تعداد 504 مورد یافت شد

مطمئن باشید پیروزید

روزی خدمت امام مشرف شدم، با خودم فکر می‏ کردم که لابد ...

همه را به دیگران می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دادند

لباس های امام از یکی دو دست تجاوز نمی‏ کرد با اینکه پارچه‏ ...

نمونه کامل یک رفتار

حتی در حرکت و سکون امام هم، نظم و برنامه ویژه ‏ای حکمفرمایی ...

همه می‏ میریم بفرمایید سر کارتان

وقتی آقا مصطفی رحلت کرده بودند قرار شد جمعی به اتفاق حاج ...

خیالتان راحت باشد

در یکی از نیمه شب ها خبر آوردند که قرار است کودتایی رخ دهد. ...

غلط کرده است

در تاریخ 26 / 10 / 62 نوجوانی سؤال کرده بود که پدرش فردی ...

مخارج اضافه نمی‏ داد

مرحوم حاج ‏آقا مصطفی می‏‏‏‏ بایست هفته به هفته به خدمت آقا ...

هرگز دستمال به سر نکشیدند

هرگز ندیدیم که در سرما و گرما مانند بعضی از علما عبا به سر ...

ما جای خلوتی نداریم

امام هرگز هیچ یک از مقامات را در جای خلوت به حضور نمی ...

قلم و کاغذت را بردار و برو

هنگامی که رژیم شاه قصد داشت با گرفتن اقرار و اعترافات دروغین ...

صفحه 8 از 51 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >