تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 63 صفحه 7

در شهر کابل نیز ، میله های نوروزی در محلاتی به نام خواجه صفا ...