تعداد 5 مورد یافت شد

دومین کنگره بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا - 1375

دبیرکنگره : آقای واعظ زاده جمهوری اسلامی است. در آستانه هفتمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا در خرداد ماه 1375 با هدف تبیین ... در برابر این فرهنگ، از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی حول محورهای ... حول محورهای ابعاد گوناگون حضور فرهنگ عاشورا در شخصیت امام خمینی (س)، جهاد، قیام و رهبری آن در اسلام و در فرهنگ عاشورا ... ‌گردید. مجموعۀ مقالات دومین کنگرۀ بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا (جلد اول) مجموعۀ مقالات دومین کنگرۀ ... (جلد اول) مجموعۀ مقالات دومین کنگرۀ بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا (جلد دوم) مجموعۀ مقالات و مصاحبه‌های ...

مجموعۀ مقالات دومین کنگرۀ بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا (جلد اول)

بازتابی از نهضت حسینی (ع) / علیرضا آقا حسینی سیره و عملکرد عاشورایی امام خمینی (س) / عبدالجواد ابراهیمی از مدینه تا کربلاـ از فیضیه ... در پیوند با عاشورا / محمدرضا امین‌زاده تیپ شخصیتی امام خمینی (س) و بسیج توده‌ها / احمد بخشایش اردستانی بررسی مواضع ... توده‌ها / احمد بخشایش اردستانی بررسی مواضع سیاسی امام خمینی (س) و پیوند آن با فرهنگ عاشورا / غلامعلی ... عاشورا بر شعر پس از انقلاب اسلامی / محمد دانشگر امام خمینی (س) و عزاداری امام حسین (ع) / علی دوانی سیری در ادب ... سید محمدعلی دیباجی شبکه اهداف نهضت عاشورا از دیدگاه امام خمینی (س) / غلامرضا ذاکر صالحی نقش امام خمینی (س) در ...

چکیدۀ مقالات دومین کنگرۀ بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا

مقالات رسیده به کمیته علمی کنگ زیر تدوین شده اند: بخش اول : فرهنگ عاشورا و اندیشه امام خمینی (س) بخش دوم : جهاد و سیاست در فرهنگ عاشورا و انقلاب ...

مجموعۀ مقالات و مصاحبه هادومین کنگرۀ بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا (جلد سوم)

شهادت و ایثار در تعالیم عاشورایی امام خمینی (س) / محمد علی ارجمند محبی نقش اهل بیت امام حسین (ع) ... در فرهنگ دینی / محمد علینی جایگاه شهادت در تعالیم امام خمینی (س) / حسن ملکی اسوه‌های شهید و شهادت و تعالیم آنان در ...

مجموعۀ مقالات دومین کنگرۀ بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا (جلد دوم)

مرثیه‌سرایی در شعر فارسی تا آغ سید حسین احترامی مربی خاموش / احمد احمدی نقش رهبری امام خمینی (س) در مراحل مختلف انقلاب اسلامی ایران / مهدی ... جهاد و دفاع در اسلام / مجید امینی ولایت عاشورایی امام خمینی(س) و تداوم انقلاب اسلامی ایران/ حسن بیگ محمدی ابعاد ... رهبری دینی در کتاب و سنت / عبد الرحمان فقیهی موضع امام خمینی (س) در هدایت وضعیت‌های بحرانی جامعه عصر انقلاب / پاکده ...