تعداد 6 مورد یافت شد

مسئولیت خطیر قضاوت

شماها که قاضی هستید، بسیار برایتان خطرناک است. اگر ملاحظۀ روایات‏‎ ‎‏کرده باشید، می بینید که ...

قیام تبریز

سلام بر اهالی شجاع و متدین آذ ‎‏غیرتمند تبریز! درود بر مردانی که در مقابل دودمان بسیار خطرناک پهلوی قیام کردند و با‏‎ ‎‏فریاد «مرگ بر شاه» خط بطلان ...

فعلا وارد پاریس شدم...

دوستان عزیز! فشار شاه موجب شد و اجازۀ ورود، حتی عبور از شهر تا فرودگاه را برای خود خطرناک‏‎ ‎‏خواند. فعلاً وارد پاریس شدم تا با تمام مشکلات به ...

عواقب امور

در مقابل خداوند که همه چیز را کنید؛ دوراندیش باشید؛ عواقب امور را بسنجید؛ عقبه های‏‎ ‎‏خطرناکی که دارید به یاد آورید؛ از فشار قبر، عالم برزخ، ... جهنم را باور داشته‏‎ ‎‏باشید. اگر انسان واقعاً این عقبات خطرناک را باور داشته باشد، روش‏‎ ‎‏خود را در زندگی عوض می ...

تفاهم با دوستان، مخاصمه با دشمنان‏‏ ‏

‏‏از چیزهایی که من باید هم عر ‎‏مجلس پیدا می شود، منعکس می شود در همۀ ملت، و آن که خیلی خطرناک است، این‏‎ ‎‏است که منعکس می شود در سپاه، در ارتش. ما ...

استقرار در نوفل لوشاتو

1ـ خمینی اظهار نظر [کرده] است محرم حوادثی در ایران به وجود خواهد آمد و این حوادث خیلی خطرناک خواهد بود و حتی ما توجه مقامات فرانسوی را روی حفاظت ...