تعداد 75 مورد یافت شد

اگر سرم از بدنم جدا بشود به امام توهین نمی کنم

ما همین سؤال را از حاج آقا ابوترابی کردیم. ایشان ...

باید به امام توهین کنید

دشمن به عکس امام حساسیت داشت و به ایشان توهین می ...

اصرار دشمن

عراقی ها، پس از دستگیری ما، بسیار پایکوبی و ...

توهین به امام ممنوع!

در همۀ اردوگاهها، مخصوصاً در اوایل اسارت، عراقی ...

مشت محکم

یک بار هم یک پناهنده را آورده بودند تا برای ما ...

ارتشیان مقاوم

عراقی ها به ما می گفتند: به امام توهین کنید، و ...

ما به سید توهین نمی کنیم

مدتی که ما در اردوگاه یازده تکریت بودیم، به لحاظ ...

مقاومت صحیح

اوایل اسارت که بچه ها روحیه محکم و شجاعانه ای ...

یادی از دو دکتر

بیمارستان اردوگاه ما چهار تا تخت داشت و دو دکتر ...

توقعی بیجا!

اولین چیزی که اسرا با آن برخورد می کردند این ...

صفحه 1 از 8 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8