تعداد 824 مورد یافت شد

ضرورت رفتار شایسته با خبرنگاران مراسم 14 خرداد

رئیس کمیته روابط عمومی ستاد ب با افتتاح دوره جدید مجلس شورای اسلامی همزمان است و حضور خبرنگاران خارجی در این برهه اهمیت ویژه ای دارد. خبرنگاران ... است و حضور خبرنگاران خارجی در این برهه اهمیت ویژه ای دارد. خبرنگاران خارجی که وارد کشور می شوند، قطعاً برای تولید خبر و ... میان مردم خواهند آمد. وی ادامه داد: همه ساله برای تکریم خبرنگاران برنامه‌های متنوعی پیش بینی شده ولی علی‌رغم همه ... ناهماهنگی‌هایی بوده که باعث بروز مشکلات مختلفی برای خبرنگاران داخلی و خارجی شده، همه توجه من به خبرنگاران خارجی ... مختلفی برای خبرنگاران داخلی و خارجی شده، همه توجه من به خبرنگاران خارجی نیست، ولی انعکاس این مراسم در داخل و خارج ...

مجله نوجوان 229 صفحه 9

کسالت و خواب آلودگی ، مشکلات خبرنگاری با چنین واژه های ازشمندی باعث می شود تا بسیاری از خبرنگاران مشکلات شغل خود را فراموش کرده و چنان با اشتیاق به ... گویا همه چیز همانگونه است که می خواهند و همی ظاهر زضایتمند خبرنگاران بسیاری از نوجوانان را علاقه مند می کند تا برای ... فکر کنند . گفته می شود افکار عمومی در جامعه تحت تاثیر کار خبرنگاران است ، حال که آنها می توانند نگاه بسیاری از افراد ... از مزایای مشاغل سخت بهره مند شوند . و با پیگیری های زیاد خبرنگاران و نمایندگان آن ها حالا خبرنگاری در گروه مشاغل سخت ... اقتصاد ختم نمی شود چرا که در این چند سال اخیر ثابت شده خبرنگاران از امنیت جانی چندانی هم برخوردار نیستند . حضور در ...

صفحه 1 از 83 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >