق دلدار

چشم بیمار تو ای‌ می زده! بیمارم کردحلقه‌ی‌ گیسویت ای‌ یار! ...

سبوی عاشقان

برخیز مُطربا! که طرب آرزوی‌ ما استچشم خرابِ یار وفادار ...

عٰاشق سوخته

پرده بردار ز رُخ، چهره‌گشا، ناز، بس استعاشق سوخته را دیدن ...

درگاهِ جمال

هر کُجا پا بنهی‌ حُسن وی‌ آنجا پیداستهر کُجا سر بنهی‌ ...

طریق عشق

فراق آمد و از دیدگان فروغ ربوداگر جفا نکند یار، دوستیش چه ...

هست و نیست

عالم اندر ذکر تو، در شور و غوغا هست و نیستباده از دست تو، ...

درگاهِ جمال

هر کُجا پا بنهی‌ حُسن وی‌ آنجا پیداست هر کُجا سر ...

عٰاشق سوخته

پرده بردار ز رُخ، چهره‌گشا، ناز، بس است عاشق سوخته را ...

طریق عشق

فراق آمد و از دیدگان فروغ ربود اگر جفا نکند یار، ...

صفحه 1 از 2 1 | 2