تعداد 3 مورد یافت شد

تدریس در حوزه علمیه نجف

امام خمینی قریب سیزده سال به تدریس در حوزه علمیه نجف در مسجد ...

فعالیت های علمی

<!-- <img alt="دیدار علما و شخصیتهای داخلی با امام در ...

تبعید به عراق

روز 13 مهر ماه 1344 حضرت امام به همراه فرزندشان آیت الله حاج ...