تعداد 2870 مورد یافت شد

وحدت از نگاه امام خمینی(س)

هفته وحدت، یکی از ارزشمندترین کلمه ایجاد کند؛ می خواست تمام ممالک دنیا را در تحت یک کلمه توحید، در تحت کلمه توحید تمام ربع مسکون را قرار بدهد، منتها ... خواست تمام ممالک دنیا را در تحت یک کلمه توحید، در تحت کلمه توحید تمام ربع مسکون را قرار بدهد، منتها اغراض سلاطین آن وقت ... کنند لکن در جامعه اسلامی که مشترک ما بین همه است، در کلمه توحید که مشترک بین همه است، در مصالح اسلامی که مشترک بین همه ... که مشترک بین همه است با هم توحیدِ کلمه کنند. اگر اینها توحید کلمه کنند، دیگر یهود به فلسطین طمع نمی کند؛ دیگر هندو ... دشمن خارجی که به شما این قدر ضرر وارد می کند در مقابل او توحید کلمه کنید. اگر توحید کلمه بکنید، یک مشت یهودی دزد در ...

عدالت میراث متروک انبیا در حکومت اموی

ارائه شده در کنگره بین المللی گرفت- پدید آمد. این کشاکش در قلمرو نظری به تضاد ریشه ای توحید و شرک مربوط می شد و بر بنیاد همان مبانی نظری، در پهنۀ ... نظام اجتماعی دعوت پیامبر اسلام را تشکیل می داد که با باور توحیدی تنگاتنگ داشت و نه تنها جلوۀ آن عقیده بلکه ثمرۀ حضور و ... بلوغ اجتماعی در تقنین قوانین الهی، پس از اصول ثلاثه، یعنی توحید، نبوت و قیامت که جملگی پیام آوران الهی، تمام انبیا و ... تا فرارسیدن دوره گسترش دعوت در مکه، بر فراخوانی مکیان به توحید استوار بود. [3] در طی دورۀ دعوت مکی و به خلاف تصور ... داشتند و چون هنوز درک روشنی از نتایج اجتماعی و بیرونی توحید نداشته و آن را بسان باوری بی آسیب و گزند بر مناسبات ...

توجه به ظواهر دین ناقص و ناکافی

‏اهل ظاهر بدانند که قصر قرآن ر و یک مشت دستورات عملیّه و اخلاقیّه و عقاید عامیّه در باب توحید و اسما و صفات، نشناختن حق قرآن و ناقص دانستن شریعت ...

تفریق یا تقریب / بررسی اتحاد اسلامی و تقریب مذاهب در اندیشه امام خمینی(س)

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد تفرقه بر نمی شمارند. امام خمینی(س) تعلق و اعتقاد به قرآن و توحید و تلاش برای خدمت به این دو را به عنوان اهداف عالی ... معنا بکنیم که همه ما مسلمان هستیم و همه ما اهل قرآن و اهل توحید هستیم، و باید برای قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت ... و همه ما اهل قرآن و اهل توحید هستیم، و باید برای قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت بکنیم. [صحیفه امام،ج‏13، ص 54] ... ساخت که از تعدی به مسلمین جلوگیری خواهد کرد. ایشان باور به توحید و اعتقاد به معاد را از باورهای اصولی و اساسی همه فرق ... محوریت این اصول امت واحده می نامند. ما همه در تحت لوای توحید مجتمع هستیم. ایران مال همه است و توحید مذهب همه است و ...

معارف قرآن در بیان امام خمینی

روزنامه جمهوری اسلامی در باب م و اسمائیه و صفاتیه و افعالیه، و از همه بیشتر در این مقصود، توحید ذات و اسماء و افعال است که بعضی از آن به صراحت و بعضی ... به قدر استعداد خود از آن ادراک می‌کنند، چنانچه آیات شریفه توحید، و خصوصاً توحید افعال، را علمای ظاهر و محدثین و فقها ... خود از آن ادراک می‌کنند، چنانچه آیات شریفه توحید، و خصوصاً توحید افعال، را علمای ظاهر و محدثین و فقها رضوان‌الله علیهم ... و کریمة اینما تولو افثم وجه‌الله.(5) الی غیر ذلک در توحید ذات، و آیات کریمة آخر سورة «حشر» و غیر آنها در توحید ... در توحید ذات، و آیات کریمة آخر سورة «حشر» و غیر آنها در توحید صفات، و کریمة وما رمیت اذرمیت و لکن‌الله رمی.(6) و ...

قربانی در راه خدا جنبه های سیاسی و ارزشهای اجتماعی دارد

به مناسبت فرارسید عید قربان گز به فرزندان آدم و اصفیا و اولیای خدا می دهد. عمق جنبه های توحیدی و سیاسی این عمل را جز انبیای عظام و اولیای کرام ـ ... و خاصّۀ عبادالله کس دیگری نمی تواند ادراک کند. این پدرِ توحید و بت شکنِ جهان به ما و همۀ انسانها آموخت که قربانی در ... و همۀ انسانها آموخت که قربانی در راه خدا، پیش از آنکه جنبۀ توحیدی و عبادی داشته باشد، جنبه های سیاسی و ارزشهای اجتماعی ... که «مکه» و «منی» قربانگاه عاشقان است. و اینجا محل نشر توحید و نفی شرک؛ که دلبستگی به جان و عزیزان نیز شرک است. به ... و آلهم اجمعین - تا آخرالزمان که بت شکن آخر از کعبه ندای توحید سر دهد. مگر ابرقدرتهای زمان ما بتهای بزرگی نیستند که ...

اخلاق

انسان در کانون عالم هستی قرار کبریایی است.( صحیفه امام؛ ج 14، ص 154) از امتیازات مکتب توحید با تمام مکتبهایی که در عالَم هست این است که در مکتبهای ... با تمام مکتبهایی که در عالَم هست این است که در مکتبهای توحید، مردم را تربیت می کنند و آنها را از ظلمات خارج می کنند ... و هدایت به جانب نور می کنند. تمام مکتبهایی که مکتب غیر توحیدی هستند، مکتبهای مادی هستند و این مکتبهای مادی یا مردم ... بیطرف هستند و- علی ایّ حال- هر دو مکتب، چه آن مکتبهای ضد توحیدی و چه آن مکتبهایی که نسبت به توحید کاری ندارند، ... مکتب، چه آن مکتبهای ضد توحیدی و چه آن مکتبهایی که نسبت به توحید کاری ندارند، بیطرفند نسبت به توحید. اینها کارهایی که ...

تفریق یا تقریب، نگرشی بر پایه اندیشه امام خمینی(س)

حجت الاسلام والمسلمین سید محم تفرقه بر نمی شمارند. امام خمینی(س) تعلق و اعتقاد به قرآن و توحید و تلاش برای خدمت به این دو را به عنوان اهداف عالی ... معنا بکنیم که همه ما مسلمان هستیم و همه ما اهل قرآن و اهل توحید هستیم، و باید براى قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت ... و همه ما اهل قرآن و اهل توحید هستیم، و باید براى قرآن و توحید زحمت بکشیم و خدمت بکنیم‏. [صحیفه امام،ج‏13، ص 54] ... ساخت که از تعدی به مسلمین جلوگیری خواهد کرد. ایشان باور به توحید و اعتقاد به معاد را از باورهای اصولی و اساسی همه فرق ... اساس محوریت این اصول امت واحده می نامند.ما همه در تحت لواى توحید مجتمع هستیم. ایران مال همه است و توحید مذهب همه است و ...

تاثیرات ع‍م‍لی اع‍ت‍ق‍اد ب‍ه ت‍وحید در آث‍ار امام خمینی (س) و خ‍واج‍ه ع‍ب‍دال‍ل‍ه ان‍ص‍اری (س)

‏‏چکیده‏ ‏‏برای ظهور تأثیرات عملی اعتقاد به توحید، شدت در عقیده توحیدی و باور قلبی و بلکه یقین لازم است؛ ... ظهور تأثیرات عملی اعتقاد به توحید، شدت در عقیده توحیدی و باور قلبی و بلکه یقین لازم است؛ زیرا مادامی ‌که ... موحد سیر درونی خود را به سوی حق آغاز ننموده است و در مرتبه توحید لسانی قرار دارد، انتظار بروز تأثیرات عملی خاصی را از ... و خواجه عبدالله بر همین اساس در آثارشان پس از ذکر معانی توحید، مراتبی را برای توحید و موحد ذکر نموده و سپس درجات ... همین اساس در آثارشان پس از ذکر معانی توحید، مراتبی را برای توحید و موحد ذکر نموده و سپس درجات مختلفی از آثار جوارحی ...

صفحه 4 از 287 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >