تعداد 70 مورد یافت شد

مجله نوجوان 229 صفحه 17

راننده نمونه باید آن مانع را دادن چنین عزیزانی ، و در صورتی که اجازة زنده ماندن را بهتان دادند سلام ما را هم خدمتشان برسانید ! دوست ...

مجله نوجوان 218 صفحه 9

آخر شما که جنبه ندارید چرا می آیید در مورد وزن و سن و سالی که بهتان می خورد و تیپ و قیافه و عکس و نقاشیها و کاردستیها و از ...

مجله نوجوان 216 صفحه 16

طنز مریم شکرانی راهنمای جام ای هم وجود دارند که به زور، کلی شهریه از شما می گیرند تا بهتان کارهای پولدار کی یاد بدهند و بعدش هم خودشان شما را ...

مجله کودک 161 صفحه 12

صبر بسیاری باید به خرج داد . خ هستند که درآشپزخانه زحمت می کشند . این بود که گفتم بیایم و بهتان خسته نباشید بگم . آدم باید حواسش به جمع باشد . اگر ...

مجله کودک 138 صفحه 10

خنده اش شرین تر از صد شکلاته اما هر چه یخچال را می گردید، شکلاته نیست که نیست. چه حالی بهتان دست می ده؟ احسان: «مگه دستم به احمد نرسه. صبر کن ...

مجله کودک 127 صفحه 9

ثمین: «چرا گفتی که با هم خانه من ببرم؟» فاطمه: «نه عز ... یعنی بله عزیزم». ثمین: «بابا بهتان برنخوره، اما این جوری که شما تمیز می کنید دیوارها کثیف ...

مجله کودک 122 صفحه 13

نوید: «هیچی نشده مامان اصلا نت «سلام. چرا همه تان این جا جع شده اید؟» مامان: «آقا چندبار بهتان گفته ام این وزنه را از این جا بردارید؟ این ها بچه اند ...

مجله کودک 42 صفحه 31

آلیکو: این که خیلی فوقالعاده است! آرش: یعنی بهتان اجازه میدهند که با آنها به عملیات پلیس هم ...

بهتان بی بی سی در سنجه منشور اخلاقی امام خمینی (س)

امام خمینی: بگذار بوق های ت واقع بودن چند ادعای مطرح شده در برنامه بی.بی.سی بنام مستند بهتان، در بوته نقد به داوری گذاشتم و وعده ارائه مستندات ... است و بر این اساس ارتکاب هر عمل ضد اخلاقی از تهمت و دروغ و بهتان به مخالفین نظام جایز بوده و آبروی افراد وقتی که پای ... است به امام نسبت داده شود یعنی این ادعا که ایشان معتقد به «بهتان به منتقدین نظام» و معتقد به «حفظ نظام به هرقیمتی»! ... در بخش نخست، مستدلا بیان کردم. همچنین تهیه کننده مستند بهتان درست قبل از پخش بیان کوتاهی از امام، برای آنکه بار ... اید، چرا حقیقت را از مخاطبان کتمان کردید و چرا متوسل به بهتان و قلب حقیقت شدید؟ 2 – در برنامه مذکور لابلای تحلیل ...

مجله نوجوان 86 صفحه 7

بدهم ، امیدوارم شما هم از حالا تکتان هم کم کردم و آ» یکی دو نمره های جلسات قبل را هم که بهتان تخفیف ندادم . حالتان جا می آید . انشاء الله سال آینده ...

صفحه 3 از 7 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7