تعداد 194 مورد یافت شد

تفاوت ترور با دفاع مشروع

از منظر انسان الهی، تکوین و تش و عترت است با «ترور» و آدمکشی متفاوت می باشد. «ترور» و «تروریسم» پدیدۀ زشتی است که همواره حیات انسان را تهدید کرده و ... و ستمگری های ستمگران به پا می خیزند، خارج از مفهوم ترور و تروریسم است و ماهیتی غیر از ماهیت ترور و اختناق دارد. امام ...

سازمان منافقین در نظام جمهوری اسلامی ایران

سازمان مجاهدین خلق که بعدها به و فعالیت های تروریستی زدند و سران و اعضای این گروه تروریسم، در خانه‏ های تیمی مخفی شدند و دهها تن از نقش ... 8 شهریور 1360 بمب گذاری در دفتر نخست وزیری توسط این گروه تروریسم و انفجار آن، آقای محمدعلی رجایی چهرۀ محبوب مردم ...

دیدگاه فقهای معاصر شیعه درباره تروریسم و بازتاب سیاسی آن در منطقه خاورمیانه

‏‏چکیده‏ ‏‏امروزه یکی از مهمترین مشکلات جوامع بین‌المللی تروریسم است در عین‌ این‌که در محکومیت آن اجماع بین‌المللی ... ابهام هست. بدین معنا که اقبال عمومی ‌که کشورها در محکومیت تروریسم دارند به آن مقدار در تعریف مصادیق و انواع آن اشتراک ... است که برخی کشورها دول دیگر را محکوم به حمایت و طرفداری از تروریسم می‌کنند و با وقوع حادثه‌ای کشورها به‌خصوص دول غربی و ... دخالت در حوادث تروریستی می‌کنند. تحقیق حاضر سعی دارد پدیده تروریسم و بازتاب سیاسی آن را در منطقه خاورمیانه از دیدگاه ...

بازخوانی اهداف تروریسم

ترور به جای رویارویی مستقیم امروز استکبار شرق و غرب چون از ...

شیعه علیه تروریسم حرکت می کند

شیعه علیه تروریسم حرکت می کند (مصاحبه با آقای نامیک آبیشف، از ... شیعه آشنا هستند می دانند که شیعه تنها مذهبی است که علیه تروریسم حرکت می کند. یک بار یکی از نظامی های مسکو که اسناد ...

یادگار امام در دیدار با نخست وزیر پاکستان: پاکستان جزء بسیار بزرگی از جهان اسلام است

نخست وزیر پاکستان در پایان سفر صبح امروز با آقای رئیس جمهور درباره خیلی موضوعات از جمله تروریسم، که امنیت ما را به خطر انداخته، صحبت کردیم. این یک ... این یک مشکل در کشور ما است و ارتش ما کار زیادی می کند که تروریسم را از منطقه بردارد. وی ادامه داد: برای ما دعا کنید ...

پیشگامان رهایی

بسیج که از لحاظ لغوی از عناصر انقلاب، ارائه خدمات فراوان به ملت در جهاد سازندگی، جهاد با تروریسم منافق و خائن در اوایل دهه ۶۰، هشت سال جنگ تحمیلی، ... آغاز دهه ۸۰ فرمودند: در سالهای اخیر نیز جوانان در جهاد با تروریسم تکفیری پیشتاز بوده اند و امروز هم با احساس انگیزه و ...

مجله کودک 50 صفحه 31

رانی: چرا، وقتی لارس ر طبق معمول یک جنگ شروع شد. جیمز: این جنگ به خاطر مخالفت با تروریسم بود. تارو: ولی هیچکس حق ندارد چون با تروریسم ... مخالفت با تروریسم بود. تارو: ولی هیچکس حق ندارد چون با تروریسم مخالف است،مردم کشورهای دیگررا همبکشد.اینکهبدتر ... هم سن من را داشتند ... هانا: معلممان امروز میگفت: زشتی تروریسم هم به خاطرهمین است.این که انسانها حاضر میشوند، ... از بین ببرند. لیلا: به هر حال همانطور که تارو گفت، جنگ از تروریسم بدتراست.دولت آمریکا هم فعلاً دارداز موضوع 11 ...

به جای سرمقاله: بیت آیت الله منتظری پاسخ دهند

به جای سرمقاله: بیت آیت الله م کنیم که نظام جمهوری اسلامی که خود اولین قربانی بدترین نوع تروریسم بوده است و بیشترین بها را در این زمینه داده در ... بوده است و بیشترین بها را در این زمینه داده در مبارزه با تروریسم و ایجاد امنیت برای کشورش پیشگام بوده است و این نعمت ... نسبت به آن تردید دارند باید استدلال کنند که منطق دفاع از تروریسم شان بر چه پایه ای است. بخش دیگری که به اعتقاد من ...

صفحه 3 از 20 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >