تعداد 9893 مورد یافت شد

آرامش جامعه حاصل نفس گرم امام بود

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، از نعمت های اصلی خداوند است که از ناحیه ذات مبارک ربوبی به جامعه انسانی عرضه شده است. به ما انسان ها نعمت های زیادی ... سلامتی بهترین نعمت هاست.وی در ادامه اظهار کرد: برای یک جامعه بالاترین نعمت ها امنیت است، امنیت برای جامعه حکم صحت ... کرد: برای یک جامعه بالاترین نعمت ها امنیت است، امنیت برای جامعه حکم صحت برای بدن را دارد و هر نعمت دیگری در پرتو امنیت ... و هر نعمت دیگری در پرتو امنیت معنا پیدا می کند. اگر در یک جامعه همه چیز وجود داشته باشد اما امنیت آن جامعه ناکارآمد ... کند. اگر در یک جامعه همه چیز وجود داشته باشد اما امنیت آن جامعه ناکارآمد باشد، گویی که هیچ چیز نیست.سید حسن خمینی ...

امام خمینی(س) همواره چراغ روشن هدایت و معنویت بوده اند

به گزارش پرتال امام خمینی(س) د شد، در سخنرانی خود با موضوع «عرفان و نقش آن در پویایی جامعه» اظهار داشت: بحران معنویت یکی از اساسی ترین مشکلات ... بررسی قرار گیرد. طباطبایی ضمن اشاره به اهمیت تعالی فرد و جامعه در عرفان اسلامی افزود: اگر اکثریت عرفا به تعالی فردی ... خود، اهمیت اخلاقی و عرفانی مقابله با ظلم را برای تمام مردم جامعه قابل فهم کنند و همچنین عارفانه زیستن را به پیروان خود ... پرسش اصلی بحث خود مبنی بر چیستی تأثیر عرفان بر پویایی جامعه تصریح کرد: عارفان مسلمان جامعه ای را ایده آل و متعالی ... چیستی تأثیر عرفان بر پویایی جامعه تصریح کرد: عارفان مسلمان جامعه ای را ایده آل و متعالی می دانند که فضائل انسانی در آن ...

تحلیلی تطبیقی از قیام امام حسین(ع) و قیام امام خمینی(س)

غلام حیدر ابراهیمبای سلامی تا و مصلحان به دستور خداوند در جهت هدایت مردم و نجات و اصلاح جامعه اهتمام ورزیده اند. اسلام به عنوان کاملترین دین الهی ... اسلام به عنوان کاملترین دین الهی بر محمد(ص) نازل شد تا هم جامعه زمان وی اصلاح گردد و هم حاوی اصول دستورهایی باشد که ... بشر قابل اجرا در هر زمان پس از وی باشد و موجب هدایت و نجات جامعه گردد. در نوشته حاضر سعی بر آن است تا در یک بررسی ... نوشته حاضر سعی بر آن است تا در یک بررسی تطبیقی از دیدگاه جامعه شناسی - تاریخی نشان دهیم که علت اساس قیام امام حسین(ع) ... قیامها با عنایت از دستورهای کلی اسلام درباره اصلاح و تغییر جامعه به وقوع پیوسته اند و این دستورها برای همه زمانها قابل ...

خدا محوری امام، فرهنگ جامعه را دگرگون کرد

خدامحوری امام، فرهنگ جامعه را دگرگون کرد حضرت آیت الله طاهری خرم آبادی بسم ... وصیتنامه امام را که در جمیع شئون فردی، اجتماعی و سیاسی جامعه رهنمود داده است و راه اصیل اسلامی را پیش پای ملتها ... مسائل مادی و گرایشهای مادی تشکیل می ‏‏دهد و خدا در زندگی و جامعه آنها هیچ نقشی ندارد. دوم ملتهایی که خدا و توجه به او ... در متن زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی آن ملت باشد و اگر در یک جامعه ای اسلام به تمام معنا حاکم باشد خدا در متن زندگی آن ... جامعه ای اسلام به تمام معنا حاکم باشد خدا در متن زندگی آن جامعه قرار خواهد گرفت و قهراً اگر در متن زندگی یک ملت و ...

عینیت بخشی به مفاهیم دینی در سیره و عملکرد عاشورایی امام خمینی

پرتال امام خمینی(س)؛ مقاله ۱۳/ ، بقیه همه مربوط به اجتماع ، اقتصاد، حقوق ،سیاست و تدبیر جامعه است . الـقـا و احـیـای این بینش ، تحولی را در محافل ... برای همیشه می توان از برکت آثار آن بهره مندشد. ۲ - تحول در جامعه اسلامی جـامـعـه ای کـه بینش وسیع اسلامی را که امام ... توان از برکت آثار آن بهره مندشد. ۲ - تحول در جامعه اسلامی جـامـعـه ای کـه بینش وسیع اسلامی را که امام (س) احیاگر آن ... مذکور را ایجاد کـردنـد و هم بارهبری حکیمانه، استعدادهای جامعه را شکوفا ساختند. انقلاب اسـلامـی نـمودارتحول جامعه در ... جامعه را شکوفا ساختند. انقلاب اسـلامـی نـمودارتحول جامعه در بازیابی بینش صحیح اسلامی و نیز شکوفایی نیروهای ...

آزادی رسانه ها و احزاب

آزادی رسانه ها و احزاب سید اند؛ جنگ فقر و غنا همچنین به این معنا نیست که همه در جامعه فقیر شوند، در حالی که بسیاری فکر می کردند عدالت یعنی ... فقر به رسمیت شناخته شده و گروهی غنی و گروهی فقیر می شوند. جامعه ای که به سمت شکاف طبقاتی و توزیع نابرابر ثروت و توسعه ... شکاف طبقاتی و توزیع نابرابر ثروت و توسعه فقر در قسمتی از جامعه و انباشت ثروت در بخش دیگری از جامعه می شوند، نه مطلوب ... توسعه فقر در قسمتی از جامعه و انباشت ثروت در بخش دیگری از جامعه می شوند، نه مطلوب است نه پایدار؛ نه اسلامی نه اخلاقی و ... نه اسلامی نه اخلاقی و نه باقی می ماند. البته اینکه در جامعه هرکس به اقتضای توان و همتش مزد می گیرد یک قاعده است و ...

جامعه توحیدى و اسلامى از منظر امام خمینى(س)

اداره و هدایت امور جامعه، مستلزم شناخت ماهیت و نظام جامعه است. هر اندیشمندى، بر ... و هدایت امور جامعه، مستلزم شناخت ماهیت و نظام جامعه است. هر اندیشمندى، بر اساس شناخت و درکى که از جامعه ... و نظام جامعه است. هر اندیشمندى، بر اساس شناخت و درکى که از جامعه دارد، به بررسى موضوع و تدبیر امور جامعه مى پردازد. پس ... شناخت و درکى که از جامعه دارد، به بررسى موضوع و تدبیر امور جامعه مى پردازد. پس تأثیر مبانى جامعه شناختى بر تشخیص و ... بررسى موضوع و تدبیر امور جامعه مى پردازد. پس تأثیر مبانى جامعه شناختى بر تشخیص و تأمین مصالح جامعه در عرصۀ نظر و عمل، ...

انحراف فرهنگ، انحطاط جامعه

بی شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر ... عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را ... جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحراف ... آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در ... موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بُعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی ...

در نامه ای خطاب به آقای محمدعلی انصاری (ازاعضای دفتر امام خمینی ) امام مطالب بسیار مهمی را متذکر شدند. در این نامه که به منشور برادری ...

در نامه ای خطاب به آقای م به اختلاف نظر فقها در مورد مسائل مختلف فقهی و نیاز جامعه و لزوم فکر کردن فقهای امروز به هزاران مسأله جدید ... جلوگیری از آن را ندارد ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع ... اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از ... در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد». امام باتوجه به اختلاف نظرهای ... محض یک جریان باشند... . انتقاد بجا و سازنده باعث رشد جامعه می ...

سخنرانی آیت الله موسوی بجنوردی

سخنرانی آیت الله موسوی بجنوردی ادیان آن را اختراع کرده اند. اساساً از روزی که بشر و جامعه و جمع و اجتماع بوجود آمده است عقل انسان باز حکم کرده ... آمده است عقل انسان باز حکم کرده که حکومت یک امر نیکوست چون جامعه ای که قانون می خواهد، جامعه ای که بر اساس نظم و مقررات ... که حکومت یک امر نیکوست چون جامعه ای که قانون می خواهد، جامعه ای که بر اساس نظم و مقررات اداره می شود بدون حکومت غیر ... ما اگر بخواهیم جلوی هرج و مرج را بگیریم و نظم و قانون در جامعه داشته باشیم، بدون حکومت غیر ممکن است. پس اصل لزوم ... بودند، امام المسلمین و زعیم المسلمین هم بودند، یعنی رهبر جامعه هم بودند و در رأس مخروط حکومت اسلامی قرار داشتند و ما ...

صفحه 1 از 990 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >