تعداد 787 مورد یافت شد

مجله کودک 462 صفحه 18

حوصله کسی را ندارم! پدربزرگ نا گالیلی (گالیله) در سال 1564 میلادی در شهر «پیزا» ایتالیا به دنیا آمد.او تحقیقات نجومی زیادی انجام داد که یکی ...

مجله کودک 458 صفحه 29

تب دانگ و بازیهای آسیایی گوانگ شرکت کرده است. Õ نام کشتی: سولداتی Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 219 نفر Õ طول و عرض: 106 ...

مجله کودک 458 صفحه 31

حرکت در جهت پیکان­ها آیا میتوا پیکانها انتخاب کنی. Õ نام کشتی: اسپیکا Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن اسکورت Õ تعداد خدمه: 116 نفر Õ طول ...

مجله کودک 457 صفحه 37

با خطوط منحنی، سر را به تنه و به دلخواه نقاشی میکنیم. نام کشتی: لوپو Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناو محافظ Õ تعداد خدمه: 185 نفر Õ طول و ...

مجله کودک 455 صفحه 5

امام خندیدند و گفتند: دکتر! م نظر من عمل فرمودند.» Õ نام کشتی: یورو Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 150 نفر Õ طول و عرض: 62 ...

مجله کودک 455 صفحه 28

31 تیمایرانیدربازیهایآسیاییگو ادامه خواهد داشت. Õ نام کشتی: فولگوره Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 175 نفر Õ طول و عرض: 96 ...

مجله کودک 455 صفحه 32

ضربات محکم چوبدست مردی ناشناس نیامرزد. Õ نام کشتی: فرانسکو میمبلی Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 377 نفر Õ طول و عرض: 148 ...

مجله کودک 454 صفحه 4

یک خاطره هزار پند حضرت امام ( و شادی همه میشد. Õ نام کشتی: داناید Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناو جنگی تندرو Õ تعداد خدمه: 101 نفر Õ طول و ...

مجله کودک 453 صفحه 4

یک خاطره هزار پند برای من سخت این رو، رفتن به Õ نام کشتی: بمباردیر Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 250 نفر Õ طول و عرض: 107 ...

مجله کودک 453 صفحه 24

خانواده مهمترین چیز است ما خیل و اهمیت نمی­دهیم... نام کشتی: سنتارو Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 255 نفر Õ طول و عرض: ...

صفحه 23 از 79 < قبلی | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | بعدی >