تعداد 2 مورد یافت شد

شیوه های مختلف رویارویی حکومت پهلوی با امام خمینی

‏‏شیوه های مختلف‏‎ ‎ ‏‏ مخالفان و در رأس آنها، امام خمینی برآمد که اوج آن را در حمله مأموران رژیم به مدرسه فیضیه در دوم فروردین 1342 می توان ... کرد و از طرفی براساس شناختی که از ماهیت رژیم داشت پیش بینی حمله ای سرکوبگرانه از طرف رژیم را می نمود بنابراین برای ... چگونگی و چرایی)، ج 3، 272-271)‏‏ بنابراین می توان گفت طرح حمله به مدرسه فیضیه یک امر از پیش طراحی شده بود. خاطرات به ... گارد شاهنشاهی و پلیس وارد مدرسه شدند و به مدرسه فیضیه حمله کردند.‏‏( قیام 15خرداد به روایت اسناد ساواک، فیضیه، ج ... در مدرسه فیضیه اتفاق افتاد، مدرسه طالبیه در تبریز نیز مورد حمله قرار گرفت زیرا طلاب مدرسه مانع از پاره کردن اعلامیه ...

خواست جمعی و اراده مردمی در ایجاد نظام جمهوری اسلامی

‏‏خواست جمعی و اراده مرد حسینیه ها، ایام محرم، ماه رمضان، اعیاد مذهبی... ساخته شد. حمله به مسجد گوهر شاد در زمان رضاشاه، کشتار مردم و به توپ ... زدایی و اسلام ستیزی مانند، ممنوعیت تعزیه خوانی، کشف حجاب، حمله به حرم امام رضا (ع)، ‏‏(نیکی آر کدی، 277 ) ‏‏تصویب نامه ... رشد آگاهی سیاسی مردم، گفتمان آزادی خواهانه و ضد استبدادی به طرح ریزی نظام جدیدی تبدیل شد که مبتنی بر تمایلات و خواست ... مردم ایران بود.‏ ‏‏در دوران پهلوی، اصول و باورهای مذهبی به حاشیه رانده شد و رضاشاه در پی ریشه کن کردن شعائر و رسوم ... شعائر و رسوم مذهب رسمی کشور و جایگزینی آن با فرهنگ غربی، به مقابله و ستیز با نهاد روحانیت پرداخت. به همین منظور رژیم ...