تعداد 6 مورد یافت شد

آقای جواد فکوری وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی و خلبانان نیروی هوایی با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی ضمن تشکر از آنان فرمودند: «به بعضی ...

آقای جواد فکوری وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی و خلبانان نیروی هوایی با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی ...

* آقای سیدعلی خامنه‏ای رئیس جمهور و رئیس شورای عالی دفاع، سرهنگ صدیق فرمانده نیروی هوایی و فرماندهان، خلبانان و مسئولان عقیدتی سیاسی و پرسنل نیروی ...

* آقای سیدعلی خامنه‏ای رئیس جم عالی دفاع، سرهنگ صدیق فرمانده نیروی هوایی و فرماندهان، خلبانان و مسئولان عقیدتی سیاسی و پرسنل نیروی هوایی با امام ...

آقای نژاد حسینیان وزیر راه و ترابری معاونان و کارکنان صنعت حمل و نقل و خدمات هوا پیمایی خلبانان و تکنیسین‏ها و مهندسان پرواز و کارکنان سازمان ...

آقای نژاد حسینیان وزیر راه و ترابری معاونان و کارکنان صنعت حمل و نقل و خدمات هوا پیمایی خلبانان و تکنیسین‏ها و مهندسان پرواز و کارکنان سازمان ...

* امام خمینی آقای طه مقدسی را به سمت قاضی شرع دادگاه های انقلاب محلات و شهرهای مجاور منصوب کردند. * خانواده خلبانان شهید پایگاه هوایی بوشهر و ...

* امام خمینی آقای طه مقدسی را های انقلاب محلات و شهرهای مجاور منصوب کردند. * خانواده خلبانان شهید پایگاه هوایی بوشهر و نمایندگان پرسنل پایگاه و ...