تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 100 صفحه 31

حبیب بابایی کشوری به شکل چکمه شبه جزیره ایتالیا سرزمینی است به شکل چکمه ای با ساق بلندکه از جنوب ... زمانی در گذشته های بسیار دور قاره اروپا از طریق شبه جزیره ایتالیا به شمال وصل بوده و سپس بر اثر تحولات زمین شناسی، این ... به ترتیب تحت نام های سیسیل، ساردنی و کرس در جنوب و غرب ایتالیا واقع شده اند، آب های دریای مدیترانه در سه طرف این ... در جنوب شرقی و دریای تبرنی در غرب آن سرزمین . شمال و جنوب ایتالیا را کوهستان فرا گرفته . یکی از جغرافیدانان دوره ... دوره باستان گفته است "این کوه ها و دریا های پیرامون برای ایتالیا در برابر تهاجمات خارجی سنگری مطمئن به وجود آورده است ...