تعداد 1397 مورد یافت شد

دولت برای تحقق اهداف تا پای جان مقاومت و ایستادگی می کند

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ب پشیمان خواهد کرد.در مذاکره ۱+۵ خواستیم به جهان بگوییم که تحریم علیه ملت ما ظالمانه، غیرقانونی و غلط بوده است و این ... تحریم علیه ملت ما ظالمانه، غیرقانونی و غلط بوده است و این تحریم را دنیا نمی‌تواند علیه ملت ما ادامه بدهد. من با صدای ... هسته‌ای دائمی خواهد بود. غرب به خوبی فهمیده که راه تحریم راه نادرست و غلطی است و هرکسی در پی تهدید و تحریم ... که راه تحریم راه نادرست و غلطی است و هرکسی در پی تهدید و تحریم باشد، سرنوشت او سرنوشت همه ظالمان و متجاوزان تاریخ ... سرنوشت او سرنوشت همه ظالمان و متجاوزان تاریخ خواهد بود.اگر تحریم می‌توانست مردم ما را از مسیر حق‌اش بازدارد در طول این ...

تحریم شرکت در حزب رستاخیز

به مناسبت پیام امام خمینی (س) در 21 اسفند ماه سال 1353: در تحریم شرکت در حزب رستاخیز. اوایل دهه پنجاه شمسی برای حکومت ... روشنگرانه خطاب به ملت مسلمان ایران شرکت در حزب رستاخز را تحریم نمودند و آن را بازی جدیدی برای اغفال ملت از مسائل ...

برخورداری ملت ایران از افکار جهانی

ما مصممیم. ملت ما مصمم است که این راهی را که رفته است به آخر ...

نهراسیدن ملت ایران از دخالت نظامی و حصر اقتصادی

یک دیواری دور ایران بکشند و ما را‏‎ ‎‏در همین ایران حبس ...

ملتی با ارادۀ استوار و مصمم

درِ همه ممالک هم به روی ما بسته بشود، درِ رحمت خدا به روی ما ...

مجله نوجوان 05 صفحه 8

یاد دوست مختلفی در می­آورید. ازجنبش­تحریم­تنباکو، مشروطیت تا نهضت علما علیه سلطنت رضاخان ... گشوده شد. مراجع، انتخابات ششم بهمن سال 41 را تحریم کردند، اما دولت با رأی گیری نمایشی، آرای غیرواقعی را ... خود را برای سال جدید آماده می کردند. سال 1342 با تحریم عید نوروز توسط علما و مراجع آغاز شد. امام در اقدامی ... امام در اقدامی هماهنگ با سایر مراجع، نوروز سال 42 را تحریم و اعلام عزای عمومی نمود. پافشاری حکومت در مخالفت ... با قوانین اسلامی که از سال قبل آغاز شده بود،دلیل اصلی این تحریم از سوی امام و مراجع بود. روز دوم فروردین، مصادف شده ...

نیازهای مردم و حاکمیت قانون (مصاحبه با دکتر ضرغام صادقی)

نیازهای مردم و حاکمیت قانون ( رهبری فرموده‎اند جهت گیری اصلی دشمنان ایران تهدید ها و تحریم های اقتصادی است. وقتی که مقام معظم رهبری به وضوح این ... اقتصادی کشور است و دشمن این نظام هم به صورت آشکار این تحریم ها را علنی کرده و گفته که تحریم های فلج کننده ای را ... نظام هم به صورت آشکار این تحریم ها را علنی کرده و گفته که تحریم های فلج کننده ای را علیه ایران اعمال خواهد کرد نشان ... در جهان پر رنگ شده است. به خاطر همین موضوع است که تهدید و تحریم علیه ایران در همه عرصه ها ظهور و بروز پیدا می کند. ... رشد و شکوفایی استعدادهای این مرز و بوم فراهم شود. حضور: تحریم کشورهای غربی علیه ایران تا چه اندازه مؤثر بوده است؟ و ...

در پیام امام به سران دولتهای اسلامی بر چه نکته مهمی تاکید شده است؟

پرتال امام خمینی(س): امام خمی و هشتم صفر ۱۳۸۷ خطاب به سران دولت های اسلامی صادر کرد، بر تحریم فروش اسلحه، نفت و رابطۀ تجاری و سیاسی با رژیم اشغالگر ...

نیروی زمینی ارتش در دوران دفاع مقدس از انسجام بالایی برخوردار بود

بر اساس منابع موثق و مستند، اح لایق و اندیشمندی توانا همچون حضرت امام خمینی دررأس نظام، تحریم های دشمنان برای ما به فرصت تبدیل شد و این اعتماد و ... شد و این اعتماد و خودباوری را در ما به وجود آورد که این تحریم ها نه تنها مانع نیست، بلکه پلی است برای پیشرفت * ... نیز از حمایت های همه جانبه برخوردار بود و در مقابل ما در تحریم بودیم ؛ بفرمایید چه عواملی باعث شد که با وجود این ... و نیز تبیین کننده تدابیر ایشان حضرت آیت الله خامنه ای، این تحریم ها برای ما به فرصت تبدیل شد و این اعتماد و خودباوری را ... شد و این اعتماد و خودباوری را در ما به وجود آورد که این تحریم نه تنها مانع نیست بلکه پلی است برای پیشرفت. ما به این ...

نیروی زمینی ارتش در دوران دفاع مقدس از انسجام بالایی برخوردار بود

اصلیت خوزستانی دارد. در منطقه لایق و اندیشمندی توانا همچون حضرت امام خمینی دررأس نظام، تحریم‌های دشمنان برای ما به فرصت تبدیل شد و این اعتماد و ... شد و این اعتماد و خودباوری را در ما به وجود آورد که این تحریم‌ها نه تنها مانع نیست، بلکه پلی است برای پیشرفت * ... نیز از حمایت‌های همه جانبه برخوردار بود و در مقابل ما در تحریم بودیم ؛ بفرمایید چه عواملی باعث شد که با وجود این ... و نیز تبیین کننده تدابیر ایشان حضرت آیت الله خامنه ای، این تحریم ها برای ما به فرصت تبدیل شد و این اعتماد و خودباوری را ... شد و این اعتماد و خودباوری را در ما به وجود آورد که این تحریم نه تنها مانع نیست بلکه پلی است برای پیشرفت. ما به این ...

صفحه 3 از 140 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >