تعداد 785 مورد یافت شد

مجله کودک 458 صفحه 12

Õ هر کسی میتواند فیلسوف باشد؟ فهمید یک چیزهایی را Õ نام کشتی: نیبیو Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: کشتی اژدرافکن Õ تعداد خدمه: 10 نفر Õ طول و ...

مجله کودک 458 صفحه 18

پنبه هی خود را به میلهها قفس دارد) Õ نام کشتی: پگاسو Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: قایق اژدرافکن Õ تعداد خدمه: 50 نفر Õ ...

مجله کودک 456 صفحه 11

Õ زمین کجاست؟ به طور خیلی ک بیضی شکل طبعاً Õ نام کشتی: گاریبالدینو Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 98 نفر Õ طول و عرض: 65 ...

مجله کودک 455 صفحه 6

ستارگان اسدالله شعبانی در آسم کشیدهاند  Õ نام کشتی: یورو (2) Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 142 نفر Õ طول و ...

مجله کودک 455 صفحه 7

کدام دست باهنر کشیده این ستار آسمان، ستارگان Õ نام کشتی: یورو (3) Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 232 نفر Õ طول و عرض: 122 ...

مجله کودک 455 صفحه 26

گیسوانسبز جعفر ابراهیمی (شاهد باد دادم  Õ نام کشتی: فولاگا Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوجنگی تندرو Õ تعداد خدمه: 150 نفر Õ ...

مجله کودک 453 صفحه 18

جدول مستطیل 80 خانه ای افقی 1. هندی. Õ نام کشتی: کالاتافیمی Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 105 نفر Õ طول و ...

مجله کودک 453 صفحه 19

عمودی 1.ضمانتکننده- بیشتر مردم مستطیل 66 خانه ای Õ نام کشتی: کالیوپ Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: اژدرافکن Õ تعداد خدمه: 65 نفر Õ طول و عرض: ...

مجله نوجوان 245 صفحه 32

ایران قول میدهم که با مدال طلا 2010 در کشور میزبان و آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و ایتالیا اقدام به خرابکاری و بمبگذاری خواهد کرد. در پی این ...

مجله نوجوان 241 صفحه 22

ایتالوکالوینو (jslbko bluliqo) آثار وی مشهود است وی تا پنج سالگی در کوبا ماند . سپس به ایتالیا رفت و بیشتر زندگی خود را همان جا سپری کرد . کالوینو ...

صفحه 41 از 79 < قبلی | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | بعدی >