تعداد 2 مورد یافت شد

ویژگی های اخلاقی

همسر امام، متدین واقعی و به دور از هر نوع تظاهر به دینداری ...

ازدواج

حاج سیدمحمد صادق لواسانی، دوست مشترک آیت الله ثقفی و امام ...