تعداد 194 مورد یافت شد

راهبردهای امام خمینی (س) در سیستم بین المللی معاصر

‏‏راهبردهای امام خمینی(س اعتراض به امریکا تا شاه را برگرداند. ‏ ‏‏- کارتر: تسلیم تروریسم نمی شویم!‏ ‏‏- استعفای دولت موقت و آغاز دولت شورای ... و عراق و خروج نام عراق از لیست آمریکایی‏‎ ‎‏کشورهای حامی تروریسم (در عوض، ایران در این لیست قرار گرفت). ‏ ‏‏اولین ...

معرفی مقالات

‏‏معرفی مقالات‏ ‏‏ ‏ ‏ محمد حسن‏ ‏‏جمهوری اسلامی-15/6/88‏ ‏‏ محکومیت ترور و تروریسم در اندیشه امام خمینی‏ ‏‏نعمتی وروجنی، ...

گلزار نامه ها (45)

‏‏گلزار نامه ها (45)‏ ‏ ملت ایران در برابر شرق و غرب، تحریم های اقتصادی، عامل تروریسم و منافقین اشاره کرده است.‏ ‏‏به گفته او از زمان ...

جایگاه انقلاب اسلامی ایران در نظم نوین جهانی

جایگاه انقلاب اسلامی ایران در حمایتی ایران، آن را منحرف سازد و یا سعی می کند با زدن تهمت تروریسم به احزاب آزادی بخش دنیا، حمایت ایران را یک اقدام ضد ...

انگلیسی زبان

‏‏ ‏ ‏‏ انگلیسی زبان‏ ‏‏ ایران و پاکستان در مورد مسائلی همچون: قاچاق اسلحه،‏‎ ‎‏تروریسم، مواد مخدر و از همه مهمتر افغانستان دارای وظایف مشخص ...

اخبار فصل

‏‏اخبار فصل‏ ‏‏ ‏ ‏‏دو دیپلماتیک، آدم ربایی و ‏ ‎ [[page 265]] ‏‏گروگانگیری، تروریسم دولتی و ترور شخصیت و ترورهای اوایل انقلاب مورد بررسی ... له کنیم با این وصف چگونه می توان گفت اسلام طرفدار ترور و تروریسم است. به گزارش ایسنا آیت الله صانعی در گفتگو با شبکه ... رسانه های خارجی داشته ام مکرر گفته ام که اسلام با ترور و تروریسم مخالف است اما چه کنیم که قدرتهای تبلیغی بزرگی به نفع ...

یاد او، حدیث بیداری «زندگینامۀ آرمانی، علمی و سیاسی امام خمینی از تولد تا رحلت»

‏‏□ ویژه نامه سالگرد تول عهده داشت. دولت فرانسه برخلاف ادعای حقوق بشر و مبارزه با تروریسم به کسانی پناه داد که رسماً در اطلاعیه‌هایشان مسئولیت ... با انگلیس و آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم متهم می‌کند! - بازگرداندن تجهیزات سرّی نظامی و ...

اخبار فصل

‏‏اخبار فصل‏ ‏‏ ‏ ‏‏دگ المللی را زیر پا نهاد و در عمل نشان داد که خود مصاق بارز تروریسم دولتی است. ما یک بار دیگر این اقدام نفرت انگیز را به ... در این مراسم تصریح کرد: امروز کسانی که به دنبال جهان بدون تروریسم هستند در قبال مسأله چهار دیپلمات ایرانی ربوده شده در ... پرست به کار گرفته می شود و کسانی که به دنبال جهان عاری از تروریسم هستند در قبال این مسأله سکوت کرده اند.‏ ‏‏نماینده ...

آینه در آینه نمایه حضور از شماره 1 تا 60

‏‏آینه در آینه‏ ‏‏نمایه ح (نماینده جنبش جهاد اسلامی) ‏ ‏‏«اسرائیل، امریکا، تروریسم (مصاحبه با ابوجهاد)». تهیه و تنظیم مهدی جلولی؛ ترجمه ... 1379)، ص 303.‏ ‏‏برنیجارلی آ ‏ ‏‏برنیجارلی آ. «صور نوین تروریسم». ترجمه حمید غفاری. ش 38 (زمستان 1380)، ص ... امریکا ‏ ‏‏اسرائیل ‏ ‏‏ابوجهاد. «اسرائیل، امریکا، تروریسم (مصاحبه با ابوجهاد)». تهیه و تنظیم مهدی جلولی؛ ‏ ‎ ... ص 10، ش 40 (بهار 1381)، ص 32.‏ ‏‏«اسرائیل، امریکا، تروریسم (مصاحبه با ابوجهاد)». تهیه و تنظیم مهدی جلولی؛ ترجمه ... 1385)، ص 50.‏ ‏‏امریکا ‏ ‏‏ابوجهاد. «اسرائیل، امریکا، تروریسم (مصاحبه با ابوجهاد)». تهیه و تنظیم مهدی جلولی؛ ترجمه ...

آینه در آینه، نمایه حضور از شماره 61 تا 99 (فهرست اشخاص، فهرست موضوعی مقالات)

‏‏آینه در آینه‏ ‏‏نمایه ش 82 (پاییز 1391)، ص 51. ‏ ‏‏نامیک آبیشف‏ ‏‏«شیعه علیه تروریسم حرکت می کند (مصاحبه با آقای نامیک آبیشف، از فعالان ... و اندیشه های امام خمینی)». ش 89 (تابستان 1393)، ص 72. ‏ ‏‏تروریسم‏ ‏‏نامیک آبیشف. «شیعه علیه تروریسم حرکت می کند ... 1393)، ص 72. ‏ ‏‏تروریسم‏ ‏‏نامیک آبیشف. «شیعه علیه تروریسم حرکت می کند (مصاحبه با آقای نامیک آبیشف، از فعالان ... ش 73 (تابستان 1389)، ص 69. ‏ ‏‏نامیک آبیشف. «شیعه علیه تروریسم حرکت می کند (مصاحبه با آقای نامیک آبیشف، از فعالان ...

صفحه 18 از 20 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20