تعداد 1 مورد یافت شد

جایگاه تحزب در اندیشه سیاسی شیعه با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏ ‏‏در این تحقیق نویسنده ضمن بررسی مباحث مربوط به احزاب و تحزب‌گرایی به بررسی اندیشه امام خمینی در این خصوص پرداخته ...