تعداد 154 مورد یافت شد

رعایت حریم خصوصی دیگران در قرآن، احادیث و آثار امام

قرآن کریم آن گاه که از آسیب های اخلاقی و شخصیتی انسان ها سخن می راند، تجسس در امور و زندگی شخصی دیگران را یاد می کند و ایمان ... که بدگمانی نسبت به دیگران و نیز بدگویی در غیاب آنان، با تجسس برای یافتن نقطه ضعف ها یا عیوب پنهانی، پیوندی تنگاتنگ ... نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود.[4] پیامدهای تجسس 1. کیفر رسوایی در دنیا بنیان گذار جمهوری اسلامی در ... وحدت و اتحاد جامعه را گسسته کند.[11] پیامبر اسلام و عدم تجسس، فرمان های الهی یا مأموریت های رسول اکرم6 ـ که بر محور ... الفت و اتحاد انسان ها قرار گرفته است ـ هرگز با شیوه ناپسند تجسس در حریم خصوصی دیگران سازگاری ندارد. پیامبر اسلام با ...

باز اندیشی میراث امام در حقوق شهروندی

تعاریف متعددی از حقوق شهروندی به همسایه و... . نمونه بارز آن هم مربوط می شود به بعضی تجسس ها در مورد نحوه زندگی خصوصی افراد که در اوایل انقلاب ... شهروندی ارائه کردند. بدیهی است که حفظ آبروی مسلمان و عدم تجسس در مسائل شخصی و عدم استراق سمع جزء اصول و مبانی اسلام ... فرازی دیگر میف رمایند:.... و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو ...

مبانی روایی فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س)

بسیاری تصور کرده‌اند، حمایت از چند دسته‌بندی کلی مورد بررسی قرار داد: افشاء سر، ممنوعیت تجسس و تحسس، ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان و همچنین ... گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو ... در قالب احاله به حقوق و تکالیف دیگر، نظیر: حق مالکیت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوء ظن و اشاعه فحشا و سب و هجو و قذف و ... ذیل دسته‌بندی نمود: الف ـ ممنوعیت افشاء سر ب ـ ممنوعیت تجسس و تحسّس ج ـ ممنوعیت سوء ظن د ـ ممنوعیت اشاعۀ فحشا و ... مؤمنان نهی فرموده است. ثانیاً، خداوند مردم را از هر گونه تجسس و کنجکاوی درباره امور پنهانی و زندگانی شخصی افراد بر ...

فرمان هشت ماده ای امام(س) در باره حقوق شهروندی حجت و راهگشا است

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ح امام خمینی(س) مبنی بر حرمت جان، مال و آبرو، منع و حرمت تجسس را از جمله محکمات در دین مبین اسلام دانست. ورعی گفت: ... دینی و اخلاقی و ارزشی حقوق دیگران را نقض می کردند. وی حرمت تجسس در امور دیگران را از دیگر ابعاد فرمان امام دانست و گفت: ... دیگران را از دیگر ابعاد فرمان امام دانست و گفت: از مصادیق تجسس، حرمت ورود به منزل یا محیط های خصوصی دیگران بدون اجازه، ... کشف جرم است. وی ادامه داد: نباید به بهانه اجرای این فریضه تجسس کرد؛ فلسفه نهی از منکر آنجاست که منکر علنی دارد اتفاق ...

تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه هاى خرابکار مطلقاً ممنوع است

از ویژگی‌های بارز مدیریتی حضرت و انسانى باشد که هدایت جاهلان، منظور نظر اصیل است. 5- تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههاى خرابکار مطلقاً ... بنا به بعضى گزارشات این نحوه سؤالات مى شود، مخالف اسلام تجسس کننده، معصیت کار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور ...

حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی در سیره نظری و عملی امام خمینی

24 آذر مصادف با صدور فرمان 8 م تقبیح می‌کنند. آموزه‌های وحیانی و دینی نیز آن را به عنوان تجسس، زشت بلکه گناه دانسته و برای آن عقوبت اخروی سختی وعده ... شناخته است. آیات زیادی از قرآن به این مضمون پرداخته‌اند.تجسس حتی برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر هم ... نهی شده، بلکه بر پایه گمان و تردید هم نمی‌تواند به تفحص و تجسس بپردازد. بنابر حدیثی از پیامبر اکرم(ص) این امر موجب ... کنجکاوی نکند و تا حد ممکن خطابخش و جرم‌پوش باشد. از مصادیق تجسس حرام، استماع مکالمات غیرعلنی اشخاص است که مشمول حکم آیه ... است. در اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز انواع تجسس، از جمله ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و استراق سمع، ...

با توجه به فرمان هشت ماده ای امام، نظر امام در مورد رعایت حریم خصوصی افراد چه بود و به چه دلیل این فرمان صادر شد؟

برای پاسخ به سوال فوق مقدمات ز حجرات دلالت می دهد که آحاد مردم باید مصون از گمان های بد، تجسس و بدگویی و غیبت باشند.- اگر چه روح اسلام را باید در ... برخی اعمال جزو گناهان محسوب می شود، از همین نظر نیز کسی حق تجسس در امور شخصی افراد را ندارد. تا آنجا این موضوع اهمیت ... نظرانه برخی افراد مذهبی و انقلابی را که گمان می کردند با تجسس در زندگی خصوصی افراد، آیا گناهی مرتکب می شوند یا نه و ...

حکم انحلال هیأتهاى گزینش توسط امام خمینی

حضرت امام خمینی در 15 دى 1361 ستاد پیگیرى تخلفات قضایى و ادارى صادر شد، خاطرنشان کردند: تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه هاى خرابکار مطلقاً ... بنا به بعضى گزارشات این نحوه سؤالات مى‏شود، مخالف اسلام وتجسس‏ کننده، معصیت‏کار است. باید در گزینش افراد این نحوه ... و انسانى باشد که هدایت جاهلان، منظور نظر اصیل است. 5- تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههاى خرابکار مطلقاً ... بنا به بعضى گزارشات این نحوه سؤالات مى‏ شود، مخالف اسلام تجسس‏ کننده، معصیت ‏کار است. باید در گزینش افراد این نحوه ...

مهمترین موضع گیری حضرت امام درباره لزوم حفظ حریم خصوص افراد

مهمترین موضع گیری امام خمینی ( گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست. تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی ... بودن جایز نمی باشد. فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است. تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با ... را دارند و تنها به شرط مطمئن بودن جایز است. در صورت جواز تجسس باید ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد ... «همانطور که من عرض کردم به آقایان، رفتن و جاسوسی کردن و تجسس کردن ... این کارها نباید بشود. از آن رو هم ... اگر ...

جمع بندی پیام هشت ماده ای امام خمینی(س)

* اصغر میرشکاری: در نگاه عدال کشف جرم و ارتکاب گناه و عدم اهانت به مردم. 8- عدم جواز تجسس از گناهان غیر یا فاش کردن اسرار مردم. 9- منع گوش دادن ... و عدم جواز گذاشتن شنود و دنبال اسرار افراد رفتن وعدم جواز تجسس از گناهان غیر یا فاش کردن اسراری از مردم که به طریقی ...

صفحه 1 از 16 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >