تعداد 165 مورد یافت شد

تجسس ممنوع‏‎

تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه های خرابکار مطلقاً ... به بعضی گزارشات این‏‎ ‎‏نحوه سؤالات می شود، مخالف اسلام و تجسس کننده، معصیتکار است. باید در گزینش‏‎ ‎‏افراد این نحوه ...

رعایت حریم خصوصی دیگران در قرآن، احادیث و آثار امام

قرآن کریم آن گاه که از آسیب های اخلاقی و شخصیتی انسان ها سخن می راند، تجسس در امور و زندگی شخصی دیگران را یاد می کند و ایمان ... که بدگمانی نسبت به دیگران و نیز بدگویی در غیاب آنان، با تجسس برای یافتن نقطه ضعف ها یا عیوب پنهانی، پیوندی تنگاتنگ ... و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود.[۴] پیامدهای تجسس ۱. کیفر رسوایی در دنیا بنیان گذار جمهوری اسلامی در ... وحدت و اتحاد جامعه را گسسته کند.[۱۱] پیامبر اسلام و عدم تجسس، فرمان های الهی یا مأموریت های رسول اکرم۶ ـ که بر محور ... الفت و اتحاد انسان ها قرار گرفته است ـ هرگز با شیوه ناپسند تجسس در حریم خصوصی دیگران سازگاری ندارد. پیامبر اسلام با ...

بخشی از پیام هشت ماده ای به قوه قضائیه و ارگان های اجرایی

هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغا بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم‏‎ ‎‏باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و ...

ممنوعیت تجسس

تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههای خرابکار مطلقاً ... به بعضی گزارشات این‏‎ ‎‏نحوه سؤالات می شود، مخالف اسلام وتجسس کننده، معصیتکار است. باید در گزینش‏‎ ‎‏افراد این نحوه ...

باز اندیشی میراث امام در حقوق شهروندی

تعاریف متعددی از حقوق شهروندی به همسایه و... . نمونه بارز آن هم مربوط می شود به بعضی تجسس ها در مورد نحوه زندگی خصوصی افراد که در اوایل انقلاب ... شهروندی ارائه کردند. بدیهی است که حفظ آبروی مسلمان و عدم تجسس در مسائل شخصی و عدم استراق سمع جزء اصول و مبانی اسلام ... فرازی دیگر میف رمایند:.... و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو ...

حکم انحلال هیأتهای گزینش توسط امام خمینی

حضرت امام خمینی در ۱۵ دی ۱۳۶۱ ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری صادر شد، خاطرنشان کردند: تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه های خرابکار مطلقاً ... بنا به بعضی گزارشات این نحوه سؤالات می‏شود، مخالف اسلام و تجسس‏ کننده، معصیت‏کار است. باید در گزینش افراد این نحوه ... و انسانی باشد که هدایت جاهلان، منظور نظر اصیل است. ۵- تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههای خرابکار مطلقاً ... بنا به بعضی گزارشات این نحوه سؤالات می‏ شود، مخالف اسلام تجسس‏ کننده، معصیت ‏کار است. باید در گزینش افراد این نحوه ...

مبانی روایی فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س)

بسیاری تصور کرده‌اند، حمایت از چند دسته‌بندی کلی مورد بررسی قرار داد: افشاء سر، ممنوعیت تجسس و تحسس، ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان و همچنین ... گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو ... در قالب احاله به حقوق و تکالیف دیگر، نظیر: حق مالکیت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوء ظن و اشاعه فحشا و سب و هجو و قذف و ... ذیل دسته‌بندی نمود: الف ـ ممنوعیت افشاء سر ب ـ ممنوعیت تجسس و تحسّس ج ـ ممنوعیت سوء ظن د ـ ممنوعیت اشاعۀ فحشا و ... مؤمنان نهی فرموده است. ثانیاً، خداوند مردم را از هر گونه تجسس و کنجکاوی درباره امور پنهانی و زندگانی شخصی افراد بر ...

فرمان هشت ماده ای امام(س) در باره حقوق شهروندی حجت و راهگشا است

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ح امام خمینی(س) مبنی بر حرمت جان، مال و آبرو، منع و حرمت تجسس را از جمله محکمات در دین مبین اسلام دانست. ورعی گفت: ... دینی و اخلاقی و ارزشی حقوق دیگران را نقض می کردند. وی حرمت تجسس در امور دیگران را از دیگر ابعاد فرمان امام دانست و گفت: ... دیگران را از دیگر ابعاد فرمان امام دانست و گفت: از مصادیق تجسس، حرمت ورود به منزل یا محیط های خصوصی دیگران بدون اجازه، ... کشف جرم است. وی ادامه داد: نباید به بهانه اجرای این فریضه تجسس کرد؛ فلسفه نهی از منکر آنجاست که منکر علنی دارد اتفاق ...

تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه هاى خرابکار مطلقاً ممنوع است

از ویژگی‌های بارز مدیریتی حضرت و انسانى باشد که هدایت جاهلان، منظور نظر اصیل است. 5- تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههاى خرابکار مطلقاً ... بنا به بعضى گزارشات این نحوه سؤالات مى شود، مخالف اسلام تجسس کننده، معصیت کار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور ...

حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی در سیره نظری و عملی امام خمینی

24 آذر مصادف با صدور فرمان 8 م تقبیح می‌کنند. آموزه‌های وحیانی و دینی نیز آن را به عنوان تجسس، زشت بلکه گناه دانسته و برای آن عقوبت اخروی سختی وعده ... شناخته است. آیات زیادی از قرآن به این مضمون پرداخته‌اند.تجسس حتی برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر هم ... نهی شده، بلکه بر پایه گمان و تردید هم نمی‌تواند به تفحص و تجسس بپردازد. بنابر حدیثی از پیامبر اکرم(ص) این امر موجب ... کنجکاوی نکند و تا حد ممکن خطابخش و جرم‌پوش باشد. از مصادیق تجسس حرام، استماع مکالمات غیرعلنی اشخاص است که مشمول حکم آیه ... است. در اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز انواع تجسس، از جمله ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و استراق سمع، ...

صفحه 1 از 17 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >