تعداد 198 مورد یافت شد

شرکت سربازان اسرائیلی در کشتار مردم تهران

این‌ اظهارنظر امام اسرائیل‌ و سپس‌ مشاور ‎ ‎نخست‌وزیر در مسائل‌ مبارزه با تروریسم‌ و کاربرد مهمات‌ مخصوص‌ و تکنیکهای‌ ‎ ‎مربوط‌ به‌ ...

امام تاکید کردند سپاه پاسداران باید متعلق به کل ملت ایران باشد

رییس‌جمهور گفت: تمام مردم ایرا ما گفتمان مردم‌سالاری‌، ثبات، وحدت،‌ برادری و مبارزه با تروریسم در کل منطقه است. سپاه پاسداران‌،‌ سپاه صلح و ...

جستاری در سیره سیاسی امام خمینی / بخش دوم

4- ارجاع و استناد مستمر به سیر در منطق آنها، وحشى، این است که رام آنها نباشد؛ چنانچه تروریسم هم آن است که تابع آنها نباشد و لهذا، دیدید که عراق ...

اجرای بند میم وصیت نامه امام(س) نیاز به اذن دارد

در بند میم وصیت نامه سیاسی اله نیست و هر کس طبق تشخیص خود عمل کند که این به رادیکالیسم، تروریسم و آنارشیسم منجر می شود. به این صورت هر کس هر تشخیصی ...

انقلابی گری، تنها راه پیشرفت و تحقق اهداف است

‏‏انقلابی گری، تنها راه ذاتی خواندند و افزودند: نظام سلطه با جنگ افروزی، حمایت از تروریسم، سرکوب آزادی خواهان و ظلم و ستم بر مظلومان فلسطینی، ... اگر بر فرض محال در هر زمینه ای از جمله حقوق بشر، موشکی، تروریسم، لبنان، فلسطین و هر قضیه دیگری با آمریکا، بحث و ...

امام خمینی و نظم سیاسی بین المللی

امام خمینی و نظم سیاسی بین الم انقلابی را به عنوان «اصول گریان مسلمان» Fundamentalist به تروریسم متهم کرد . ولی در عمل رقابت های تسلیحاتی عصر دو قطبی ... مسلمان شناسایی کنند و دولت جمهوری اسلامی ایران را با تروریسم بین الملل متحد قلمداد کنند. حملۀ عراق به ایران باعث ...

امام خمینی(س) و نظام بین الملل

امام خمینی(س) و نظام بین الملل را به عنوان «اسلام اصول گرا» Islam Fundamentalist به تروریسم متهم کرد. ولی در عمل رقابت های تسلیحاتی عصر دوقطبی ... مسلمان شناسایی کنند و دولت جمهوری اسلامی ایران را با تروریسم بین الملل متحد قلمداد کنند. شاید از جهت احتیاط و ...

امام خمینی (س) و نظام بین الملل

سید حسن امین دکترای حقوق بی را به عنوان «اسلام اصول گرا» Islam Fundamentalist به تروریسم متهم کرد. ولی در عمل رقابت های تسلیحاتی عصر دو قطبی ... مسلمان شناسایی کنند و دولت جمهوری اسلامی ایران را با تروریسم بین الملل متحد قلمداد کنند. شاید از جهت احتیاط و ...

دفاع و عملیات استشهادی از دیدگاه امام و دیگر فقیهان

‏‏دفاع و عملیات استشهادی در زمره شهدای اسلام می باشد.‏ ‏‏تفاوت عملیات استشهادی و تروریسم‏ ‏‏تعریف و ویژگی های عملیات استشهادی پیش از این ... استشهادی پیش از این بیان شد، برای بیان تفاوت آن با ترور و تروریسم لازم است ترور نیز تعریف شود. «ترور» واژۀ فرانسوی ... فارسی به کسی اطلاق می شود که با اسلحه مرتکب قتل سیاسی شود، تروریسم به اصل حکومت وحشت و فساد گفته می شود.‏‎[94]‎ ‏‏با ... رفته است و راه دیگری نیز برای استیفای حق وجود ندارد، اما تروریسم که یک بار معنایی منفی دارد فعالیت های مجرمانه و ... ر.ک: بزهکاری بین المللی، ص 120. این تعریف سازمان ملل از تروریسم است که در قطعنامۀ 1948 مجمع عمومی سازمان ملل به ...

تأثیرات عملی پیروزی اندیشه و انقلاب امام خمینی(ره)

‏‏تأثیرات عملی پیروزی ان از:‏ ‏‏-ارتباط با اجنبی‏ ‏‏- ایجاد رعب و وحشت و ناامنی و تروریسم، که در اینجا اذهان را متوجه واژۀ تروریسم می سازیم، ... و وحشت و ناامنی و تروریسم، که در اینجا اذهان را متوجه واژۀ تروریسم می سازیم، که خود توطئه ای از جانب دشمن صهیونیستی و ... را با این اتهام، از اعتبار ساقط کنند. ‏ ‏‏و باید فرق میان تروریسم و دفاع از حقوق ملتها و دفاع از حقوق خود و آزادسازی ... امیدواریم با عنایت بیشتری مورد دقّت قرار گیرد. چرا که واژه تروریسم و ترویج آن باعث شد تا بسیاری از ارتباطها قطع شود و ... شد:‏ ‏‏- اولین مخرّب جریان امنّیت و صلح. ‏ ‏‏- پشتیبان تروریسم. ‏ ‏‏- عنوان کردن این مطلب که امام خمینی با وجودیکه ...

صفحه 13 از 20 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20