تعداد 14 مورد یافت شد

احزاب سیاسی در اندیشه امام خمینی

احزاب سیاسی در اندیشه امام خمی مطرح شده، بر شفافیت موضوع افزوده است. در این نوشتار موضوع تحزب و فعالیت احزاب را از نظر امام (ره) بررسی خواهیم کرد. ... (ره) بررسی خواهیم کرد. فرضیۀ این تحقیق آن است که ایشان اصل تحزب را پذیرفته، اما در مورد مفید بودن و اصالت احزابِ ... است.[5] چنانچه پیش از این اشاره شد، در دیدگاه امام اصل تحزب یک امر پذیرفته شده می نماید و بحث در مورد ضرورت یا عدم ... واحد دولتی تحت فشار قرار می گیرند؛ وضعیتی که مخالف فلسفۀ تحزب و کارکرد احزاب می باشد. امام در سال 53 حزب رستاخیر را ... و عدم کارآیی آن ها را در تقلید صرف و مهیا نمودن فرهنگ تحزب می دانند. احزاب سیاسی اروپا در بستر خاصی پدید آمدند، ...

دست نوشته ای از شهید آیت الله حاج سید مصطفی خمینی(ره)

دست نوشته ای از شهید آیت الله شود، دیگر نمی توان کاری پیش برد و عمل صحیحی انجام داد. با تحزب، تشکل و ایجاد کتابخانه ها و انجمنها برای خرد و ریز و ...

یار امام و انقلاب

یار امام و انقلاب □ داود رض ها را بگیرند. چرایی عدم حضور در حزب جمهوری اسلامی من به تحزب و تشکیلات از نوع حزب گرایی هیچ گاه عقیده نداشتم و ... برای کار جمعی و دینی است. پیش از پیروزی انقلاب، بدون این تحزب ها، صرفاً با همان رابطه ها و پیوندهای مردمی که داشتیم، ... ما باید این رابطه را حفظ کنیم و این، نه تنها نیاز به تحزب و تشکل ندارد که چه بسا تحزب، ایجاد فاصله کند. به همین ... کنیم و این، نه تنها نیاز به تحزب و تشکل ندارد که چه بسا تحزب، ایجاد فاصله کند. به همین خاطر، در جریان تشکیل حزب، من ... دیدم که دارد شکل حزب به خود می گیرد. من معتقدم تشکل ها و تحزب ها ما را از مردم دور می کند و آن جنبه مردمی بودن و ...

نکاتی درباره سالگرد 15 خرداد

نکاتی درباره سالگرد 15 خرداد وظیفه شرعی به خیابانها ریخته بودند. البته این به معنی نفی تحزب و تشکل نیست بلکه مقصود این است که در یک حرکت عمومی که ...

تأملی در «گسترش احزاب سیاسی» مروری بر دیدگاههای حضرت امام خمینی

تأملی در «گسترش احزاب سیاسی» مروری بر دیدگاههای حضرت امام ...

دلنوشته ای از دکتر حمید انصاری درباره مرحوم حبیب الله عسگراولادی

دلنوشته ای از دکتر حمید انصاری این منظر وی از معدود کسانی است که عمیقا به کار تشکیلاتی و تحزب اعتقاد داشت. آن مرحوم بواسطه اصالت خانوادگی و معارف ...

آزادی رسانه ها و احزاب

آزادی رسانه ها و احزاب سید زیرا باعث می شود ما یک بیماری را طبابت کنیم. سیدحسن خمینی تحزب را یکی از کاردکردهای نهاد نظارتی دانست که الزاما در ...

حقوق مردم از دیدگاه امام خمینی

حقوق مردم از دیدگاه امام خمینی علیه) در خصوص حقوق تشکیلاتی مردم اعتقاد داشت که تشکل و تحزب در اصول مدیریتی جامعه اسلامی ضروری است. لذا تشکیل ...

وفاق در نگاه رهبر فقید انقلاب

وفاق در نگاه رهبر فقید انقلاب است.»[24] امام و احزاب بنیان گذار جمهوری اسلامی، نسبت به تحزب و احزاب سیاسی - که مردم سالاری و وحدت، بدون بهره گیری ... سخنان ایشان دور از حقیقت است که امام را به طور کلی مخالف تحزب و احزاب سیاسی بخوانیم. بر فرض محال که به این نتیجه گردن ... امام شواهدی بر رویۀ حزب ستیزانۀ خویش می آورند - سعی در تحزب و هم سویی معمم و مکلا با ایدۀ سیاسی خود دارند؟ حقیقت ... با محتوای حقیقی خودش در این جا پیاده بشود.»[27] ملاکِ تحزب در اندیشۀ سیاسی امام، همان سلوک مردمی است. با این سعۀ ...

تمدن اسلامی، تمدن غرب تعامل یا تعارض

تمدن اسلامی، تمدن غرب تعامل یا تعارض* در خصوص تمدن اسلامی و ...

صفحه 1 از 2 1 | 2