تعداد 129 مورد یافت شد

اضطراب کاخ نشینان و آرامش کوخ نشینان

مطابق با صفحات 261 الی 264 صحیفه حضرت امام جلد 14 به مدت ...

ما همه رهین منت طبقه محرومیم

مطابق با صفحات 261 الی 264 صحیفه حضرت امام جلد 14 به مدت ...

خرابکاریهای منافقان در پی پیروزی محرومان

مطابق با صفحات 261 الی 264 صحیفه حضرت امام جلد 14 به مدت ...

مجله کودک 482 صفحه 22

خلبان نیروی هوایی مجارستان- سال 1943 یونیفورم این خلبانان، شباهت زیادی به یونیفورم خلبانان آلمانی در جنگ دوم ... سال 1943 یونیفورم این خلبانان، شباهت زیادی به یونیفورم خلبانان آلمانی در جنگ دوم جهانی داشت. [[page 22]] ...

مجله کودک 167 صفحه 22

22 ◦ خلبان نیروی هوایی مجارستان - سال 1943 یونیفورم این خلبانان ، شباهت زیادی به یونیفورم خلبانان آلمانی داشت. این ... - سال 1943 یونیفورم این خلبانان ، شباهت زیادی به یونیفورم خلبانان آلمانی داشت. این نیروها درجنگ دوم جهانی درجنوب روسیه ...

مجله کودک 166 صفحه 36

افسر خلبان ارتش آلمان (سال 1940) گروهی از خلبانان ارتش آلمان که در شمال غرب اروپا مأموریت حمله داشتند ... و نشان عقاب به همراه شلوار با جیب پاکتی، از مشخصات این خلبانان بود. در این تصویر شما خلبان «لوتنه» را می بینید که ...

مجله کودک 166 صفحه 34

از «طهران» تا تهران شهر غول پی سال 1940، بمباران گسترده بر روی شهرهای فرانسه توسط این خلبانان آلمانی انجام می گرفت. لباس یک تکه ویژگی یونیفورم این ... آلمانی انجام می گرفت. لباس یک تکه ویژگی یونیفورم این خلبانان آلمانی بود. · [[page 34]] ...

مجله کودک 100 صفحه 4

آینه دوست یلدا چهره ساز، 10 سا جنگی وجود داشت. آنها در آن پایگاه زندگی خوبی نداشتند. چون خلبانان با آنها بدرفتاری میکردند و مواظبشان نبودند. تا این ... فرار کنند. آنها با نقشهای دقیق، در صبح زود فرار کردند و خلبانان وقتی رسیدند، که دیگر دیر شده بود. آنها وقتی دیدند که ... سوخت نداشتند، در نزدیکترین باند پرواز ایستادند. خوشبختانه خلبانان آن پایگاه خوب بودند و آنها با خوبی و خوشی زندگی ...

مجله کودک 95 صفحه 7

لطفا خودتان را برای بچهها معرف تمام وجود خدا را شکر میکردم. خلبان یک هواپیمای مسافربری با خلبانان هواپیماهای نظامی یا باری چه تفاوتهایی دارد؟ برخلاف ... آموزشهایی که یک خلبان نظامی دیده است با آموزشهایی که ما خلبانان هواپیماهای مسافربری دیدهایم، کاملا فرق دارد. اگر ...

روزی که همافران با امام بیعت کردند

روز هجدهم و نوزدهم بهمن ماه 13 از آن بود که در حدود سه هزار تن از همافران و درجه داران و خلبانان نیروی هوایی از حوالی میدان فوزیه (امام حسین) گذشتند ... شرکت کردند. در میان این تظاهرکنندگان گروهی از همافران و خلبانان نیروی هوایی کشور نیز بودند که لباس های نظامی خود را ...

صفحه 4 از 13 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >