تعداد 73 مورد یافت شد

پایان نامه «تحزب و توسعه سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

پایان نامه کارشناسی ارشد «تحزب و توسعه سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران» به کتابخانه ...

امام نگذاشتند امام جمعه ها حزبی شوند

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ب احزاب برای روشنگری جامعه، گفت: پیش از پیروزی انقلاب در فکر تحزب بودیم و حتی اعضای شورای مرکزی آن را نیز انتخاب کرده ...

اگر امام(س) تسلیم افراطیون می شد هنوز با عراق در جنگ بودیم

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ب مهم جامعه دموکراتیک خواند و افزود: امروزه اداره جامعه بدون تحزب غیرممکن است و اگر کسی ادعا کند که می‌توان بدون حزب، ... همچنین قانون اساسی که بر مبنای تعالیم دین مبین اسلام است، تحزب، انتخابات و حقوق مردم را پذیرفته و مورد توجه جدّی قرار ...

تشکیل حزب جمهوری اسلامی

تشکیل حزب جمهوری ا و باز ایشان مخالفت کردند. بعدها از ایشان شنیدیم که اگر تحزب داشتید، خیلی‎ ‎زود لو می رفتید و متلاشی می شدید. به هر ... آمدند و بعد از‎ ‎تشکیل دولت موقت، من خدمت ایشان رفتم، بحث تحزب را با ایشان شروع کردم و‎ ‎گفتم: دیدید که نهضت آزادی با ... را با ایشان شروع کردم و‎ ‎گفتم: دیدید که نهضت آزادی با تحزب نیم بند خود، دولت را تشکیل داد و نیروهای خط‎ ‎امامی هیچ ... نبود که ما این کارها را بکنیم. نکته دیگری که درخصوص تحزب از ایشان شنیدیم، این است که حزب به هر حال،‎ ‎بخشی از ...

احزاب سیاسی در اندیشه امام خمینی

احزاب سیاسی در اندیشه امام خمی مطرح شده، بر شفافیت موضوع افزوده است. در این نوشتار موضوع تحزب و فعالیت احزاب را از نظر امام (ره) بررسی خواهیم کرد. ... (ره) بررسی خواهیم کرد. فرضیۀ این تحقیق آن است که ایشان اصل تحزب را پذیرفته، اما در مورد مفید بودن و اصالت احزابِ ... است.[5] چنانچه پیش از این اشاره شد، در دیدگاه امام اصل تحزب یک امر پذیرفته شده می نماید و بحث در مورد ضرورت یا عدم ... واحد دولتی تحت فشار قرار می گیرند؛ وضعیتی که مخالف فلسفۀ تحزب و کارکرد احزاب می باشد. امام در سال 53 حزب رستاخیر را ... و عدم کارآیی آن ها را در تقلید صرف و مهیا نمودن فرهنگ تحزب می دانند. احزاب سیاسی اروپا در بستر خاصی پدید آمدند، ...

فرمان هشت ماده ای امام(س) در باره حقوق شهروندی حجت و راهگشا است

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ح تامین اجتماعی، آزادی اندیشه، بیان، امنیت فردی و اجتماعی، تحزب و مالکیت خصوصی است. ضرورت تبیین افکار امام برای نسل ...

جایگاه تحزب در اندیشه سیاسی شیعه با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏ ‏‏در این تحقیق نویسنده ضمن بررسی مباحث مربوط به احزاب و تحزب‌گرایی به بررسی اندیشه امام خمینی در این خصوص پرداخته ...

دست نوشته ای از شهید آیت الله حاج سید مصطفی خمینی(ره)

دست نوشته ای از شهید آیت الله شود، دیگر نمی توان کاری پیش برد و عمل صحیحی انجام داد. با تحزب، تشکل و ایجاد کتابخانه ها و انجمنها برای خرد و ریز و ...

احزاب سیاسی در اندیشه امام خمینی

‏‏ ‏ ‏‏احزاب سیاسی در ا مطرح شده، بر شفافیت موضوع افزوده است. در این نوشتار موضوع تحزب و فعالیت احزاب را از نظر امام (ره) بررسی خواهیم کرد. ... (ره) بررسی خواهیم کرد. فرضیۀ این تحقیق آن است که ایشان اصل تحزب را پذیرفته، اما در مورد مفید بودن و اصالت احزابِ ... چه پیش از این اشاره شد، در دیدگاه امام اصل تحزب یک امر پذیرفته شده می نماید و بحث در مورد ضرورت یا عدم ... واحد دولتی تحت فشار قرار می گیرند؛ وضعیتی که مخالف فلسفۀ تحزب و کارکرد احزاب می باشد.‏ ‏‏امام در سال 53 حزب رستاخیر ... و عدم کارآیی آن ها را در تقلید صرف و مهیا نمودن فرهنگ تحزب می دانند.‏ ‏‏احزاب سیاسی اروپا در بستر خاصی پدید ...

صفحه 1 از 8 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8